RESEARCH PAPER
Leisure time physical activity of young women from the Carpathian Euroregion in relation to the Body Mass Index
 
More details
Hide details
1
University of Rzeszow, Physical Education Department, Poland
 
2
Krosno State College, Institute of Physical Education, Poland
 
3
Rzeszow University of Technology, Department of Quantitative Methods in Economics, Poland
 
4
University of Presov, Physical Education Department, Slovakia
 
5
Pope John Paul II State School of Higher Education, Biała Podlaska, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2014;21(3):622-626
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Carpathian Euroregion gathers the population of 5 countries, including Poland, Slovakia, Hungary and Romania- the European Union members, as well as Ukraine. Young women are statistically less involved in high-intensity physical activity than young men. The objective of this work was to assess the relation between physical activity of young women aged 18-21 years old and BMI and conditioning factors. The study was conducted between 2010 and 2011 among 2339 women. The Minnesota Leisure Time Physical Activity Questionnarie (MLTPAQ) was applied. It results from the study that 74.2% of young women is considered to have the proper BMI rate (18.5-24.9). As many as 16.2% is considered underweight and almost 10% have higher BMI rate and are overweight. More than one third of respondents did not gain the level of physical activity of 1000 kcal/week, and that is the minimum recommended amount of leisure physical activity time per week. In case of women with low level of physical activity (<1000 kcal), as many as 52% of week activity considered low-intensity activity EEPAlight. The character of changes of the BMI index with reference to the level of physical activity is very similar in the women from towns/cities and the women from villages. An increase of BMI along with the total physical activity was related among all to the increase of free fat mass FFM despite of the level of physical.
 
REFERENCES (25)
1.
Hu FB, Willett WC, Li T, Stampfer MJ, Colditz GA, Manson JE. Adiposity as compared with physical activity in predicting mortality among women. N Engl J Med. 2004; 351: 2694–2703.
 
2.
Weinstein AR, Sesso HD, Lee IM, et al. The joint effects of physical activity and body mass index on coronary heart disease risk in women. Arch Intern Med. 2008; 168(8): 884–890.
 
3.
Mazur A. Epidemiologia nadwagi i otyłości u dzieci na świecie, w Europie i w Polsce. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie 2011; 2: 158–163 (in Polish).
 
4.
Główny Urząd Statystyczny. Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. Zakład Wydawnictw Statystycznych (Warszawa), 2011 (in Polish).
 
5.
Mora S, Lee IM, Buring JE, Ridker PM. Association of Physical Activity and Body Mass Index with Novel and Traditional Cardiovascular Biomarkers in Women. JAMA. 2006; 295 (12): 1412–1419.
 
6.
Berrington de Gonzalez A, Hartge P, Cerhan JR, Flint AJ, Hannan L, MacInnis RJ, et al. Body mass index and mortality among 1.46 million white adults. N Engl J Med. 2010; 363: 2211–2219.
 
7.
Sugiyama T, Healy GN, Dunstan DW, Salmon J, Owen N. Joint associations of multiple leisure – time sedentary behaviours and physical activity with obesity in Australian adults. Int J Behav Nutr Phys Act. 2008; 5(1): 35–41.
 
8.
Jegier A, Maszorek-Szymala A. Aktywność ruchowa zalecana dla kobiet jako element dbałości o zdrowie. In: Bergier J (ed.). Sport kobiet w Polsce. Problemy nauki i wychowania. Warszawa 2008.p.159–162 (in Polish).
 
9.
Slattery ML, Jacobs DR, Nichaman MZ. Leisure time physical activity and coronary heart disease death. The US Railroad Study. In Circulation. 1989; 79, 2: 304–311.
 
10.
Kruger J, Yore MM, Kohl HW. Physical activity levels and weight control status by body mass index, among adults – National Health and Nutrition Examination Survey 1999–2004. Int J Behav Nutr Phys Act. 2008; 5: 25.
 
11.
Bergier B, Bergier J, Paprzycki P. Level and determinants of physical activity among school adolescents in Poland. Ann Agric Environ Med. 2014; 21(1): 75–78.
 
12.
Redondo A, Subirana I, Ramos R. Trends in Leisure Time Physical Activity Practice in the 1995–2005 Period in Girona. Rev Esp Cardiol. 2011; 64(11): 997–1004.
 
13.
Lisicki T, Kosińska E. Krytycznie o badaniach czasu wolnego młodzieży akademickiej. Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja. 2010; V: 49–57 (in Polish).
 
14.
Szczuko M, Seidler T. Sposób żywienia a stan odżywienia studentów ZUT w Szczecinie na tle młodzieży z innych ośrodków akademickich w Polsce. Roczn PZH PL 2010; 61(3): 295–306 (in Polish).
 
15.
Wołos J, Tarach JS, Klatka M. Występowanie otyłości i środowiskowych czynników ryzyka miażdżycy w grupie studentów uczelni wyższych w Lublinie. Endokrynol Otył Zab Przem Mat. 2009; 5(2): 66–72 (in Polish).
 
16.
Szczepańska J, Wądołowska L. Badanie częstości spożycia wybranych źródeł tłuszczu wśród kobiet o rożnej masie ciała i zawartości tłuszczu w ciele. Bromat Chem Toksykol. 2011; XLIV(3): 290–297 (in Polish).
 
17.
Hemmingsson E, Ekelund U. Is the association between physical activity and body mass index obesity dependent? Int J Obes. 2007; 31(4): 663–668.
 
18.
Taylor HL, Jacobs DR, Shucker B, et. al. Questionnaire for the assessment of leisure-time physical activities. J Chron Dis. 1978; 31: 741–755.
 
19.
Lwow F, Dunajska K, Milewicz A. Występowanie czynników ryzyka jadłowstrętu psychicznego i bulimii u 18-letnich dziewcząt. Endokryn Otyłość Zaburz Przem Mat. 2007; 3(3): 33–38 (in Polish).
 
20.
Haase A, Steptoe A, Sallis JF. Leisure-time physical activity in university students from 23 countries: associations with health beliefs, risk awareness, and national economic development. Preventive Medicine. 2004; 39: 182–90.
 
21.
Larsson I, Lissner L, Naslund I, Lindroos AK. Leisure and occupational physical activity in relation to body mass index in men and women. Scand J Nutr. 2004; 48: 165–172.
 
22.
Stachoń A, Pietraszewska J, Burdukiewicz A, Andrzejewska J. Wpływ aktywności fizycznej na poziom otłuszczenia młodych kobiet. Med Og i Nauk Zdr. 2013; 19(2): 188–192 (in Polish).
 
23.
Ekelund U, Neovius M, Linne Y, Brage S, Wareham NJ, Rossner S. Associations between physical activity and fat mass in adolescents: the Stockholm Weight Development Study. Am J Clin Nutr. 2005; 81(2): 355–360.
 
24.
Yoshioka M, Ayabe M, Yahiro T et al. Long-period accelerometer monitoring shows the role of physical activity in overweight and obesity. Int J Obes. 2005; 29: 502–508.
 
25.
Aires L, Silva P, Silva G, Santos MP, Ribeiro JC, Mota J. Intensity of physical activity, cardiorespiratory fitness, and body mass index in youth. J Phys Act Health. 2010; 7(1): 54-59.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top