RESEARCH PAPER
Intentional poisonings in urban and rural children – a 6-year retrospective single centre study
 
More details
Hide details
1
Medical University of Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz   

Medical University of Lublin, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2016;23(3):482-486
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Intentional poisonings among children and adolescents are a problem not only for paediatricians, but also constitute a big issue for public health. In many countries worldwide, including Poland, an increase has been observed in suicidal behaviours at developmental age.

Objective:
The aim of the study was a retrospective evaluation of patients hospitalized due to intentional poisoning in the Department of Paediatrics, Children’s University Hospital in Lublin, Poland, in 2007–2012.

Material and Methods:
In the study period, 149 patients were hospitalized in the Paediatric Department of the Children’s University Hospital in Lublin, due to intentional poisoning with medicines or other chemical substances. The study group comprised 135 girls and 14 boys; The majority of patients (n=105) were urban inhabitants, and only 44 lived in the rural areas. Medical records were analyzed, with consideration of medical, psychological and psychiatric examinations.

Results:
Girls constituted as much as 90.6% of the study group. The majority of patients lived in urban areas – 70.46%. A total of 16.77 % of patients came from incomplete families. Alcohol problem occurred in 19 families. The most frequent cause of a suicide attempt was conflict in the family, followed by school problems. During the 6-year-study period, an upward tendency in the incidence of intentional poisoning was observed, particularly in the first 4 years.

Discussion and conclusion:
Suicide attempts in adolescents were mostly undertaken by girls from the urban environment. The majority of those attempts were caused by family problems, including alcoholism.

 
REFERENCES (29)
1.
Napieralska E, Kułaga Z, Gurzkowska B, Grajda A. Epidemiologia zgonów dzieci i młodzieży z powodu samobójstw w Polsce w latach 1999–2006. (Epidemiology of deaths due to suicides among children and adolescents in Poland during 1999–2006)Probl Hig Epidemiol. 2010; 91(1): 2–98 (in Polish).
 
2.
Gmitrowicz A. Uwarunkowania zachowań samobójczych młodzieży. (Conditioning of suicidal behaviours of adolescents.) Suicydologia. 2005; 1(1): 71–76 (in Polish).
 
3.
Cekiera CM. Psychologiczne i aksjologiczne aspekty samobójstw. (Psychological and axiological aspects of suicides). Suicydologia. 2005; 1(1): 21: 32 (in Polish).
 
4.
Lifshitz M, Gavrilov V. Deliberate self-poisoning in adolescents. IMAJ. 2002; 4: 252–254.
 
5.
Mordasewicz-Goliszewska M, Albrant-Kuzia G, Słowikowska R, Pasko J, Stąpel P, Grygalewicz J. Celowe zatrucia u dzieci i młodzieży w materiale kliniki ogólnopediatrycznej. (Intentional poisonings among children and adolescents in the material of the General Paediatric Clinic). Pol Merk Lek. 2006; XXI(121): 24–28 (in Polish).
 
6.
Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2011. (Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2011) www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_statystyczny_rp_2011.pdf.
 
7.
Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2012. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RS_rocznik_statystyczny_rp_2012.pdf.
 
8.
Woźniak E, Talarowska M, Orzechowska A, Florkowski A, Gałęcki P. Rozpowszechnienie prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Prevalence of suicide attempts among children and adolescents). Pol Merk Lek. 2013; XXXIV(201): 154–157 (in Polish).
 
9.
Jarosz M. Samobójstwa w III Rzeczypospolitej w perspektywie światowej. Analiza socjologiczna. (Suicides in the Third Republic of Poland from the international perspective). Suicydologia. 2005; 1(1): 13 (in Polish).
 
10.
Sumiła A, Sulska E. Zachowania samobójcze u pacjentów hospitalizowanych psychiatrycznie na oddziale młodzieżowym. (Suicidal behaviours among patients hospitalized in psychiatric juvenile ward). Psychiatria. 2006; 3(3): 128–132 (in Polish).
 
11.
Szajner-Milart I, Wójcik-Skierucha E, Zinkiewicz Z. Porównawcze badania epidemiologiczne ostrych zatruć u dzieci na terenie Makroregionu Lubelskiego w latach 1982–1989 i 1990–1994. (The comparative epidemiological study of acute poisoning in children in Lublin Macroregion during the periods 1982–1989 and 1990–1944). Przegl Pediatr. 1998; 28(4): 287–290 (in Polish).
 
12.
Steele M, Doey T. Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży. Część I: Etiologia i czynniki ryzyka. (Suicidal behaviours in children and adolescents. Part I. Etiology and risk factors). Med. Prakt Psych. 2008/03: 76–93 (in Polish).
 
13.
Zielińska-Duda H, Koszczyńska J, Czerwionka-Szaflarska. Analiza zatruć chemicznych u dzieci i młodzieży. (Analysis of chemical poisonings among children and adolesdcents). Med. Ped Współ Gastroenterol Hepatol Żyw Dziecka. 2011; 13(4): 218–223 (in Polish).
 
14.
Bentur Y, Obchinikov N.D, Cahana A, Kovler N, Bloom-Krasik A, Lavon O, Gurevych B, Lurie Y. Pediatric Poisonings in Israel:National Poison Center Data. IMAJ. 2010; 12: 554–559.
 
15.
Sahin S, Carman KB, Dinleyici EC. Acute poisoning in children; Data of Pediatric Emergency Unit. Iran J Pediatr. 2011; 21(4): 479–484.
 
16.
Andiran N, Sarikayalar F. Pattern of acute poisonings in childhood. in Ankara: what has changed in twenty years? Turk J Pediatr. 2004; 46(2): 147–152.
 
17.
Sinno D, Majdalani M, Chatila R, Musharrafieh U, Al-Tannir M. The pattern of self-poisoning among Lebanese children and adolescents in two tertiary care centres in Lebanon. Acta Paediatr. 2009; 98(6): 1044–1048.
 
18.
Marbella AM, Yang H, Guse CE, Meurer JR, Layde PM. Adolescent hospital discharges associated with self-poisonings in Wisconsin, 2000–20012. WMJ. 2005; 104(7): 59–64.
 
19.
Kerfoot M, Dyer E, Harrington V, Woodham A, Harrington R. Correlates and short-term course of self-poisoning in adolescents. Br J Psychiatry. 1996; 168(1): 38–42.
 
20.
Pawłowicz U, Wasilewska A, Olański W, Stefanowicz M. Epidemiological study of acute poisoning in children: a 5-year retrospective study in the Paediatric University Hospital in Białystok, Poland. Emerg Med J. 2012; August 31, doi:10.1136/emermed-2012–201376.
 
21.
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with suicidal behavior. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2001; 40(7 suppl.): 24S-51S.
 
22.
Hurry J. Deliberate self-harm in children and adolescents. Int Rev Psychiatry. 2000; 12: 31–36.
 
23.
Hawton K, Hall S, Simkin S, Bale L, Bond A, Codd S, Stewart A. Deliberate self-harm in adolescents: a study of characteristics and trends in Oxford, 1990–2000. J Child Psychol. 2003; 44: 1191–1198.
 
24.
Jeanneret O. A tentative epidemiologic approach to suicide prevention in adolescence. J Adolesc Health. 1992; 13: 409–414.
 
25.
Kotwica M, Czerczak S. Intentional poisonings in children below 15 years of age in the city of Lodz. Vet Hum Toxicol. 2002; 44(4): 248–250.
 
26.
Shek DT, Yu L. Self-harm and suicidal behaviors in Hong Kong adolescents: prevalence and psychosocial correlates. Scientific World J. 2012; 2012: 932540. doi: 10.1100/2012/932540.
 
27.
Swahn MH, Ali B, Bossarte RM, Van Dulmen M, Crosby A, Jones AC, Schinka KC. Self-harm and suicide attempts among high-risk, urban youth in the U.S.: shared and unique risk and protective factors. Int J Environ Res Public Health. 2012; 9(1): 178–191.
 
28.
Kidger J, Heron J, Lewis G, Evans J, Gunnell D. Adolescent self-harm and suicidal thoughts in the ALSPAC cohort: a self-report survey in England. BMC Psychiatry. 2012; 2: 69–81.
 
29.
Gmitrowicz A. Apel dotyczący prewencji samobójstw młodzieży. (Appeal concerning prevention of suicides among adolescents) www.krc.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=83:apel-dotyczcy-prewencji-samobojstw-modziey&catid=32:aktualnoci-i-wydarzenia&Itemid=46.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top