RESEARCH PAPER
Prevalence of hypertension and major cardiovascular risk factors in healthy residents of a rural region in south-eastern Poland – 1997–2008/9
 
More details
Hide details
1
Department of Cardiology, The Pope John Paul II Hospital, Zamosc, Poland
 
2
Department of Physiotherapy and Pedagogy, Zamosc University of Management and Administration, Poland.
 
 
Corresponding author
Daniel Płaczkiewicz   

Department of Cardiology, The Pope John Paul II Hospital, Zamosc, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2016;23(3):476-481
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction and objective:
The aim of this study was to show the prevalence of hypertension and major risk factors of cardiovascular disease among healthy adults in an agricultural region of south-eastern Poland, and the changes which have occurred in this area during the 12-year follow-up.

Material and Methods:
1,233, mostly rural inhabitants of Zamosc County without previous history of diabetes and CVD were subjected to analysis. Prevalence of hypertension and major cardiovascular risk factors were evaluated. Changes in the prevalence of risk factors between 1997 – 2008 were analyzed.

Results:
33.0% of the examined population are active smokers, and there was a 1.8-fold increase (p = 0.0009). The percentage of people with hypercholesterolemia between 1997 – 2008/9 increased almost 2-fold (p<0.0001) and now it is 62.3%. The number of people with high blood pressure decreased nearly by a half (46%, p<0001) and it is currently 25.8%. Improper waist circumference was observed in 32.8% of the population (33.1% women, 26.5% men). Abdominal obesity decreased among men (48%; p=0.0008) and rural residents (29%, p=0.01). In comparison with 1997, in 2008–2009, the cardiovascular risk assessed using SCORE tables increased. The percentage of people with high-risk (≥5%) almost tripled in the general population (p=0.0183) and increased 4-fold in men (p=0.0145).

Conclusions:
Detection of hypertension in the rural region in which the survey was carried out is still too low. Actions against tobacco addiction should be a major component of health-education programmes for the rural areas of south-eastern Poland.

 
REFERENCES (12)
1.
Matyjaszczyk P, Hoffmann K, Bryl W. Epidemiologia wybranych czynników ryzyka chorób układu krążenia. Przegl Kardiodiabetol. 2011; 6(4): 255–62.
 
2.
Polakowska M, Piotrowski W, Tykarski A, Drygas W, Wyrzykowski B, Pająk A, et al. Nałóg palenia tytoniu w populacji polskiej. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol Pol. 2005; 63: S626–31.
 
3.
Tykarski A, Posadzy-Małaczyńska A, Wyrzykowski B, Kwaśniewska M, Pająk A, Kozakiewicz K, et al. Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego oraz skuteczność jego leczenia u dorosłych mieszkańców naszego kraju. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol Pol. 2005; 63: S614–9.
 
4.
Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, Dans T, Avezum A, Lanas F, et al; INTERHEART Study Investigators. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet. 2004 Sep 11–17; 364(9438): 937–52.
 
5.
O’Donnell MJ, Xavier D, Liu L, Zhang H, Chin SL, Rao-Melacini P, et al; INTERSTROKE investigators. Risk factors for ischaemic and intracerebral haemorrhagic stroke in 22 countries (the INTERSTROKE study): a case-control study. Lancet. 2010 Jul 10; 376(9735): 112–23.
 
6.
Podolec P, Kopeć G, Gruchała M, Rynkiewicz A. Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego. W: Podolec P. (red.). Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. Tom 1. Medycyna Praktyczna, Kraków 2007; 157–65.
 
7.
Podolec P, Karch I, Pająk A, Kopeć G, Broda G, Drygas W, et al. Najważniejsze polskie programy epidemiologiczne i prewencyjne. W: Podolec P. (red.). Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. Tom 1. Medycyna Praktyczna, Kraków 2007; 103–10.
 
8.
Zdrojewski T, Bandosz P, Szpakowski P, Konarski R, Manikowski. A, Wołkiewicz E, et al. Rozpowszechnienie głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Wyniki badania NATPOL PLUS; Kardiol Pol. 2004; 61 (supl. IV): IV1-IV26.
 
9.
Globalny sondaż dotyczący używania tytoniu przez osoby dorosłe (GATS). Polska 2009–2010. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2010.
 
10.
Pająk A, Wiercińska E, Polakowska M, Kozakiewicz K, Kaczmarczyk-Chałas K, Tykarski A, et al. Rozpowszechnienie dyslipidemii u mężczyzn i kobiet w wieku 20–74 lat w Polsce. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol Pol. 2005; 63: 6 (supl. 4): S620–5.
 
11.
Biela U, Pająk A, Kaczmarczyk-Chałas K, Głuszek J, Tendera M, Wawrzyńska M, et al. Częstość występowania nadwagi i otyłości u kobiet i mężczyzn w wielu 20–74 lat. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol Pol. 2005; 63(supl. IV): S632–5.
 
12.
Pędziński B, Kurianiuk A, Pędziński W, Szpak A. Ocena zagrożenia chorobami układu krążenia w oparciu o realizację programu profilaktyki w podstawowej opiece zdrowotnej. Probl Hig Epidemiol. 2011; 92(3): 397–404.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top