RESEARCH PAPER
Environmental variation in the prevalence of hypertension in children and adolescents – is blood pressure higher in children and adolescents living in rural areas?
 
More details
Hide details
1
Department of Epidemiology Chair of Social Medicine, Poznan University of Medical Sciences, Poland
 
2
Institute of Anthropology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland
 
3
Department of Pediatric Cardiology and Nephrology, Poznan University of Medical Sciences, Poland
 
 
Corresponding author
Małgorzata Krzywinska-Wiewiorowska   

Department of Epidemiology Chair of Social Medicine, Poznan University of Medical Sciences, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2017;24(1):129-133
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Despite considerable progress in diagnostic methods and treatment options, cardiovascular diseases constitute a serious health issue in Poland, and hypertension is considered one of the main risk factors in the incidence of the diseases.

Objectives:
The aim of this study is to assess the values of arterial blood pressure among adolescents in the context of urban and rural environments.

Material and Methods:
The study was carried out on a representative, randomly selected group of youths aged 10–18 years, participating in the ADOPOLNOR project. Prior to blood pressure measurement, each pupil was assessed according to anthropomorphic principles. The BP measurements strictly followed the guidelines of the Fourth Protocol of the American Working Group of High Blood pressure in Children and Adolescents.

Results:
Mean values of systolic blood pressure (SBP) in boys in rural areas were higher in every age group than in the boys in urban areas. Higher values of systolic and diastolic blood pressure were observed also in girls in rural areas. BP values sufficiently high for the diagnosis of hypertension were observed in 12.8% of the rural boy population but only in 6.7% of the boys from the urban environment. The difference is statistically significant. The girls in rural areas (13.3%) had twice the incidence of elevated BP values in comparison with the girls in urban areas (7.2%) and, as in boys, the difference is statistically significant.

Conclusions:
The high proportion of pupils with elevated arterial blood pressure observed in the rural areas of Wielkopolska calls for regularly performed BP assessment and monitoring in this populatio

 
REFERENCES (21)
1.
Tykarski A, Posadzy-Małaszyńska A, Wyrzykowski B, Kwaśniewska M, Pająk A, Kozakiewicz K, Rywik S, Broda G. Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego oraz skuteczność jego leczenia u dorosłych mieszkańców naszego kraju. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol Pol. 2005; 63: 6 (supl. 4) (in Polish).
 
2.
Zdrojewski A, Bandosz P, Szpakowski P, Konarski R, Wołkiewicz E, Kozicka-Kąkol K, Krupa-Wojciechowska B, Wyrzykowski B. Ocena wybranych problemów dotyczących rozpowszechnienia i terapii nadciśnienia tętniczego w Polsce na podstawie badania NATPOL PLUS. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym, T. 2, 2002 (in Polish).
 
3.
Muntner P, He J, Cutler JA, Wildman RP, Whelton PK. Trends in blood pressure among children and adolescents. JAMA 2004; 291: 2107–2113.
 
4.
Krzyżaniak A, Stawińska-Witoszyńska B, Szilágyi-Pągowska I. Palczewska I. Ciśnienie tętnicze dzieci i młodzieży województwa mazowieckiego i wielkopolskiego. Poznań 2004, Prz Lek. 2003; 60 supl. 6 (in Polish).
 
5.
Kulaga Z, Litwin M, Zajaczkowska M, Wasilewska A, Tkaczyk M, Gurzkowska B, et al. Regionalne różnice parametrów antropo metrycznych oraz ciśnienia tętniczego uczniów w wieku 7–18 lat. Probl Hig Epidemiol. 2009; 90(1): 32–41 (in Polish).
 
6.
Wolański N. Rozwój biologiczny człowieka. Podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia. Warszawa 2005, Wydawnictwo Naukowe PWN (in Polish).
 
7.
Suliburska J, Bogdański P, Duda G, Pupek-Musialik D, Piątek J, Żukiewicz-Sobczak W. An assessment of dietary intake and state of nutritional in hypertensive patients from rural and urban areas of Greater Poland. Ann Agric Environ Med. 2012; 19(3): 339–43.
 
8.
Szuba A, Martynowicz H, Zatońska K, Ilow R, Regulska-Ilow B, Różańska D, Wołyniec M, Einhorn J, Vatten L, Asvold BO, Mańczuk M, Zatoński WA. Prevalence of hypertension in a sample of Polish population – baseline assessment from the prospective cohort ‘PONS’ study. Ann Agric Environ Med. 2011 Dec; 18(2): 260–4.
 
9.
Kaczmarek M. Conceptual frameworks and methodological tools for multidisciplinary approach to the adolescent health research. In: M. Kaczmarek (ed.): Health and Well-Being in Adolescence. Part I. Physical health and Psychological Well-being. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011: 19–43.
 
10.
Wolański N. Metody kontroli rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży: wskazówki praktyczne dla lekarzy, nauczycieli, wychowawców, pielęgniarek i higienistek w placówkach służby zdrowia oraz w zakładach nauczania i wychowania dzieci. Warszawa 1965, Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich (in Polish).
 
11.
Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ. 2000 May 6; 320(7244): 1240–3.
 
12.
Ostrowska-Nawarycz L, Krzyżaniak A, Stawińska-Witoszyńska B, Krzywińska-Wiewiorowska M, Szilágyi-Pągowska I, Kowalska M, Krzych Ł, Nawarycz T. Percentile distributions of waist circumference for 7–19-year-old Polish children and adolescents. Obesity reviews. 2009; 1–9.
 
13.
The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure in Children Adolescents National High Blood Pressure Education Program Working Group of High Blood pressure in Children Adolescents. Pediatrics, 2004; 114: 555–576.
 
14.
Krzyżaniak A, Krzywińska-Wiewiorowska M, Stawińska-Witoszyńska B, Kaczmarek M, Krzych Ł, Kowalska M, et al. Blood Pressure references for Polish children and adolescents. Eur J Pediatr. 2009; 168: 1335–1342.
 
15.
Durda M. Biological status of adolescents in relation to their lifestyle behaviours and family’s socioeconomic status. In Kaczmarek M. editor. Health and Quality of Life in Adolescence. Part I Physical Health and Subjective Well-Being. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe; 2011. p 111–137.
 
16.
Hanisch D, Dittmar M, Höhler T, Alt KW. Contribution of genetic and environmental factors to variation in body compartments--a twin study in adults. Anthropol Anz. 2004 Mar; 62(1): 51–60.
 
17.
Donahue RP, Prineas RJ, Gomes O, Hong Ch. Tracking of elevated systolic blood pressure among lean and overweight adolescents: the Minneapolis Children’s Blood Pressure Study. J Hyper. 1994; 12: 303–308.
 
18.
Carrico RJ, Sun SS, Sima AP, Rosner B. The predictive value of childhood blood pressure values for adult elevated blood pressure. Open J Pediatr. 2013 Jun; 3(2): 116–126.
 
19.
Łaska-Mierzejewska T, Olszewska E. Biologiczne przejawy zmian sytuacji ekonomicznej rodzin wiejskich w latach 1967–2001. Polityka Społeczna. 2009; 9: 17–22.
 
20.
Kowalska M, Krzych Ł, Krzyżaniak A, Stawińska-Witoszyńska B, Zawiasa A, Siwik P. Blood pressure distribution in children in Silesia region with regard to gender, age and the place of residence. Ann Acad Med Siles. 2006; 60(95): 87–92.
 
21.
Wyrzykowski B, Zdrojewski T, Synowska E, Biela U, Drygas W, Tykarski, Kozakiewicz K, Broda G. Epidemiologia zespołu metabolicznego w Polsce. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol Pol. 2005; 63: 6 (supl. 4) (in Polish).
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top