RESEARCH PAPER
Daily tobacco smoking patterns in rural and urban areas of Poland – the results of the GATS study
 
More details
Hide details
1
Prof. Eleonora Reicher Institute of Rheumatology, Warsaw, Poland
 
2
Department of Prevention of Environmental Hazards and Allergollogy, Medical University, Warsaw, Poland
 
3
* Global Adult Tobacco Survey Poland Working Group (GATS PWG) Andes L, Biliński P, Blutcher-Nelson G, Borowicz J, Cedzyńska M, Chebda B, Cieśla J, Czapek M, Fronczak A, Fudała A, Gajda M, Gawrońska-Wójcik D, Głuszyński J, Gutowska Ślesik J, Honbrechts A, Jaworski J, Jędrzejowska A, Kaleta D, Kłosiński W, Koncewicz K, Kordykiewicz A, Kowalewska A, Kozieł A, Lusawa A, Łobaszewski J, Mańczuk M, Miśkiewicz P, Mohan Palipudi K, Morton J, Mrożek M, Paczesny D, Parchimowicz T, Przewozniak K, Przewoźniak M, Samel-Kowalik P, Siekierski K, Sierosławski J, Sobczak J, Szut J, Szwechowicz J, Tomaszewska A, Walkiewicz A, Wawrzyniak Z, Zatoński W
 
 
Ann Agric Environ Med. 2013;20(3):588-594
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction and objective:
Cigarette smoking is one of the main causes of premature death worldwide. Tobacco smoking is influenced by social and economic factors such as age, gender, level of education and place of residence. The objective of this paper is to describe the occurrence of daily tobacco use in urban and rural populations in Poland.

Material and Methods:
The data was collected between 2009–2010 as part of the International Global Adult Tobacco Survey project. The study was conducted based on population of age 15 and older. 7,840 full individual interviews were conducted (51.2% in rural and 48.8% in urban areas). The total response rate was equal to 65.1%.

Results:
25.4% of rural residents at the age of 15 and above smoke tobacco daily (32.5% men and 17.9% women). In cities, this percentage corresponds to 30.3% (35.4% males and 25.8% females, respectively). Among the males and females, the highest percentage of daily tobacco smokers was found among respondents with vocational education (males 47.3% in urban and 41.8% in rural areas; females 36.8% and 23.5%, respectively). In both the rural and urban areas the lowest percentage of daily cigarette smokers among male respondents were those with higher education (24.9% in urban and 16.1% in rural areas). In the group of female respondents, the lowest incidence was observed among those with primary education (16.4% in urban, 11.7% in rural areas).

Conclusions:
Daily smoking patterns in Poland differ according to the place of residence (urban/rural) and gender. A decrease in the percentage of daily tobacco users should be observed in the next few years. Along with age exceeding 60 years, the percentage of daily cigarette smokers is clearly on the decline.

 
REFERENCES (26)
1.
Kaleta D, Kozieł A, Miśkiewicz P. Globalne badanie dotyczące używania tytoniu przez osoby dorosłe (Global Adult Tobacco Survey – GATS) w Polsce – cel i dotychczasowe doświadczenia. Med Pr. 2009; 60(3): 197–200.
 
2.
World Health Organization. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2011 – Warning about the dangers of Tobacco. WHO, Geneva 2011.
 
3.
Giovino GA, Mirza SA, Samet JM, Gupta PC, Narvis JJ, Bhala N et. al. Tobacco use In 3 billion individuals from 16 countries: an analysis of nationally representative cross-sectional household surveys. Lancet. 2012; 380: 668–679.
 
4.
Kaleta D, Polańska K, Wojtysiak P, Kozieł A, Kwaśniewska M, Miśkiewicz P, Drygas W. Effective protection from exposure to environmental tobacco smoke in Poland: the World Health Organization perspective. Int J Occup Environ Health. 2010; 23(2): 123–131.
 
5.
Kaleta D, Kozieł A, Miśkiewicz P. MPOWER – Strategia na Rzecz Walki ze Światową Epidemią Używania Tytoniu. Med Pr. 2009; 60(2): 145–149.
 
6.
Janik-Koncewicz K, Zatoński T, Połtyn-Zaradna K, Zatońska K, Cedzyńska M, Przewoźniak K et. al. An attempt to assess konwledge about Tobacco dependance among students AT the Medical University In Wroclaw. Ann Agric Environ Med. 2012; 19(3):345–349.
 
7.
www.who.int (access: 2012.11.12) 8. Zatoński W, Przewoźniak K, Sulkowska U, West R, Wojtyła A. Tobacco smoking in countries of the European Union. Ann Agric Environ Med. 2012, Vol 19, No 2, 181–192.
 
8.
Ministerstwo Zdrowia. Globalny Sondaż dotyczący Używania Tytoniu przez Osoby Dorosłe (GATS). Polska 2009–2010. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2010.
 
9.
Kaleta D, Kamowiec-Dąbrowska T, Dziankowska-Zaborszczyk E, Fronczak A. Determinants of heavy smoking: results from the Global Adult Tobacco Survey In Poland (2009–2010).. Int J Occup Environ Health. 2012; 25(1): 66–79.
 
10.
Dzida G, Sobstyl J, Puźniak A, Prystupa A, Mosiewicz J. Impact of smoking status on particular genetic polymorphisms associations with cardiovascular diseases. JPCCR 2012; 6(1):31–34.
 
11.
Zatoński WA, Mańczuk M, Sulkowska U. Wyrównywanie różnic w zdrowiu między krajami Unii Europejskiej. Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2011.
 
12.
Krzyżanowska A, Głogowski C. Nikotynizm na świecie. Następstwa ekonomiczne. Menedżer Zdrowia. 2004; 2: 98–103.
 
13.
Niewada M, Filipiak KJ. Cost of the illness. Economics consequences of tobacco smoking. What are possible benefits from effective smoking cessation therapy? Part 5. Polski Przegląd Kardiologiczny. 2000; 2(4): 367–371.
 
14.
Ciecierski CC, Cherukupalli R, Weresa M. Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu i opodatkowania wyrobów tytoniowych w Polsce. International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, Paryż 2011.
 
15.
Palipudi KM, Gupta PC, Sinha DN, Andes LJ, Asma S, McAfee T, et al. Social Determinants of Health and Tobacco Use In Thirteen Low and Middle Income Countries: Evidence from Global Adult Tobacco Survey. PloS One. 2012; 7(3): e33466.
 
16.
Völzke H, Neuhauser H, Moebus S, Baumert J, Berger K, Stang A, et al. Urban-rural disparities in smoking behaviour in Germany. BMC Public Health. 2006; 6:146.
 
17.
Li FX, Robson PJ, Ashbury FD, Hatcher J, Bryant HE. Smoking Frequency, Prevalence and Trends, and Their Socio-demographic Associations in Alberta, Canada. Can J Public Health. 2009; 100(6):453– 458.
 
18.
Trzpil L, Gutowska J, Lusawa A, Raciborski F, Tomaszewska A, Borowicz J, Samel-Kowalik P, Walkiewicz A, Jakubik N, Marszałkowska J, Samoliński B. A comparison of a Tobacco smoking frequency in the Urban and rural areas of Poland – preliminary report of Epidemiology of Allergic Diseases in Poland study. Probl Hig Epidemiol. 2007; 88 (supplement 3): 67–69.
 
19.
West R, Zatonski W, Przewozniak K, Jarvis MJ. Can We Trust National Smoking Prevalence Figures? Discrepancies Between Biochemically Assessed and Self-Reported Smoking Rates in Three Countries. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2007; 16: 820–822.
 
20.
Stankiewicz-Choroszucha BL, Wawrzyniak ZM, Lipiec A, Piekarska B, Kapaczyński WJ, Samoliński BK. Consequences of smoke inhalation In the „Epidemiology of Allergic Diseases In Poland” Project (ECAP). Ann Agric Environ Med. 2011; 18(2): 420–428.
 
21.
Sygit K, Kołłątaj W, Wojtyła A, Sygit M, Bojar I, Owoc A. Engagement In risky behaviours by 15–19-years-olds from Polish Urban and rural areas. Ann Agric Environ Med. 2011; 18(2): 404–409.
 
22.
Nakata A, Takahashi M, Swanson NG, Ikeda T Hojou M. Active cigarette smoking, secondhand smoke exposure at work and home, and self-rated health. Public Health. 2009; 123(10): 650–656.
 
23.
Uchwała Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015.
 
24.
Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS). Komunikat z badań: Postawy wobec palenia papierosów. BS/36/2012. Warszawa 2010.
 
25.
Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS). Komunikat z badań: Postawy wobec palenia papierosów. BS/70/2011. Warszawa 2011.
 
26.
Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS). Komunikat z badań: Postawy wobec palenia papierosów. BS/107/2012. Warszawa 2012.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top