RESEARCH PAPER
Environmental variations of nutritional mistakes among Polish school-age adolescents from urban and rural areas
 
More details
Hide details
1
Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Health Promotion Department, University of Szczecin, Poland
 
2
State University of Applied Sciences, Kalisz, Poland
 
3
Department of Physiology, University of Medical Sciences, Poznań, Poland
 
4
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, L’viv, Ukraine
 
5
Department of Social and Preventive Medicine, Medical University, Łódź, Poland
 
 
Corresponding author
Katarzyna Maria Sygit   

Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Health Promotion Department, University of Szczecin, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2019;26(3):483-488
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction and objective:
Many studies have indicated numerous nutrition mistakes among school-aged children and adolescents in both urban and rural environments. The aim of this study was to assess the nutritional habits of the Polish population, consisting of 7,974 individuals aged 12–17, from rural and urban environments, as well as to identify environmental variations of these habits and to verify the existing information on the incorrect nutrition of school-age children and adolescents.

Material and methods:
The research covered a group of 7,974 respondents – school-age adolescents with a similar age structure (12–17 years). The study on subjects from secondary school grades 1 – 3 was conducted in randomly selected schools from 2 random Polish provinces; 5 counties were randomly selected, followed by a choice of 2 communes: one rural and one urban. The research technique was a self-designed survey questionnaire. The obtained results were subjected to statistical analysis using the Pearson Chi 2 and V Cramer test.

Results:
The research revealed environment-based differences in subjects’ nutrition. Breakfast was consumed daily by a statistically significantly fewer subjects from the rural environment (36.31%) than from the urban areas (51.32%); second breakfast was consumed by an insignificantly smaller proportion of respondents from the urban environment (40.00%) than from the rural one (46.00%); dinner was eaten daily by 86.00% of urban subjects and 82.00% of rural respondents; afternoon tea and supper were eaten rarely by respondents from both environments. The diet of respondents was dominated by anti-health behaviours.

Conclusions:
Most of the respondents displayed incorrect nutritional behaviours. Nutritional mistakes occurred among respondents from both rural and urban environments, with the predominance of the rural areas.

 
REFERENCES (39)
1.
Felińczak A, Hama F. Występowanie zjawiska nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży we Wrocławiu [Incidence of overweight and obesity in children and adolescents in Wroclaw]. Zdr Publ. 2011; 1(4):11–18. (in Polish).
 
2.
Małkowska-Szkutnik A, Mazur J, Łata E. Aktywność fizyczna i zachowania żywieniowe młodzieży w świetle badań HBSC [Physical activity and dietary behaviors of adolescents according to HBSC research], 2017. (in Polish).
 
3.
 
4.
Jarosz M. Ogólnopolskie działania w zakresie zwalczania nadwagi i otyłości, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży [Poland-wide activities to combat overweight and obesity, with special focus on children and adolescents]. Instytut Żywności i Żywienia Warszawa, Warszawa, 2013. (in Polish).
 
5.
Jarosz M. Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia. [Rules of proper nutrition of children and adolescents, and recommendations for healthy lifestyle] Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa, 2008. (in Polish).
 
6.
Kocka K, Kachaniuk H, Bartoszek A, Fałdyga U, Charzyńska-Gula M. Najczęstsze problemy zdrowotne dzieci w wieku szkolnym – na przykładzie szkoły podstawowej i gimnazjum w Lublinie [The most frequent health problems of school-aged children, illustrated with an example of primary school and junior high school in Lublin]. Med. Ogól. Nauk Zdr. 2013; 19(4):508–513. (in Polish).
 
7.
Lee M, Okumura M, Davis M, Herman W, Gurney J. Prevalence and determinants of insulin resistance among U.S. adolescents: a population-based study. Diabet. Care. 2016; 29(2): 2427–2432. https://doi.org/10.2337/dc06–0....
 
8.
Urakami T, Owada M, Kitagawa T. Recent trend toward decrease in the incidence of childhood type 2 diabetes in Tokyo. Diabet. Care. 2016; 29(2): 2176–2182. https://doi.org/10.2337/dc06–1....
 
9.
Weiss R, Dziura J, Burgert T, Tamborlane W, Taksali S, Yeckel C, Allen, Lopes M, Savoye M, Morrison J, Sherwin R, Caprio S. Obesity and the Metabolic Syndrome in Children and Adolescents. N Engl J.Med. 2014; 350(12): 2362–2374. doi. 10.1056/NEJMoa031049.
 
10.
Baba R, Koketsu M, Nagashima M, Tamakoshi A, Inasaka H. Role of insulin resistance in non-obese adolescents. J Med Sci. 2010; 72 (3): 161–166. PMID: 20942271.
 
11.
Copeland K, Becker D, Gottschalk M, Hale D. Type 2 diabetes in children and adolescents: risk factors, diagnosis, and treatment. Clin. Diabet. 2015; 23(6): 181–185.
 
12.
Goluch-Koniuszy Z. Ocena sposobu żywienia dzieci w okresie skoku pokwitaniowego z BMI ≤ 5 percentyla z terenu miasta Szczecin [Assessment of nutrition of children during puberty with BMI ≤ 5 th percentile, from the city of Szczecin] Roczn. PZH 2010; 61(4): 307–315. (in Polish).
 
13.
Litwin M, Śladowska J, Antoniewicz J, Niemirska A, Wierzbicka A, Daszkowska J, Wawer Z, Janas R, Grenda R. Metabolic abnormalities, insulin resistance and metabolic syndrome in children with primary hypertension. Am J Hypertens. 2007; 20(4): 875–882. https://doi.org/10.1016/j.amjh....
 
14.
Ziółkowska A, Gajewska M, Szostak-Węgierek D. Zachowania żywieniowe młodzieży gimnazjalnej z Warszawy i miejscowości podwarszawskich [Nutrition behaviors of junior high school pupils from Warsaw and its suburbs] Probl Hig Epidemiol. 2010; 91(4): 606–610. (in Polish).
 
15.
Braczkowska B, Cyran W, Braczkowski R, Kowalska M. Problemy zdrowotne młodzieży szesnastoletniej – uczniów szkół ogólnokształcących w Oświęcimiu [Health problems of 16-year-olds from high schools in Oświęcim] Probl Hig Epidemiol. 2008; 89(3): 359–366. (in Polish).
 
16.
Goluch-Koniuszy Z, Fugiel J. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dziewcząt będących w okresie adolescencji, w tym stosujących diety odchudzające [Assessment of dietary habits and nutrition of adolescent girls, including girls on weight-loss diet] Roczn. PZH 2009; 60(3): 251–259. (in Polish).
 
17.
Platta A, Babicz-Zielińska E, Cyra M. Ocena zwyczajów żywieniowych wybranych uczniów w wieku 13–16 lat uczęszczających do Gimnazjum nr 2 w Bytowie [Assessment of nutrition habits of selected 13–16-year-old students of Junior High School No. 2 in Bytów] Bromat. Chem. Toksykol. 2012; 45(2): 1092–1098. (in Polish).
 
18.
Sygit K, Kołłątaj W, Wojtyła A, Sygit M, Bojar I, Owoc A. Engagement in risky behaviours by 15–19-year-olds from Polish urban and rural areas. Ann Agric Environ Med. 2011; 18: 404–409. PMID: 22216820.
 
19.
Utter J, Scragg R, Mhurchu CN, Schaaf D. At-home breakfast consumption among New Zealand children: associations with body mass index and related nutrition behaviors. J Am Diet Assoc. 2007; 107: 570–6. doi: 10.1016/j.jada.2007.01.010.
 
20.
Fichna P, Skowrońska B. Otyłość oraz zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży [Obesity and metabolic syndrome in children and adolescents] Fam. Med. Prim. Care Rev. 2008; 10(3): 269–278. (in Polish).
 
21.
Gawlik A, Zachurzok-Buczyńska A, Małecka-Tendera E. Powikłania otyłości u dzieci i młodzieży [Obesity complications in children and adolescents] Endokrynol. Otyłość 2009; 5(1): 19–27. (in Polish).
 
22.
Chen W, Sprinivasan S, Li, Xu, Berenson G. Metabolic syndrome variables at low levels in childhood are beneficially associated with adulthood cardiovascular risk: the Bogalusa Heart Study. Diabet. Care 2005; 28(2): 126–131. https://doi.org/10.2337/diacar....
 
23.
Cook S, Wietzman M, Auinger P, Nguyen M, Dietz W. Prevalence of metabolic syndrome phenotype in adolescents. Arch Pediatr Med. 2003; 157(6): 821–827. doi:10.1001/archpedi.157.8.821.
 
24.
Jones K. The dilemma of the metabolic syndrome in children and adolescents: disease or distraction? Pediatr Diabet. 2006; 7(4): 311–321. doi:10.1111/j.1399–5448.2006.00212.x.
 
25.
Kłosiewicz-Latoszek L. Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy [Obesity as a social, health and medical problem] Probl Hig Epidemiol. 2010; 91(3): 339–343 (in Polish).
 
26.
Pettitt DJ, Talton J, Dabelea D, Divers J, Imperatore G, Lawrence JM, Liese AD, Linder B, Mayer-Davis EJ, Pihoker C, Saydah SH, Standiford DA, Hamman RF. SEARCH for Diabetes in Youth Study Group. Diabetes Care. 2014 Feb; 37(2): 402–408. doi: 10.2337/dc13–1838.
 
27.
Litwin M, Niemirska A. Powikłania narządowe nadciśnienia tętniczego u dzieci [Organ complications of high blood pressure in children] In: Litwin M, Januszewicz A, Prejbisz A., editors. Nadciśnienie tętnicze u młodzieży i młodych dorosłych. Zapobieganie, diagnostyka, leczenie [High blood pressure in adolescents and young adults. Prevention, diagnostics, treatment] Kraków: Medycyna Praktyczna; 2011: 241–269. (in Polish).
 
28.
Kolarzyk E, Janik A, Kwiatkowski J. Ocena ryzyka zespołu metabolicznego u dzieci z nadwagą i otyłością. Część I. Antropometryczne i biochemiczne wskaźniki ryzyka wystąpienia zespołu metabolicznego [Risk assessment of metabolic syndrome in overweight and obese children. Part I. Anthropometric and biochemical indicators of metabolic syndrome incidence] Probl Hyg Epidemiol. 2011; 92(2): 741–746. (in Polish).
 
29.
Przybylska D, Kurowska M, Przybylski P. Otyłość i nadwaga w populacji rozwojowej [Obesity and overweight in population of developmental age] Hygeia Public Health 2012; 47(3): 28–35. (in Polish).
 
30.
Woynarowska B, Mazur J. Zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej: wyniki badań HBSC 2002 [Health behaviors of school-aged pupils: results of the HBSC research on 2002] Zdr. Publ. 2004; 114(2): 44–50. (in Polish).
 
31.
Woynarowska B, Pułtorak M, Wojciechowska A. Zachowania zdrowotne i postrzeganie własnego zdrowia przez młodzież w wieku 11–16 lat w Polsce [Health behaviors and perception of one’s own health by 11–16-year-olds in Poland] Kult. Fiz. 1991; 45 (7): 11–18.(in Polish).
 
32.
Word Heath Organization: Physical status: The use and interpretation of anthropometry. WHO Technical Report Series No 854 WHO, Geneva 1995.
 
33.
Global Recommendations on Physical Activity for Health, http://www who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/index. html. (access: 2018.06.11).
 
34.
Janssen I, Leblanc AG. Systematic review of the health benefits of physical activity and fitness in school-aged children and young. Int J Behav Nutr Phys Act. 2010; 11: 7–40. doi: 10.1186/1479–5868–7–40.
 
35.
Janssen I. Physical activity guidelines for children and youth. Appl Physiol Nutr Metab.2007; 32(4): 59–64. doi: 10.1139/H07–112.
 
36.
Oblacińska A, Wrocławska M, Woynarowska B. Częstość występowania nadwagi i otyłości w populacji w wieku szkolnym w Polsce oraz opieka zdrowotna nad uczniami z tymi zaburzeniami [Incidence of overweight and obesity amongst school-aged population in Poland, and health care of pupils with these disorders] Pediatr Pol. 1997; 3(2): 241–249.(in Polish).
 
37.
Reinehr T, Kleber M, Toschke A. Small for gestational age status is associated with metabolic syndrome in overweight children. Eur J Endocrinol. 2009; 160(4): 579–584. doi: 10.1530/EJE-08–0914.
 
38.
Yin J, Li M., Xu L, Wang Y, Cheng H, Zhao X, Mi J. Insulin resistance determined by Homeostasis Model Assessment (HOMA) and associations with metabolic syndrome among Chinese children and teenagers. Diabetol Metab Syndr. 2013; 5(2): 71–77. doi: 10.1186/1758–5996–5–71.
 
39.
Stefańska E, Falkowska A, Ostrowska L. Wybrane zwyczaje żywieniowe dzieci i młodzieży w wieku 10–15 lat [Selected dietary habits of children and adolescents aged 10–15] Roczn. PZH 2012; 63(3): 91–98 (in Polish).
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top