RESEARCH PAPER
The influence of factors of work environment and burnout syndrome on self-efficacy of medical staff
 
More details
Hide details
1
Faculty of Health Sciences, Department of Organisation and Management, Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, Poznań, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2016;23(2):304-309
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction and objective:
Conditions of a healthy, friendly and safe work environment and proper work organisation increase self-efficacy and decrease or eliminate the factors causing the occurrence of burnout symptoms, all of which have a decisive impact on increasing the quality of work. The aim of the study was to analyse and assess the influence of factors of work environment and burnout syndrome on the self-efficacy of medical staff.

Material and Methods:
The study comprised randomly selected professionally-active nurses working on hospital wards (N=405) on the area of two provinces in Poland. The study used the Generalized Self-Efficacy Scale, Copenhagen Burnout Inventory and a questionnaire concerning the factors that influence the process of work organisation at nursing positions in hospitals.

Results:
Lower scores for self-efficacy resulted in a worse assessment of development opportunities and promotion prospects (r=-0.11), participation in the decision-making process (r=-0.11) and teamwork (r=-0.10). Lower self-efficacy contributed to the occurrence of burnout symptoms r∈[-0.19 – -0.17].

Conclusions:
Properly shaped and used organisational factors are stimulating for professional efficiency and effectiveness, and consequently, for the quality of nursing work. Negative assessment of the factors in the work environment contributes to the occurrence of burnout symptoms and decrease in self-efficacy. Nurses with lower self-efficacy more often experienced symptoms of burnout.

 
REFERENCES (47)
1.
Głowacka MD, Nowakowska I. Wypalenie zawodowe jako czynnik zmieniający efektywność pracownika. [In:] Głowacka, M.D, Mojs, E. (ed.) Profesjonalne zarządzanie kadrami w zakładach opieki zdrowotnej. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010 (in Polish).
 
2.
Nowakowska I, Głowacka MD. Risk of Professional Burnout in the Work Process and Its Influence on the Professional Effectivenss of Nurses. [In:] Bizon-Górecka J. (ed.) Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – ryzyko przedsiębiorstwa a ryzyko projektu. Wyd. TNOiK, Bydgoszcz 2008 (in Polish).
 
3.
Bandura A. Self-Efficacy. [In:] Ramachaudran V.S. (Ed.) Encyclopedia Human Behavior, Academic Press, New York, 1994; 4: 71–81.
 
4.
Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2009 (in Polish).
 
5.
Martens ML. (2009) A Comparison of Stress Factors in Home and Inpatient Hospice Nurses. J Hosp Palliat Nurs. 2009; 11(3): 144–153.
 
6.
Freudenberger HJ. Staff Burnout. J Soc Issues.1974; 30(1): 159–165.
 
7.
Maslach C. Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej. [In:] Sęk H. (ed.) Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 (in Polish).
 
8.
Maslach C, Leiter MP. Prawda o wypaleniu zawodowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011 (in Polish).
 
9.
Maslach C, Jackson S. The Measurement of Experienced Burnout. J Occup Behav. 1981; 2: 99–113.
 
10.
Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job Burnout. Annu Rev Psychol. 2001; 52: 397–422.
 
11.
Mojs E, Głowacka MD. Wypalenie zawodowe u polskich pielęgniarek. Now Lek. 2005; 74, 2: 238–243 (in Polish).
 
12.
Kristensen TS, Borritz M, Villadsen E, Christensen KB. The Copenhagen Burnout Inventory: A New Tool for the Assessment of Burnout. Work & Stress, 2005; 19(3): 192–207.
 
13.
Kristensen TS, Borritz M. Copenhagen Burnout Inventory, www.ami.dk/upload/udgivelser/cbi_data_uk.pdf (access: 02.09.2006).
 
14.
Oandasan I, Baker G.R, Baker K, Bosco C, D’Amour D, Jones L, et al. Teamwork in Healthcare: Promoting Effective Teamwork in Healthcare in Canada. Canadian Health Services Research Foundation, Canada 2006.
 
15.
Toscano P, Ponterdolph M. The Personality to Buffer Burnout. J Nurs Manag. 1998; 29(8): 32L-32R.
 
16.
Borritz M. Burnout In Human Service Work – Causes and Consequences. PhD Thesis, www.ami.dk./upload/MB-phd.pdf (access: 26.09.2006).
 
17.
Duquette A, Sandhu K, Beaudet L. Factors Related to Nursing Burnout: A Review of Empirical Knowledge. Issues in Mental Health Nurs. 1994; 15: 337–358.
 
18.
Hasselhorn H-M, Tackenberg P, Peter R. Effort – Reward Imbalance among Nurses in Stable Countries and in Countries in Transition. Int J Occup Environ Health. 2004; 10(4): 401–408.
 
19.
Meltzer LS, Missak Huckabay L. Critical Care Nurses Perceptions of Futile Care and Its Effect on Burnout. Am J Critic Care . 2004; 13(3): 202–208.
 
20.
Hallsten L. Josephson M, Torgen M. Performance – Based Self – Esteem: A Driving Force in Burnout Processes and Its Assessment. National Institute for Working Life, Stockholm, Sweden 2005.
 
21.
Perek M, Kózka M, Twarduś K. Trudne sytuacje w pracy pielęgniarek pediatrycznych i sposoby radzenia sobie z nimi. Problemy Pielęgniarstwa. 2007; 15(4): 223–228 (in Polish).
 
22.
Sadovich JM. Work Excitement in Nursing: An Examination of the Relationship Between Work Excitement and Burnout. Nurs Econ. 2005; 23(2): 91–96.
 
23.
Kishi R, Kitahara T, Masuchi A, Kasai S. Work – related Reproductive, Musculoskeletal and Mental Disorders among Working Women – History, Current Issues and Future Research Directions. Industrial Health. 2002; 40: 101–112.
 
24.
Bidzińska E, Sobczak M.D, Rakowska K.A. Motywy podwyższania wykształcenia przez pielęgniarki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Probl Pielęg. 2007; 15(2, 3): 197–202 (in Polish).
 
25.
Dobrowolska B, Putowski M, Wrońska I, Kozak D, Cuber M. Zapotrzebowanie pielęgniarek I lekarzy na kształcenie podyplomowe z zakresu opieki nad pacjentem umierającym. Probl Pielęg. 2008; 16(1, 2): 48–53 (in Polish).
 
26.
Cisoń-Apanasewicz U, Gaweł G, Ogonowska D, Potok H. Opinie pielęgniarek na temat kształcenia podyplomowego. Probl Pielęg. 2008; 17(1): 32–37 (in Polish).
 
27.
Tomaszewska M, Cieśla D, Czerniak J, Dykowska G. Możliwość doskonalenia zawodowego pielęgniarek – potrzeby a rzeczywistość. Probl Pielęg. 2008; 16(1,2): 40–47 (in Polish).
 
28.
Dębska G, Cepuch G. Wypalenie zawodowe u pielęgniarek pracujących w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej. Probl Pielęg. 2008; 16(3): 273–279 (in Polish).
 
29.
Glińska J, Lewandowska M. Autonomiczność zawodu pielęgniarskiego w świadomości pielęgniarek z uwzględnieniem pełnionych funkcji zawodowych. Probl Pielęg. 2007; 15(4): 249–253 (in Polish).
 
30.
Piecewicz-Szczęsna H, Matwiejczyk T, Walczuk E. Efektywność wykorzystania zasobów pielęgniarskich w lecznictwie stacjonarnym na Białorusi. Probl Pielęg. 2009; 17(4): 294–300 (in Polish).
 
31.
Spence Laschinger H.K. Building Healthy Workplaces: Time to Act on the Evidence. Healthcare Papers. 2007; 7(Sp): 42–45.
 
32.
Sternal D. Wprowadzanie zmian w organizacji opieki pielęgniarskiej w szpitalu na przykładzie programu profilaktyki odleżyn. Probl Pielęg. 2008; 16(1,2): 9–15 (in Polish).
 
33.
Khani A, Jaafarpour M, Dyrekvandmogadan A. Quality of Nursing Work Life. J Clin Diagn Res. 2008; 2: 1169–1174.
 
34.
Muthusamy E. Job Satisfaction: A Study Among Hospital Nurses in Coimbatore, India. Social Science Research Network, 2009: http://ssrn.com/abstract=14284... (access: 28.12.2009).
 
35.
Płotka A, Pitek A, Makara-Studzińska M. Zespół wypalenia w zawodzie pielęgniarki. Probl Pielęg. 2001; 1–2: 221–232 (in Polish).
 
36.
Kunecka D, Kamińska M, Karakiewicz B. Analiza czynników wpływających na zadowolenie z wykonywanej pracy w grupie pielęgniarek. Badania wstępne. Probl Pielęg. 2007; 15(2, 3): 192–196 (in Polish).
 
37.
Murrells T, Robinson S, Griffiths P. (2008) Job Satisfaction Trends During Nurses’ Early Career. BMC Nursing. 2008; 7(7): 1–9.
 
38.
Matthews S, MacDonald-Rencz S. Health Workplaces and Teamwork for Healthcare Workers Need Public Engagement. Healthcare Papers. 2007; 7(Sp): 52–57.
 
39.
Brooks BA, Storfjell J, Omoike O, Ohlson S, Stemler I, Shaver J et al. Assessing the Quality of Nursing Work Life. Nurs Adm Q. 2007; 31(2): 152–157.
 
40.
Kalisch BJ, Kyung H.L. Nurse Staffing Levels and Teamwork: A Cross-Sectional Study of Patient Care Units in Acute Care Hospitals. J Nurs Scholarsh. 2011; 43(1): 82–88.
 
41.
Kennedy BR. Stress and Burnout of Nursing Staff Working With Geriatric Clients In Long-Term Care. J Nurs Scholarsh. 2005; 37(4): 381–382.
 
42.
Shaver K, Lacey L. Job and Career Satisfaction among Staff Nurses. JONA. 2003; 33(3): 166–172.
 
43.
Piecewicz-Szczęsna H. Normowanie pracy pielęgniarek a zapotrze-bowanie na opiekę pielęgniarską w lecznictwie stacjonarnym na Białorusi. Probl Pielęg. 2008; 16(1,2): 1–8 (in Polish).
 
44.
Tummers GER, Landeweerd JA, van Morode GG. Work Organisation, Work Characteristics and Their Psychological Effects on Nurses in the Netherlands. Int J Stress Manag. 2002; 9(3): 183–206.
 
45.
Clements D, Dault M, Priest A. Effective Teamwork in Healthcare: Research and Reality. Healthcare Papers. 2007; 7(Sp): 26–35.
 
46.
Wójcik G, Sienkiewicz Z, Wrońska I. Migracja zawodowa personelu pielęgniarskiego jako nowe wyzwanie dla systemów ochrony zdrowia. Probl Pielęg. 2007; 16(2,3): 120–127 (in Polish).
 
47.
O’Reilly Ph. Barriers to Effective Clinical Decision Making in Nursing. www.ciap.health.nsv.gov.au/hospolic/stvincents/1993/a04html (access: 28.12.2009).
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top