RESEARCH PAPER
Comparison of indicators of the use of insulin and oral diabetes medication in a Polish population of patients in urban and rural areas in the years 2008, 2011 and 2012
 
More details
Hide details
1
Public Health Department, Health Sciences Faculty, Medical University, Łódź, Poland, National Health Protection Fund, Warsaw, Poland
 
2
National Health Protection Fund, Warsaw, Poland
 
3
Cathedral and Clinic of Gastroenterology and Metabolic Illnesses, Medical University, Warsaw, Poland
 
4
K. Jonscher Hospital, Łódź, Poland
 
5
Health Care Policy Department, Medical University, Łódź, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2014;21(2):302-313
 
KEYWORDS
ABSTRACT
introduction. Diabetes is one of the 10 most important chronic diseases in the world. According to the data of the International Diabetes Federation, in Poland 9% of the population between the ages of 20–79 suffer from diabetes. objective. The aim of this study was to investigate the differences in the prevalence of diabetes in urban and rural areas in Poland, and the preparation of a model describing the phenomenon. materials and method. Differences between urban and rural areas were studied for the occurrence of patients treated with diabetes per 100,000 inhabitants, the number of patients, structure of treatment per the used products, and the costs of reimbursement of treatment products between 2008–2012. Urban and rural cases were compared using zip codes. The basis for classifying a patient as being an inhabitant of an urban or rural area was an urban zip code of the declared place of residence. results. Differences were observed both between various areas of Poland, as well as depending on whether the declared place of residence of the patient was urban or rural. Differences between urban and rural areas within the studied period have increased. The difference in the prevalence of diabetes among the inhabitants of Podlaskie, Śląskie or Świętokrzyskie provinces is striking. conclusion. Differences between urban and rural areas which depend on morbidity and detection of patients in the earlier phase of illness, the structures of medical technologies used in the treatment process, the number of purchased pharmaceuticals, enable better monitoring of effectiveness and quality of politics on prevention and treatment of chronic diseases. It is important for the creation of a health policy to devise a system of indicators, which will enable a decrease in the existing differences between regions, and between the urban and rural areas within the provinces.
 
REFERENCES (34)
1.
Rezolucja nr 61/225 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z 20 grudnia 2006 (in Polish).
 
2.
14.1. Prevalence estimates of diabetes, adults aged 20–79 years, 2011. Note: The data are age-standardised to the World Standard Population. Source: IDF (2011) http://dx.doi.org/10.1787/8889... 24 Oct 2012 (access: 2013.05.05).
 
3.
World Health Organization, World Health Statistics 2012.p.73.
 
4.
World Health Organization, Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks http://www.who.int/ healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_full. pdf (access: 2013.05.05). International Diabetes Federationn http://www.idf.org/diabetesatl... datafrom2011 (access: 2013.05.05).
 
5.
Taton J, Czech A, Biernas M. Cukrzyca w Polsce – można lepiej. Warszawa 2009 (in Polish).
 
6.
Sobierajski T, Czupryniak L, Koalicja na rzecz walki z cukrzycą. Raport: Wyniki badania „Społeczny obraz cukrzycy” http://www. prawapacjenta.eu/var/media/File/KOALICJA%20NA%20RZECZ%20 WALKI%20Z%20CUKRZYCA_SPOLECZNY%20OBRAZ%20 CUKRZYCY_14.11.2010.pdf, (access: 2013.03.20) (in Polish).
 
7.
The Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2010, GBD Profile: Poland, p. 1 Causes of premature death. Years of life lost (YLLs) quantify premature mortality by weighting younger deaths more than older deaths. Ranks for top 25 causes of YLLs 1990–2010, Poland http://www.healthmetricsandeva... (access: 2013.05.05).
 
8.
Kinalska I, et al. Koszty cukrzycy typu 2 w Polsce (Badanie CODIP). Diabetologia Praktyczna 2004; 5(1) (in Polish).
 
9.
Analiza zmian społeczno-demograficznych oraz wpływu złego odżywiania, niedostatecznej aktywności fizycznej, nałogów i innych czynników ryzyka na rozpowszechnienie oraz koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych w Polsce. Stan obecny i prognoza do 2030 roku, KPMG w Polsce. KPMG 2012.p.18–19 http://zdrowepokolenia.org/dat... pdf/raport_kpmg.pdf (access: 2013.05.05) (in Polish).
 
10.
Czeleko T, Śliwczyński A, Tłustochowicz M, Karnafel W, Pakulski M. Zużycie pasków do glukometrów w 2011 r. w Polsce z uwzględnieniem zastosowanych terapii na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Terapia 2012; 20(12): 38–54 (in Polish).
 
11.
Cukrzyca. Ukryta pandemia. Sytuacja w Polsce, edycja 2012, http:// www.pfed.org.pl/files/raport_ukryta_pandemia_2012.pdf (access: 05.04.2012) (in Polish). Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z dnia 13 czerwca 2011 r.) (in Polish).
 
12.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2012 r. (in Polish).
 
13.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 -j.t.) (in Polish).
 
14.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji (Dz.U.04.213.2165) (in Polish).
 
15.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2004 w sprawie:” Trybu udostępniania podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych do kontroli recept zrealizowanych przez świadczeniobiorców i związanych z tym informacji.” (Dz. U. 04.213.2166) (in Polish).
 
16.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.04.2004 w sprawie:” Zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.” (Dz. U. 04.213. 2167) (in Polish).
 
17.
Common values in assessing health outcomes from disease and injury: disability weights measurement study for the Global Burden of Disease Study 2010, The Lancet 2012; 380: 2129–2143.
 
18.
Strom JL, Lynch CP, Egede LE. Rural/urban variations in diabetes self-care and quality of care in a national sample of US adults with diabetes. Diabetes Educator 2011; 37(2): 254–262.
 
19.
Krishna S, Gillespie KN, McBride TM. Diabetes burden and access to preventive care in the rural United States. J Rural Health. 2010; 26(1): 3–11.
 
20.
Schoenle EJ, Molinari L, Bagot M, Semadeni S, Wiesendanger M. Epidemiology of IDDM in Switzerland. Increasing incidence rate and rural-urban differences in Swiss men born 1948–1972. Diabetes Care. 1994; 17(9): 955–960.
 
21.
Andrus MR, Kelley KW, Murphey LM, Herndon KC. A comparison of diabetes care in rural and urban medical clinics in Alabama. J Community Health 2004; 29: 29–44.
 
22.
Weingarten JP Jr, Brittman S, Hu W, Przybyszewski C, Hammond JM, FitzGerald D. The state of diabetes care provided to Medicare beneficiaries living in rural America. J Rural Health.2006; 22: 351–358.
 
23.
Kirkbride K, Wallace N. Rural health clinics and diabetes-related primary care for Medicaid beneficiaries in Oregon. J Rural Health. 2009; 25: 247–252.
 
24.
Egede L, Gebregziabher M, Hunt K, Axon R, Echols C, Gilbert G, Mauldin P. Regional, Geographic, and Racial / Ethnic Variation in Glycemic Control in a National Sample of Veterans With Diabetes. Diabetes Care. 2011; 34: 938–943.
 
25.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. 2006 nr 139 poz. 993) (in Polish).
 
26.
Główny Urząd Statystyczny (in Polish).
 
27.
Gajewska M, Gebska-Kuczerowska A, Gorynski P, Wysocki MJ. Analyses of hospitalization of diabetes mellitus patients in Poland by gender, age and place of residence. Ann Agric Environ Med. 2013; 20(1): 61–67.
 
28.
IDF, www.diabetesatlas.com/content/europe (access: 2013.05.05).
 
29.
International Diabetes Federation, IDF Diabetes Atlas, 5th edn. Brussels, Belgium. 18. International Diabetes Federation, 2011 www.idf.org/ diabetesatlas (access: 2013.05.05).
 
30.
Salinas JJ, Al Snih S, Markides K, Ray LA, Angel RJ. The rural-urban divide: health services utilization among older Mexicans in Mexico. J Rural Health. 2010 Fall;26(4):333–341.
 
31.
O’Connor A, Wellenius G. Rural-urban disparities in the prevalence of diabetes and coronary heart disease. Public Health. 2012; 126(10): 813–820.
 
32.
Weeks WB, Bott DM, Lamkin RP, Wright SM. Veterans Health Administration and Medicare outpatient health care utilization by older rural and urban New England veterans. J Rural Health. 2005; 21: 167–171.
 
33.
A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010, The Lancet 2012; 380: 2224–2260.
 
34.
Główny Urząd Statystyczny. (Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy). Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 stycznia 2013 r. s. 13, online http://www.stat.gov.pl/cps/rde..._ inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2012.pdf (access: 02.04.2013) (in Polish).
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top