RESEARCH PAPER
Psychosocial aspect of quality of life of Polish women with breast cancer
 
More details
Hide details
1
Chair of Public Health Faculty of Nursing and Health Sciences Medical University of Lublin, Poland
 
2
Department of Health Informatics and Statistics, Institute of Rural Health in Lublin, Poland
 
3
Faculty of Pedagogy and Psychology, University of Economics and Innovation, Lublin, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2012;19(3):509-512
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction and objective:
Breast cancer is one of the most frequently occurring malignant tumours among women in Poland. The highest incidence of the disease is registered among women aged 50 and more. Cancer imposes a considerable psychological strain on a woman. It causes a sense of uncertainty about one’s health and further life, as well as frequent problems with accepting the image of one’s own body. It often results in low self-esteem and a feeling of embarrassment, accompanied by symptoms of apathy and detachment. The aim of the study was to determine mental and social life quality of Polish women treated for breast cancer.

Material and Methods:
The research encompassed 107 women aged between 45 and 65 (SD=6.11) undergoing treatment for breast cancer. The WHOQOL-Bref scale was applied in the research.

Results:
The social field was better evaluated in comparison with the mental sphere. There was a statistical correlation between place of residence and social sphere of quality of life (p=,036), with higher ratings assigned by respondents residing in rural areas (M=15.36) compared with residents of towns (M=14.15).

Conclusions:
Given the fact that respondents were coping with cancer or its consequences, paradoxically, perception of the overall quality of life and examined areas was generally good, especially among women with higher education, those who were single and those living in rural areas. Along with age, there decreases at the respondents the experienced quality of life, however a rise of evaluations of the mental sphere is accompanying the rise in the education level.

 
REFERENCES (29)
1.
Litwiniuk M, Łojko-Dankowska A. Rak piersi u kobiet w podeszłym wieku. Onkol Pol. 2000; 3(3): 157-161 (in Polish).
 
2.
Pierzchała RP, Pasz-Walczak G, Jeziorski A. Nowe czynniki rokownicze w raku piersi. Współcz Onkol. 2004; 8(9): 429-343 (in Polish).
 
3.
Didkowska J, Wojciechowska U, Tarkowski W, Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2000 roku. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie. In: Krajowy Rejestr Nowotworów, Warszawa 2003: 75-76 (in Polish).
 
4.
Kroenke CH, Kubzansky LD, Schernhammer ES, Holmes MD, Kawachi I. Social networks, social support and survival after breast cancer diagnosis. J Clin Oncol. 2006; 24(7): 1105-1111.
 
5.
Falagas ME, Zarkadoulia EA, Ioannidou EN, Peppas G, Christodoulou Ch, Rafailidis PI. The effect of psychosocial factors on breast cancer outcome: a systematic review. Breast Cancer Res. 2007; 9(4): R44.
 
6.
Lueboonthavatchai P. Prevalence and psychosocial factors of anxiety and depression in breast cancer patients. J Med Assoc Thai. 2007; 90(10): 2164-2174.
 
7.
Oktay JS. Psychosocial aspects of breast cancer. Lippincotts Prim Care Pract. 1998; 2(2): 149-159.
 
8.
Kwan ML, Ergas IJ, Somkin CP, Quesenberry CP Jr, Neugut AI, Hershman DL, et al. Quality of life among women recently diagnosed with invasive breast cancer: the Pathways Study. Breast Cancer Res Treat. 2010; 123(2): 507-524.
 
9.
Letho US, Ojanen M, Kellokumpu-Lehtinen P. Predictors of quality of life in newly diagnosed melanoma and breast cancer patients. Ann Oncol. 2005; 16(5): 805-816.
 
10.
Majkowicz M, Chojnacka-Szawłowska G. Metodologiczne problemy badania jakości życia. In: de Walden-Gałuszko K, Majkowicz M. Jakość życia w chorobie nowotworowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994: 65-84 (in Polish).
 
11.
Wrońska I. The quality of women’s life after mastectomy in Poland. Health Care Women Int. 2003; 10(24): 900-909.
 
12.
Mika KA. Po odjęciu piersi. PZWL, Warszawa 2005 (in Polish).
 
13.
Chwałczyńska A, Woźniewski M, Rożek-Mróz K, Malicka I. Jakość życia kobiet po mastektomii. Wiad Lek. 2004; 57(5-6): 212-216 (in Polish).
 
14.
Chachaj A, Małyszczak K, Lukas J, Pyszel K, Pudełko M, Tarkowski R, et al. Jakość życia kobiet z obrzękiem limfatycznym kończyny górnej po leczeniu raka piersi. Współcz Onkol. 2007; 11(9): 444-448 (in Polish).
 
15.
Stępień RB. Uwarunkowania społeczno-demograficzne poziomu lęku i depresji u kobiet po radykalnym leczeniu chirurgicznym raka piersi – mastektomii. Probl Piel. 2007; 15(1): 20-25 (in Polish).
 
16.
de Walden-Gałuszko K. Psychospołeczne aspekty raka sutka. In: Jassem J. (red.) Rak sutka. Springer PWN, Warszawa 1998 (in Polish).
 
17.
Meyza J. Jakość życia w chorobie nowotworowej. Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1997 (in Polish).
 
18.
Mor V, Malin M, Allen S. Age differences in the psychosocial problems encountered by breast cancer patients. J Nat Cancer Inst Monographs. 1994; 15: 191-196.
 
19.
Ślubowska M, Ślubowski T. Problemy psychosocjalne w raku piersi. Psychoonkologia 2008; 1: 14-25 (in Polish).
 
20.
de Walden-Gałuszko K, Majkowicz M. Model oceny jakości opieki paliatywnej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych. Akademia Medyczna, Gdańsk 2000 (in Polish).
 
21.
de Walden-Gałuszko K. Psychologiczne następstwa leczenia chorych na nowotwory. Onkol Pol. 1998; 1(3-4): 149-152 (in Polish).
 
22.
Graja T, Grodecka-Gozdecka S. Czynniki wpływające na jakość życia kobiet leczonych z powodu raka piersi. Przegl Ginekol Poł. 2005; 5(3): 115-120 (in Polish).
 
23.
Tchórzewska H, Niwińska A, Nagadowska M, Pieńkowski T. Wpływ zachowawczego leczenia raka piersi na fizyczny, psychiczny i seksualny obraz kobiety – ocena pacjentek. II Ogólnopolska Konferencja „Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi”; Marzec 22-24 2001; Warszawa, Polska (in Polish).
 
24.
Engel J, Kerr J, Schlesinger-Raab A, Eckel R, Sauerand H, Hölzel D. Predictors of quality of life of breast cancer patients. Acta Oncol. 2003; 42(7): 710-718.
 
25.
Krzyżanowski D, Uchmanowicz I, Chybicka A, Mess E, Król A. Psychologiczny aspekt jakości życia pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Pol Med Rodz. 2004; 6(1): 187-194 (in Polish).
 
26.
de Walden-Gałuszko K, Majkowicz M, Trojanowski L, Trzebiatowska I. Jakość życia u kobiet z nowotworem gruczołu piersiowego. In: de Walden-Gałuszko K, Majkowicz M (red.). Jakość życia w chorobie nowotworowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994 (in Polish).
 
27.
Nowicki A, Nikiel M. Operacje odtwórcze piersi, ocena satysfakcji pacjentek. Współcz Onkol. 2006; 10(2): 45-50 (in Polish).
 
28.
Ogińska-Bulik N. Rola prężności psychicznej w przystosowaniu się kobiet do choroby nowotworowej. Psychoonkologia 2011; 1: 1-10 (in Polish).
 
29.
Lu W, Cui Y, Chen X, Zheng Y, Gu K, Cai H, Zheng W, Shu XO. Changes in quality of life among breast cancer patients three years post-diagnosis. Breast Cancer Res Treat. 2009; 114(2): 357-369.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top