RESEARCH PAPER
Psychosocial aspect of quality of life among working and unemployed nurses and midwives
 
More details
Hide details
1
Department of Basic Nursing and Medical Teaching, Faculty of Health Sciences, University of Lublin, Poland
 
2
Center of Oncology of Lublin Region, Lublin, Poland
 
3
Faculty of Health Sciences, University of Economics and Innovation, Lublin, Poland
 
4
Department of Biostatistics, Demography and Epidemiology, Institute of Rural Health in Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Marta Czekirda   

Department of Basic Nursing and Medical Teaching, Faculty of Health Sciences, University of Lublin, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2017;24(3):472-476
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Objective:
The objective of the study was to explain differences in the subjective evaluation of the psychological and social aspects of quality of life in a group of working and unemployed nurses and midwives.

Material and Methods:
The survey was conducted in a group of 620 professionally-active and inactive people (315 nurses and 305 midwives), selected by random stratified-systematic sampling. The tool used to gather empirical material was the standardized questionnaire WHOQoL-100.

Results:
Professionally-active nurses evaluated the mental domain less favourably (M=12.33), compared with unemployed nurses (M=12.73), and the difference between average values was statistically significant (p=.043). It is also worth noting that in the group of midwives there were significant differences in each discussed domain. The unemployed respondents evaluated more positively the overall quality of life (M=14.29; p=.005) and the mental domain (M=12.85; p=.009), while the social domain was evaluated less favourably by the professionally-active midwives (M=12.73; p=.022).

Conclusions:
Paradoxically, those who were unemployed made slightly more positive evaluations in comparison with the professionally active. Professional work is not a factor preferably affecting the quality of life and its psychosocial dimension. The higher quality of life of the unemployed respondents may result from the buffering impact of social support.

 
REFERENCES (32)
1.
Brzeziński J. Metodologiczny i etyczny kontekst badań nad jakością życia. In: Bańka A (ed.). Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia. Częstochowa 1994. p.11–18.
 
2.
Chańska W. Nieszczęsny dar życia: filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej. Wrocław 2009.
 
3.
Chirkowska-Smolak T, Chudzicka A. Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia. Poznań 2004.
 
4.
Bańka A, Derbis R. Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych. Poznań 1995.
 
5.
Donovan A, Oddy M. Psychological aspects of unemployment. Jurnal Adolesc. 1982, 5: 15–30.
 
6.
Wachowiak A. Praca zawodowa kobiet zamężnych a jakość ich życia w Polsce. In: Zagórski Z (ed.). Socjologiczne portrety grup społecznych: tom studiów i szkiców (II). Wrocław 2002. p.267–282.
 
7.
Manek AM. [Psychological issues of unemployment]. Przegląd psychologiczny. 1991; 36(1): 137–149 [in Polish].
 
8.
Tomaszewski T. Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka. Katowice 1995.
 
9.
Burdelak W, Pepłońska B. [Night work and health of nurses and midviwes – a review]. Med Pr. 2013; 64(3): 397–418, http://dx.doi.org/10.13075/mp.... [in Polish].
 
10.
Burdelak W, Bukowska A, Krysicka J, Pepłońska B. Night work and health status of nurses and midwives. Cross-sectional study. Med Pr. 2012; 63(5): 517–529.
 
11.
Almalki MJ, FitzGerald G, Clark M. Quality of work life among primary health care nurses in the Jazan region, Saudi Arabia: a cross-sectional study. Hum Resour Health. 2012; 10(1): 30, http://dx.doi.org/doi:10.1186/....
 
12.
Bytnar B. [The life quality of scrub nurses working in shifts]. Prz Med Uniw Rzesz. 2010; 2: 205–212 [in Polish].
 
13.
Bilski B, Kandefer W. [Determinants of the locomotor system load and their health effects among midwives]. Med Pr. 2007; 58(1): 7–12 [in Polish].
 
14.
Hall EM, Johnson JV. Depression in unemployed Swedish women. Soc Sci Med. 1988; 27(12): 1349–1355.
 
15.
Su J, Weng H, Tsang H, Wu J. Mental health and quality of life among doctors, nurses and other hospital staff. Stress and Health. 2009; 25: 423–430, http://dx.doi.org/doi: 10.1002/smi.1261.
 
16.
Jaracz K, Kalfoss M, Górna K, Bączyk G. Quality of life in Polish respondents: psychometric properties of the Polish WHOQOL – Bref. Scand J Caring Sci. 2006; 20(3): 251–260.
 
17.
Zagożdżon P, Ejsmont J. [Health-related quality of life in unemployed individuals]. Probl Hig Epidemiol. 2008; 89(4): 498–503 [in Polish].
 
18.
Axelsson L, Andersson IH, Edén L, Ejlertsson G. Inequalities of quality of life in unemployed young adults: a population-based questionnaire study. Int J Equity Health. 2007; 6: 1, http://dx.doi.org/doi:10.1186/....
 
19.
Leino-Loison K, Gien LT, Katajisto J, Välimäki M. Sense of coherence among unemployed nurses. J Adv Nurs. 2004; 48(4): 413–422.
 
20.
Gholami A, Farsi M, Hashemi Z, Lotfabadi P. Quality of life in nurses working in Neyshabur hospitals. Thrita. 2013; 2(1): 94–100, http://dx.doi.org/10.5812/thri....
 
21.
Rios KA, Barbosa DA, Belasco AG. Evaluation of quality of life and depression in nursing technicians and nursing assistants. Rev Lat Am Enfermagem. 2010; 18(3): 413–20, http://dx.doi.org/10.1590/S010....
 
22.
Joslin LE, Davis CR, Dolan P, Clark EM. Quality of life and neck pain in nurses. Int J Occup Med Environ Health. 2014; 27(2): 236–242, http://dx.doi.org/10.2478/s133....
 
23.
Hammarstrom A, Janlert U. Early unemployment can contribute to adult health problems: results from a longitudinal study of school leavers. J Epidemiol Community Health. 2002; 56(8): 624–630, http://dx.doi.org/10.1136/jech....
 
24.
Kliszcz J, Nowicka-Sauer K, Trzeciak B, Sadowska A. [The level of anxiety, depression and aggression in nurses and their life and job satisfaction]. Med Pr. 2004; 55(6): 461–468 [in Polish].
 
25.
Wysokiński M, Fidecki W, Walas L, Ślusarz R, Sienkiewicz Z, Sadurska A, et al. [Polish nurses’ satisfaction with life]. Prob Pieleg. 2009; 17(3): 167–172 [in Polish].
 
26.
Ergün FS, Oran NT, Bender CM. Quality of life of oncology nurses. Cancer Nurs. 2005; 28(3): 193–9.
 
27.
Nakata Y, Miyazaki S. Non-working nurses in Japan: estimated size and its age-cohort characteristics. J Clin Nurs. 2008; 17(24): 3306–3316, http://dx.doi.org/10.1111/j.13....
 
28.
Aalaa M, Sanjari M, Tootee A, Mirzabeigi G, Salemi S. Assessment of quality of life of Iranian nurses. Nurs Rep. 2012; 1(2): 57–62, http://dx.doi.org/10.4081/nurs....
 
29.
Babiarczyk B, Fraś M, Ulman-Włodarz I, Jarosova D. [The level of job satisfaction and its relation to midwives’ subjective quality of life]. Med Pr. 2014; 65(1): 99–108, http://dx.doi.org/10.13075/mp.... [in Polish].
 
30.
Sorić M, Golubić R, Milosević M, Juras K, Mustajbegović J. Shift work, quality of life and work ability among Croatian hospital nurses. Coll Antropol. 2013; 37(2): 379–84.
 
31.
Ratajczak Z. Utrata pracy jako doświadczenie traumatyzujące i wyzwanie rozwojowe. In: Ratajczak Z (ed.). Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy. Katowice 1995.
 
32.
Ogińska H, Pokorski J. Deficyt snu, jego przyczyny i konsekwencje u pielęgniarek. Pielęgniarek polskich portret własny z Europą w tle, czyli raport z badań europejskiego projektu NEXT – materiały konferencyjne; 6 czerwca 2005, Warszawa, Polska.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top