0.829
IF
20
MNiSW
166.26
ICV
RESEARCH PAPER
 
CC BY-NC-ND 3.0
 
 

Psychosocial aspect of quality of life among working and unemployed nurses and midwives

Marta Czekirda 1  ,  
 
1
Department of Basic Nursing and Medical Teaching, Faculty of Health Sciences, University of Lublin, Poland
2
Center of Oncology of Lublin Region, Lublin, Poland
3
Faculty of Health Sciences, University of Economics and Innovation, Lublin, Poland
4
Department of Biostatistics, Demography and Epidemiology, Institute of Rural Health in Lublin, Poland
Ann Agric Environ Med 2017;24(3):472–476
KEYWORDS:
ABSTRACT:
Objective:
The objective of the study was to explain differences in the subjective evaluation of the psychological and social aspects of quality of life in a group of working and unemployed nurses and midwives.

Material and Methods:
The survey was conducted in a group of 620 professionally-active and inactive people (315 nurses and 305 midwives), selected by random stratified-systematic sampling. The tool used to gather empirical material was the standardized questionnaire WHOQoL-100.

Results:
Professionally-active nurses evaluated the mental domain less favourably (M=12.33), compared with unemployed nurses (M=12.73), and the difference between average values was statistically significant (p=.043). It is also worth noting that in the group of midwives there were significant differences in each discussed domain. The unemployed respondents evaluated more positively the overall quality of life (M=14.29; p=.005) and the mental domain (M=12.85; p=.009), while the social domain was evaluated less favourably by the professionally-active midwives (M=12.73; p=.022).

Conclusions:
Paradoxically, those who were unemployed made slightly more positive evaluations in comparison with the professionally active. Professional work is not a factor preferably affecting the quality of life and its psychosocial dimension. The higher quality of life of the unemployed respondents may result from the buffering impact of social support.CORRESPONDING AUTHOR:
Marta Czekirda   
Department of Basic Nursing and Medical Teaching, Faculty of Health Sciences, University of Lublin, Poland
 
REFERENCES:
1. Brzeziński J. Metodologiczny i etyczny kontekst badań nad jakością życia. In: Bańka A (ed.). Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia. Częstochowa 1994. p.11–18.
2. Chańska W. Nieszczęsny dar życia: filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej. Wrocław 2009.
3. Chirkowska-Smolak T, Chudzicka A. Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia. Poznań 2004.
4. Bańka A, Derbis R. Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych. Poznań 1995.
5. Donovan A, Oddy M. Psychological aspects of unemployment. Jurnal Adolesc. 1982, 5: 15–30.
6. Wachowiak A. Praca zawodowa kobiet zamężnych a jakość ich życia w Polsce. In: Zagórski Z (ed.). Socjologiczne portrety grup społecznych: tom studiów i szkiców (II). Wrocław 2002. p.267–282.
7. Manek AM. [Psychological issues of unemployment]. Przegląd psychologiczny. 1991; 36(1): 137–149 [in Polish].
8. Tomaszewski T. Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka. Katowice 1995.
9. Burdelak W, Pepłońska B. [Night work and health of nurses and midviwes – a review]. Med Pr. 2013; 64(3): 397–418, http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.2013.0034 [in Polish].
10. Burdelak W, Bukowska A, Krysicka J, Pepłońska B. Night work and health status of nurses and midwives. Cross-sectional study. Med Pr. 2012; 63(5): 517–529.
11. Almalki MJ, FitzGerald G, Clark M. Quality of work life among primary health care nurses in the Jazan region, Saudi Arabia: a cross-sectional study. Hum Resour Health. 2012; 10(1): 30, http://dx.doi.org/doi:10.1186/1478-4491-10-30.
12. Bytnar B. [The life quality of scrub nurses working in shifts]. Prz Med Uniw Rzesz. 2010; 2: 205–212 [in Polish].
13. Bilski B, Kandefer W. [Determinants of the locomotor system load and their health effects among midwives]. Med Pr. 2007; 58(1): 7–12 [in Polish].
14. Hall EM, Johnson JV. Depression in unemployed Swedish women. Soc Sci Med. 1988; 27(12): 1349–1355.
15. Su J, Weng H, Tsang H, Wu J. Mental health and quality of life among doctors, nurses and other hospital staff. Stress and Health. 2009; 25: 423–430, http://dx.doi.org/doi: 10.1002/smi.1261.
16. Jaracz K, Kalfoss M, Górna K, Bączyk G. Quality of life in Polish respondents: psychometric properties of the Polish WHOQOL – Bref. Scand J Caring Sci. 2006; 20(3): 251–260.
17. Zagożdżon P, Ejsmont J. [Health-related quality of life in unemployed individuals]. Probl Hig Epidemiol. 2008; 89(4): 498–503 [in Polish].
18. Axelsson L, Andersson IH, Edén L, Ejlertsson G. Inequalities of quality of life in unemployed young adults: a population-based questionnaire study. Int J Equity Health. 2007; 6: 1, http://dx.doi.org/doi:10.1186/1475-9276-6-1.
19. Leino-Loison K, Gien LT, Katajisto J, Välimäki M. Sense of coherence among unemployed nurses. J Adv Nurs. 2004; 48(4): 413–422.
20. Gholami A, Farsi M, Hashemi Z, Lotfabadi P. Quality of life in nurses working in Neyshabur hospitals. Thrita. 2013; 2(1): 94–100, http://dx.doi.org/10.5812/thrita.7384.
21. Rios KA, Barbosa DA, Belasco AG. Evaluation of quality of life and depression in nursing technicians and nursing assistants. Rev Lat Am Enfermagem. 2010; 18(3): 413–20, http://dx.doi.org/10.1590/S0104–11692010000300017.
22. Joslin LE, Davis CR, Dolan P, Clark EM. Quality of life and neck pain in nurses. Int J Occup Med Environ Health. 2014; 27(2): 236–242, http://dx.doi.org/10.2478/s13382-014-0267-7.
23. Hammarstrom A, Janlert U. Early unemployment can contribute to adult health problems: results from a longitudinal study of school leavers. J Epidemiol Community Health. 2002; 56(8): 624–630, http://dx.doi.org/10.1136/jech.56.8.624.
24. Kliszcz J, Nowicka-Sauer K, Trzeciak B, Sadowska A. [The level of anxiety, depression and aggression in nurses and their life and job satisfaction]. Med Pr. 2004; 55(6): 461–468 [in Polish].
25. Wysokiński M, Fidecki W, Walas L, Ślusarz R, Sienkiewicz Z, Sadurska A, et al. [Polish nurses’ satisfaction with life]. Prob Pieleg. 2009; 17(3): 167–172 [in Polish].
26. Ergün FS, Oran NT, Bender CM. Quality of life of oncology nurses. Cancer Nurs. 2005; 28(3): 193–9.
27. Nakata Y, Miyazaki S. Non-working nurses in Japan: estimated size and its age-cohort characteristics. J Clin Nurs. 2008; 17(24): 3306–3316, http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2008.02656.x.
28. Aalaa M, Sanjari M, Tootee A, Mirzabeigi G, Salemi S. Assessment of quality of life of Iranian nurses. Nurs Rep. 2012; 1(2): 57–62, http://dx.doi.org/10.4081/nursrep.2012.e10.
29. Babiarczyk B, Fraś M, Ulman-Włodarz I, Jarosova D. [The level of job satisfaction and its relation to midwives’ subjective quality of life]. Med Pr. 2014; 65(1): 99–108, http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.2014.011 [in Polish].
30. Sorić M, Golubić R, Milosević M, Juras K, Mustajbegović J. Shift work, quality of life and work ability among Croatian hospital nurses. Coll Antropol. 2013; 37(2): 379–84.
31. Ratajczak Z. Utrata pracy jako doświadczenie traumatyzujące i wyzwanie rozwojowe. In: Ratajczak Z (ed.). Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy. Katowice 1995.
32. Ogińska H, Pokorski J. Deficyt snu, jego przyczyny i konsekwencje u pielęgniarek. Pielęgniarek polskich portret własny z Europą w tle, czyli raport z badań europejskiego projektu NEXT – materiały konferencyjne; 6 czerwca 2005, Warszawa, Polska.
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966