RESEARCH PAPER
Epidemiological analysis of dental caries in 12-year-old children residing in urban and rural settings in the Podlaskie region of north-eastern Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Restorative Dentistry, Medical University of Białystok, Poland
 
 
Corresponding author
Ewa Rodakowska   

Department of Restorative Dentistry, Medical University of Białystok, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2013;20(2):325-328
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Dental caries is still a social problem in many countries, including Poland. Through epidemiological studies conducted in index groups among children and adults, it is possible to monitor its progress and take appropriate action. The Podlaskie region is an area where the severity of dental caries in children has been the highest in the country for a few years, both in urban and rural settings.

Objective:
Evaluation and comparison of indicators of the progress of caries – Decayed Missing Filled Teeth (DMFT) – in 12-year-olds from the urban and rural areas of north-eastern Poland, measured between 2003–2010.

Material and Methods:
In 2003 and 2010, respectively, 445 children were examined: in 2003 – 188: 101 boys, 87 girls; 98 from urban areas, 90 from rural areas, and in 2010 – 257 adolescents: 134 boys, 123 girls; 157 from urban areas and 70 from rural areas. The study protocol was strictly subordinated to the WHO study monitor guidelines. DMFT indices were evaluated in particular years. The distribution of their individual components was then compared and analyzed. The outcomes resulting from the place of residence and gender of the adolescents were taken into account. In the statistical analysis, Shapiro-Wilk test and Mann-Whitney U test were used.

Results:
In 2003, the mean value of DMFT was 4.76, and in 2010 it decreased to 3.36 (p<0.0001). In 2003, DMFT was 4.42 in the rural areas, and after 7 years it has risen to 4.77. There was a significant decrease in the value of the index (from 5.08 to 2.82, p<0.0001) in the urban areas. No significant differences based on gender were observed between these years.

Conclusions:
The values of caries intensity among 12-year-olds from the Podlaskie region, both in rural and urban areas, are still high. Among children from the rural areas, dental caries progression is more visible and has not improved during the years 2003–2010. These findings should lead to the development of programmes for the inhabitants of rural areas.

 
REFERENCES (23)
1.
World Dental Federation FDI World Health Organization WHO: Global goals for oral health in the year 2000. FDI. Int Dent J. 1982; 32; 74–77.
 
2.
Wierzbicka M, Kaczmarek U. Trend choroby próchnicowej u 12-letnich dzieci na podstawie badań monitoringowych stanu zdrowia jamy ustnej. Czy polskie dzieci mają szanse na osiągnięcie narodowego i europejskiego celu zdrowia jamy ustnej? Dent Med Probl. 2009; 46(2): 149–156.
 
3.
Hodbell M, Peterson PE, Clarkson J, Johnson N. Global goals for oral health 2020. Int Dent J. 2003; 53: 285–288.
 
4.
Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015. Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007r.
 
5.
Adamowicz-Klepalska B, Wierzbicka M, Strużycka I. Założenia i cele zdrowia jamy ustnej w kraju na lata 2006–2020. Czas Stomatol. 2005; 58(6): 457–460.
 
6.
World Health Organization. Oral Health Surveys. Basic Methods. 4th Edition. Geneva 1997.
 
7.
Organization for Economic Co-operation and Development: Health Status. in: Health at the glance 2007: OECD indicatiors. Paryż 2007, pp. 19–44.
 
8.
Wochna-Sobańska M, Lubowiedzka B, Rybarczyk-Townsend E. Zachorowalność na próchnicę zębów dzieci 12-letnich w województwie łódzkim w latach 1978–2003. Czas Stomatol. 2006; 59(1): 26–30.
 
9.
Broniarek M, Krawczyk-Struss M, Piątowska D. Ocena stanu uzębienia i świadomości zdrowotnej dzieci w wieku 12 lat z miejscowości Trzcianna i Nowy Dwór w powiecie skierniewickim. Czas Stomatol. 2008; 61(11): 775–783.
 
10.
Milewska R, Łuczaj-Cepowicz E. Ocena stanu uzębienia i potrzeb leczniczych u 6- i 12-letnich dzieci w Białymstoku. Nowa Stom. 2004; 9(4): 153–156.
 
11.
Bagińska J, Wilczynska-Borawska M, Stokowska W. Ocena polaryzacji próchnicy zębów stałych u 12-letnich dzieci z województwa podlaskiego. Czas Stomatol. 2005; 58(10): 719–722.
 
12.
Dolińska E, Stokowska W, Pietruska M, Skurska A, Paniczko-Drężyk A. Istotny wskaźnik poziomu choroby próchnicowej wg Bratthalla u dzieci 12-letnich z powiatu wysokomazowieckiego (województwo podlaskie). Czas Stomatol. 2008; 61(12): 863–866.
 
13.
Składnik-Jankowska J, Kaczmarek U. Istotny Wskaźnik Próchnicy u 12-letnich dzieci z różnych środowisk województwa dolnośląskiego. Czas Stomatol. 2010; 63(3): 166–173.
 
14.
Budżety Gospodarstw Domowych. GUS, Warszawa 2011, p. 50.
 
15.
Bromblik A, Wierzbicka M, Szatko F. Wpływ uwarunkowań środowiskowych na zapadalność i przebieg próchnicy zębów u dzieci. Czas Stoamtol. 2010; 63(5): 301–309.
 
16.
Jodkowska M, Oblacińska A, Tabak I, Radiukiewicz K. Ocena nierówności w dostępie uczniów do profilaktycznej opieki zdrowotnej. Med Wiek Rozwoj. 2010; XIV(2): 179–188.
 
17.
Zdrowie i Ochrona Zdrowia. GUS, Warszawa 2011, p. 175–176, 182.
 
18.
Zagozdzon P, Kolarzyk E, Marcinkowski JT. Quality of life and rural place of residence in Polish women – population based study. Ann Agric Environ Med. 2011; 18(2): 429–432.
 
19.
Probst JC, Moore CG, Baxley EG, Lammie JJ. Rural–urban differences in visits to primary care physicians. Fam Med. 2002; 34: 609–615.
 
20.
Cypriano S, Hugo FN, Sciamarelli MC, Tôrres LH, Sousa Mda L, Wada RS. Factors associated with the incidence of dental caries among schoolchildren living in a municipality with low prevalence of dental caries. Cien Saude Colet. 2011; 16(10): 4095–4106.
 
21.
Djuricković M, Ivanović M. The state of oral health in children at the age of 12 in Montenegro. Vojnosanit Pregl. 2011; 68(7): 550–555.
 
22.
Gorbatova MA, Grjibovski AM, Gorbatova LN, Honkala E. Dental caries experience among 12-year-old children in Northwest Russia. Community Dent Health. 2012; 29(1): 20–24.
 
23.
Dukić W, Delija B, Lulić Dukić O. Caries prevalence among schoolchildren in Zagreb, Croatia. Croat Med J.2011; 15(52): 665-671.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top