RESEARCH PAPER
Domestic violence against seniors in rural areas of West Pomerania, Poland
 
More details
Hide details
1
University of Szczecin, Poland
 
 
Corresponding author
Sebastian Kołodziejczak   

University of Szczecin, Twarda 5, 70-751 Szczecin, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2019;26(1):92-96
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction and objective:
The study on domestic violence in rural areas of Western Pomerania (Poland), carried out in October 2017, aimed at determining the scale of domestic violence against the elderly, taking into account its 5 forms: psychological, physical, economic and sexual violence, as well as negligence.

Material and methods:
The research concept was implemented with the use of a representative sampling method by means of a questionnaire-based audit interview, and using research tools to measure the social scale of the phenomenon of domestic violence, the victims of which were the elderly from one of the rural communes of Western Pomerania.

Results:
The basic results of the survey were as follows: 1) 40.1% of seniors reported experiencing violence from their family members; 2) 36.5% experienced psychological violence and 21.9% – negligence; 3) 8.8% were victims of economic violence and 5.1% – of physical violence; 4) sexual abuse was the least frequently reported – 0.7%.

Conclusions:
Domestic violence in rural areas could affect as many as 40% of seniors. Generally, they admitted to experiencing one of the 5 forms of violence distinguished in the study, of which acts of psychological violence were predominant. Negligence and economic violence were relatively less frequent. Physical violence was even less prevalent. On the other hand, 8.1% of seniors experienced 3–4 forms of violence, which could be considered as a situation of increased risk of pathologisation of their family life.

 
REFERENCES (13)
1.
Por. Widera-Wysoczańska A. Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie, Difin SA, Warszawa 2010; 28 (in Polish).
 
2.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493), art. 2, item 1
 
3.
Ibidem, art. 2, item 2.
 
4.
Por. Mazur J. Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, „Żak”, Warszawa 2002; 40 (in Polish).
 
5.
Por. Sołoma L. Metody i techniki badań socjologicznych: wybrane zagadnienia, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 1999; 8 (in Polish).
 
6.
Halicka M. Ludzie starzy jako ofiary przemocy, in: Szukalski P, Szatur-Jaworska B. (editors), Aktywne starzenie się – przeciwdziałanie barierom, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014; 91 (in Polish).
 
7.
Korzeniowski K, Radkiewicz P. Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Raport z badania ogólnopolskiego 2015 r. oraz badania porównawczego z lat 2009–2015, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2015, 32–35 (in Polish).
 
8.
Terelak A, Kołodziejczak S. Skala zjawiska przemocy w rodzinie wobec uczniów, seniorów oraz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Darłowo. Przemoc domowa w codziennych doświadczeniach i obserwacji osób starszych oraz uczniów szkół gminy. Na podstawie analizy danych z autorskich badań socjologicznych w zakresie rozpoznania skali zjawiska przemocy w rodzinie wobec seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży na obszarze gminy Darłowo, Raport z badań, Szczecin 2017 (in Polish).
 
9.
Kiełb-Grabarczyk D. Ludzie starzy jako osoby doznające przemocy i jako jej sprawcy, in: Wirkus Ł., Kozłowski P. (editors), Przemoc w rodzinie – ujęcie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2017, 161–181 (in Polish).
 
10.
Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R. (eds.). 2002, World report on violence and health, World Health Organization, Geneva (http://www.who.int/violence_in...).
 
11.
Szukalski P. Ageizm – dyskryminacja ze względu na wiek. In: Jerzy T. Kowaleski, Piotr Szukalski editors, Starzenie się ludności Polski – między demografią a gerontologią społeczną, Wyd. UŁ, Łódź 2008, p. 153–184 (in Polish).
 
12.
Świderska M. Ageizm jako problem społeczny, Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy 2015; 5(4): 41–50 (in Polish).
 
13.
Levy BR, Banaji MR. Implicit ageism. In: Nelson T, editor. Ageism: stereotypes and prejudice against older persons., MIT Press, Cambridge 2002.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top