RESEARCH PAPER
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction and objective:
Measurement of the health-related quality of life is currently one of the significant methods of self-evaluation of heath, enabling the detection of disorders in the biopsychosocial functioning of children and adolescents. The aim of the study was to establish significant relationships between the subjective sense of the health-related quality of life, eating habits and objective parameters of physical development among a group of adolescents.

Material and methods:
The study applied a diagnostic survey methodology with the use of the KIDSCREEN-52 questionnaire, the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) questionnaire, anthropometric measures of choice, and a self-constructed questionnaire. The significance level was set at p<0.05. The collected data was gathered and analyzed using Statistica 10.0 PL.

Results:
Three distinct groups of adolescents with a varying subjective sense of the quality of life were identified. The frequency of basic meal consumption among participants showed some abnormalities. This concerned breakfast in particular, which was consumed before going to school by over half of the participants (63.61%), with boys (70.07%) eating it significantly more frequently than girls (57.83%). Indices based on weight-to-height ratios, such as: BMI, Rohrer’s Index and Slender Index were significantly greater in value among boys compared with girls.

Conclusions:
Adolescents from the Świętokrzyskie region, for the most part exhibited a high subjective sense of the quality of life. The physical development of the participants, as far as basic anthropometric characteristics are concerned, was mostly appropriate and consistent with a high subjective sense of the quality of life and exhibited eating habits.

ACKNOWLEDGEMENTS
Project financed under the program of the Minister of Science and Higher Education called “Regional Initiative of Excellence” in the years 2019-2022, project no. 024/ RID/2018/19, amount of financing 11 999 000,00 zł.
 
REFERENCES (46)
1.
Krawczyńska J, Łukawska P. Health-related quality of life of adolescents in the context of selected somatic development indices. Medical Studies. 2016; 32: 189–195. doi: 10.5114/ms.2016.62310.
 
2.
Clark Ch, Paunovic K. WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A Systematic Review on Environmental Noise and Quality of Life, Wellbeing and Mental Health. Int J Environ Res Public Health. 2018; 15(11): 2400. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
3.
Wong FY, Yang L, Yuen JWM, Chang KKP, Wong FKY. Assessing quality of life using WHOQOL-BREF: a cross-sectional study on the association between quality of life and neighborhood environmental satisfaction, and the mediating effect of health-related behaviors. BMC Public Health 2018; 18:1113. https://doi.org/10.1186/s12889....
 
4.
Gulliver SB, Cohen LM. The Wiley Encyclopedia of Health Psychology. In: Ustjanauskas AE, Malcarne VL. Health-Related Quality of Life. 2020; 4:149–154. https://doi.org/10.1002/978111....
 
5.
Zięba M, Cisoń- Apanasewicz U. Jakość życia w naukach medycznych. Piel Opiece Długotermin. 2017; 3: 57–62. doi: 10.19251/pwod/2017.3(6), www.pwod.pwszplock.pl.
 
6.
Jasińska M, Sikorski M, Wójcik T, Chmielewski J, Florek-Łuszczki M, Radosław Sierpiński R, Szpringer M, Nowak-Starz G. A subjective sense of the quality of life in adolescents from the świętokrzyskie province. Int J Occup Med Environ Health 2021; 34(3): 1–11. https://doi.org/10.13075/ijome....
 
7.
Cisińska A. Nawyki żywieniowe łódzkich gimnazjalistów. Pielęg Pol. 2017; 3: 437–442. https://doi.org/10.20883/pielp....
 
8.
Decyk-Chgcel A. Zwyczaje żywieniowe dzieci i młodzieży. Probl Hig Epidemiol. 2017; 98(2): 103–109. http://www.phie.pl/pdf/phe-201....
 
9.
Nix RL, Francis LA, Feinberg ME, Gill S, Jones DE, Hostetler ML, Stifter CA. Improving Toddlers’ Healthy Eating Habits and Self-regulation: A Randomized Controlled Trial. Pediatrics 2021; 147(1): e20193326. https://doi.org/10.1542/peds.2....
 
10.
Kadera M, Sundbloma E, Elinde LS. Effectiveness of universal parental support interventions addressing children’s dietary habits, physical activity and bodyweight: A systematic review. Prev Med. 2015; 77: 52–67. doi: 10.1016/j.ypmed.2015.05.005.
 
11.
Yasuko Furuichi Y, Sakakibara T, Nezu S, Saeki K, Obayashi K, Kurumatani N, Hoshida T, Doi T, Miki N, Kinoshita S, Shima M. Analysis of factors related to low health-related quality of life in children with epilepsy using a self-assessed Japanese version of the KIDSCREEN-52. Brain Dev. 2021; 43: 78–88. https://doi.org/10.1016/j.brai....
 
12.
Barrio J, Cilleruelo ML, Román E, Fernández C. Health-related quality of life in Spanish coeliac children using the generic KIDSCREEN-52 questionnaire. Eur J Pediatr. 2018; 177: 1515–1522. https://doi.org/10.1007/s00431....
 
13.
Sundar TKB, Riiser K, Smastuen MC, Opheim R, Londal K, Glavin K, Helseth S. Health-related quality of life among 13–14-year old adolescents with overweight – a mixed methods approach. Health Quality Life Outcomes 2020; 18:161. https://doi.org/10.1186/s12955....
 
14.
Hirschfeld G, von Brachel R, Thiele Ch. Screening for health-related quality of life in children and adolescents: Optimal cut points for the KIDSCREEN-10 for epidemiological studies. Quality Life Res. 2020; 29: 529–536. https://doi.org/10.1007/s11136....
 
15.
Müller M, Haenni Hoti A. Item analysis of the KIDSCREEN-10 using Rasch modeling. Health Qual Life Outcomes 2020;18: 342. https://doi.org/10.1186/s12955....
 
16.
Boldyreva U, Streiner D, Rosenbaum P, Ronen G. Quality of life in adolescents with epilepsy, cerebral palsy and population norms. Dev Med Child Neurol 2020; 62(11): 1336–1339. https://onlinelibrary.wiley.co....
 
17.
Zięba E, Krawczyńska J, Zięba P, Strzelecka A, Nowak-Starz G. Dobrostan a rozwój i zdrowie dzieci i młodzieży. In: Uwarunkowania jakości życia w zdrowiu dziewcząt z zaburzeniami miesiączkowania w okresie adolescencji ze środowiska miejskiego na tle zdrowych rówieśniczek w świetle kwestionariusza KIDSCREEN-52. Markocka- Mączka K, Król H, editors. Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum. Lublin 2016; 16: 241–250.
 
18.
Mazur J, Małkowska-Szkutnik A, Dzielska A, Tabak I. Polska wersja kwestionariuszy do badania jakości życia związanej ze zdrowiem dzieci i młodzieży (KIDSCREEN). IMiDz. Warszawa 2008.
 
19.
Krawczyńska J, Zięba E, Zięba P, Nowak-Starz G. Umiejscowienie kontroli zdrowia i samoocena zdrowia młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Probl Pielęg. 2014; 22: 445–452.
 
20.
Korwin-Szymanowska A, Tuszyńska L, Zachowania żywieniowe jako nieodłączny element edukacji zdrowotnej – raport z badań. In: Znaczenie racjonalnego żywienia w edukacji zdrowotnej. Wolska-Adamczyk A, editor. Warszawa: WSIiZ; 2015. p. 23–38.
 
21.
Myszkowska-Ryciak J, Harton A, Lange E, Laskowski W, Gajewska D. Nutritional Behaviors of Polish Adolescents: Results of the Wise Nutrition – Healthy Generation Project. Nutrients 2019; 11(7): 1592. doi: 10.3390/nu11071592.
 
22.
Wypych-Ślusarska A, Czech E, Kasznia-Kocot J, Słowiński J, Niewiadomska E, Skrzypek M, Malinowska-Borowska J. Health inequalities among students of lower secondary schools in Bytom, Poland. Ann Agric Environ Med. 2018; 25(1): 4–8. doi: https://doi.org/10.5604/123219....
 
23.
Wojtyła-Buciora P, Stawińska-Witoszyńska B, Wojtyła K, Klimberg A, Wojtyła C, Wojtyła A, Samolczyk-Wanyura D, Marcinkowski JT. Assessing physical and sedentary lifestyle behaviours for children and adolescents living in a district of Poland; What are the key determinants to improving health. Ann Agric Environ Med. 2014; 21(3): 606–612. https://doi.org/10.5604/123219....
 
24.
Wojtyła-Buciora P, Stawińska-Witoszyńska B, Klimberg A, Wojtyła A, Goździewska M, Wojtyła K, Piątek J, Wojtyła C, Sygit M, Ignyś I, Marcinkowski JT. Nutrition-related health behaviours and prevalence of overweight and obesity among Polish children and adolescents. Ann Agric Environ Med. 2013; 20(2): 332–340.
 
25.
Weichselbaum E, Buttriss J. Diet, nutrition and schoolchildren: An update. Nutrition Bulletin. 2014; 39: 9–73. https://doi.org/10.1111/nbu.12....
 
26.
Mazur J. Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014. Warszawa: IMiDz; 2015.
 
27.
Kleszczewska D, Dzielska A, Nałęcz H. et al. Physical activity, BMI and body weight perception among 15-year-old boys and girls in Poland in the light of international comparisons. Dev Period Med. 2017; 21(3): 235–247.
 
28.
Wojtyła-Buciora P, Klimberg A, Wojtyła A. Samoocena własnej sylwetki a wskaźnik masy ciała młodzieży w Polsce. Probl Hig Epidemiol. 2018; 99(2): 146–154.
 
29.
Lazzeri G, Giacchi MV, Spinelli A, et al. Overweight among students aged 11–15 years and its relationship with breakfast, area of residence and parents’ education: results from the Italian HBSC2010 cross-sectional study. Nutr J. 2014; 5(13): 69. doi: 10.1186/1475-2891-13-69.
 
30.
Grammatikopoulou MG, Poulimeneas D, Gounitsioti IS, et al. ADONUT Study Group. Prevalence of simple and abdominal obesity in Greek adolescents: the ADONUT study. Clin Obes. 2014; 4(6): 303–8. https://doi.org/10.1111/cob.12....
 
31.
Mocanu, V. Prevalence of overweight and obesity in Urban Elementary School Children in Northeastern Romania: Its relationship with socioeconomic status and associated dietary and lifestyle factors. Biomed Res Int. 2013: 1–7. https://doi.org/10.1155/2013/5....
 
32.
Casagrande D, Waib P H, Sgarbi J A. Increase in the prevalence of abdominal obesity in Brazilian school children (2000–2015). IJPAM 2017; 4(4): 133–137. https://doi.org/10.1016/j.ijpa....
 
33.
Koirala M, Khatri RB, Khanal V, Amatya A. Prevalence and factors associated with childhood overweight/obesityof private school children in Nepal. Obes Res Clin Pract. 2015; 9(3): 220–227. https://doi.org/10.1016/j.orcp....
 
34.
Dereń K, Nyankovskyy S, Nyankovska O, Łuszczki E, Wyszyńska J, Sobolewski M, Mazur A. The prevalence of underweight, overweight and obesity in children and adolescents from Ukraine. Sci Rep. 2018; 8: 3625. https://doi.org/10.1038/s41598....
 
35.
Mistry SK, Puthussery S. Risk factors of overweight and obesity in childhood and adolescence in South Asian countries: a systematic review of the evidence. Public Health. 2015; 129(3): 200–209. https://doi.org/10.1016/j.puhe....
 
36.
Klatka M, Zienkiewicz E, Kołłątaj W, Zienkiewicz T, Kołłątaj B. Socio-economic development, level of urbanization and consumption of selected food products as factors in the prevalence of overweight and obesity among youths and young adults in Poland. Ann Agric Environ Med. 2020; 27(1): 139–145. https://doi.org/10.26444/aaem/....
 
37.
Suliburska J, Bogdański P, Pupek-Musialik D, Głód-Nawrocka M, Krauss H, Piątek J. Analysis of lifestyle of young adults in the rural and urban areas. Ann Agric Environ Med. 2012; 19(1): 135–139.
 
38.
Wojtyła-Buciora P, Bołdowski T, Wojtyła C, Żukiewicz-Sobczak W, Juszczak K, Chęcińska-Maciejewska Z, Wojtyła A, Krauss H. National survey of body mass and dietary behaviour for middle school, high school and university students. J Health Inegual. 2017; 3(1): 64–69. http://dx.doi.org/10.5114/jhi.....
 
39.
Lizończyk I, Jośko-Ochojska J. Relationship between overweight, obesity and sleep disorders in adolescents from selected cities of Upper Silesia, Poland. Ann Agric Environ Med. 2021; 28(1): 193–197. doi: 10.26444/aaem/118706.
 
40.
Yanovski J. Pediatric obesity. An introduction. Appetite. 2015; 93: 3–12. doi: 10.1016/j.appet.2015.03.028.
 
41.
Wypych-Ślusarska A, Czech E, Kasznia-Kocot J, Słoiński J, Kowalska M, et al. Socio-economic status and feeding habits of students in lower secondary schools in Bytom. Environ Med. 2013; 16(4): 43–51.
 
42.
Stea TH, Torstveit MK. Association of lifestyle habits and academic achievement in Norwegian adolescents: a crosssectional study. BMC Public Health. 2014;14: 829.
 
43.
Szczepańska E, Deka M, Całyniuk B. Studies to determine nutrition behaviour amongst middle school pupils living in the border areas of Poland and Czech Republic. Rocz Panstw Zakl Hig. 2013; 64(3): 191–196.
 
44.
Kędzior A, Jakubek-Kipa K, Brzuszek M, Mazur A. Trends in prevalence of childhood overweight and obesity on the World, in Europe and in Poland. Pediatr Endocrinol. 2017; 16.1.58: 41–48. doi: 10.18544/EP-01.16.01.1662.
 
45.
Skrzypek M, Krzyszycha RM, Góral K, Szczygieł K, Kowal K, Pokarowski M, Mmora A. Nutritional intervention in the treatment of obesity in children and adolescents. Med Og Nauk Zdr. 2021; 27(1): 13–22. https://doi.org/10.26444/monz/....
 
46.
Rundle AG, Park Y, Herbstman JB, Kinsey EW, Wang YC. COVID-19–Related School Closings and Risk of Weight Gain Among Children. Obesity. 2020; 28(6): 1008–1009. https://doi.org/10.1002/oby.22....
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top