RESEARCH PAPER
Self-reported preparation of Polish midwives for independent performance of prophylactic activities within the scope of women’s diseases and obstetric pathologies
 
More details
Hide details
1
Independent Practical Obstetric Skills Unit, Faculty of Nursing and Health Sciences Medical University, Lublin, Poland
 
2
Department of Health Informatics and Statistics, Institute of Rural Health, Lublin, Poland
 
3
Faculty of Pedagogy and Psychology, University of Economics and Innovation, Lublin, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2014;21(2):394-398
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Objective:
The objective of the study is an attempt to recognize self-reported preparation of midwives for an independent performance of prophylactic activities within the scope of women’s diseases and obstetric pathologies.

Material and Methods:
The study was conducted in a representative all-Polish population sample of 3,569 midwives, by the method of a diagnostic survey using a questionnaire technique. The research instrument was a questionnaire form designed by the author containing items concerning the characteristics of respondents and the object of the study, constructed based on the 5-point Liker scale. The relationships between the variables were verified using chi-square test (χ2) of independence. The p values p<0.05 were considered statistically significant.

Results:
Analysis of results allows the presumption that in the opinions of midwives the majority of them are prepared for the independent performance of prophylactic activities in the area of women’s diseases (84.28%) and obstetric pathologies (77.95%). However, nearly every tenth midwife, irrespective of the region of Poland where she lives, age, and participation in post-graduate training, is not prepared for an independent performance of the prevention of women’s diseases. In turn, the lack of preparation for carrying out prevention of women’s diseases was admitted mainly by midwives from the northern and central regions of Poland, aged 31–40, possessing post-secondary school education, who did not participate in any form of post-graduate training.

Conclusions:
The results of studies and analysis of the relevant literature indicate that it is necessary for midwives to improve their qualifications in the area of prophylaxis of women’s diseases and obstetric pathologies through participation in various forms of post-graduate education

 
REFERENCES (27)
1.
Kulik TB. Profilaktyka i jej znaczenie dla współczesnej koncepcji zdrowia. In: Kulik TB., Latalski M (eds.). Zdrowie Publiczne. Podręcznik dla studentów i absolwentów Wydziałów Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznych. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002. p.27–32 (in Polish).
 
2.
Widomska-Czekajska T, Górajek-Jóźwik T. Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010 (in Polish).
 
3.
Hampel A, Jędrzejewska L, Konieczna J, Sendecka A. Filozofia zawodu położnej. Pielęgniarstwo 2000 1999; 6/47: 63–68 (in Polish).
 
4.
Trawińska J, Barnaś E, Raś R, et al. Wiedza położnych o profilaktyce zaburzeń statyki narządu płciowego i wysiłkowego nietrzymania moczu. Pielęgniarstwo XXI wieku 2012; 1(38): 19–23 (in Polish).
 
5.
Iwanowicz-Palus GJ, Krysa J, Bień A. Rola położnej rodzinnej w Polsce. Med Og Nauk Zdr. 2013; 19(3): 272–278 (in Polish).
 
6.
Wojtyła A, Kapka-Skrzypczak L, Paprzycki P, et al. Epidemiological studies in Poland on effect of physical activity of pregnant women on the health of offspring and future generations – adaptation of the hypothesis Development Origin of Health and Diseases. Ann Agric Environ Med. 2012; 19(2): 315–326.
 
7.
Wojtyła A, Kapka-Skrzypczak L, Biliński P, Paprzycki P. Physical activity among women at reproductive age and during pregnancy (Youth Behavioural Polish Survey – YBPS and Pregnancy-related Assessment Monitoring Survay – PrAMS) – epidemiological population studies in Poland during the period 2010–2011. Ann Agric Environ Med. 2011; 18(2): 365–374.
 
8.
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 (in Polish).
 
9.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), Dz. U. Nr 214, poz. 1572 i 1573 (in Polish).
 
10.
Szumilewicz A, Wojtyła A, Zarębska A. et al. Influence of prenatal physical activity on the course of labour and delivery according to the new Polish standard for perinatal care. Ann Agric Environ Med. 2013; 20(2): 380–389.
 
11.
Krzyżaniak A, Stawińska-Witoszyńska B. Wybrane mierniki stanu zdrowia w planowaniu profilaktyki i promocji zdrowia w pracy położnych (w środowisku rodzinnym). Probl Hig Epidemiol. 2006; 87(4): 284–286 (in Polish).
 
12.
Mężyk I, Kotlarz B, Naworska B, et al. Edukacja, opieka i leczenie kobiet w ciąży z różnymi postaciami nadciśnienia tętniczego. Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18(4): 512–517 (in Polish).
 
13.
Peacock AS, Bogossian F. Antenatal screening and predicting hypertension in pregnancy for midwives. Women and Birth 2010; 23: 81–93.
 
14.
Berglund A, Lindberg M, Nystrom L, Lindmark G. Combining the perspectives of midwives and doctors improves risk assessment in early pregnancy. Acta Obstetricia et Gynecologica 2007: 86: 177–184.
 
15.
Iwanowicz-Palus GJ, Stadnicka G, Bień A. Organizacja opieki przedkoncepcyjnej i okołoporodowej determinantą zdrowia rodziny i społeczeństwa. Med Og Nauk Zdr. 2013; 19(3): 313–318.
 
16.
Gugała B, Głaz J, Drelich A. Zapotrzebowanie na edukację w zakresie profilaktyki nietrzymania moczu u kobiet. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie 2011; 3: 340–347 (in Polish).
 
17.
Adamczuk J, Kraczkowski JJ, Robak JM, Żurawska vel Dziurawiec K. Rola położnej a oczekiwania kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Probl Hig Epidemiol. 2011; 92(3): 675–678 (in Polish).
 
18.
Saxer S, de Bie RA, Dassen T, Halfens RJG. Nurses’ knowledge and practice about urinary incontinence in nursing home care. Nurse Education Today 2008: 28: 926–934.
 
19.
Stadnicka G, Iwanowicz-Palus GJ. Przygotowanie i udział położnej w działaniach edukacyjnych w zakresie profilaktyki wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM). Pielęgniarstwo XXI wieku 2007; 1(18): 77–85 (in Polish).
 
20.
Pięta B, Chmaj-Wierzchowska K, Opala T. Life style and risk of development of breast and ovarian cancer. Ann Agric Environ Med. 2012; 19(3): 379–384.
 
21.
Bojar I, Biliński P, Boyle P, et al. Prevention of female reproductive system cancer among rural and urban Polish pregnant women. Ann Agric Environ Med. 2011; 18: 183–188.
 
22.
Ulman-Włodarz I, Nowosielski K, Romanik M, et al. Świadomość profilaktyki raka szyjki macicy wśród kobiet zgłaszających się do poradni K. Ginekol Pol. 2011; 82: 22–25 (in Polish).
 
23.
Lewandowska A, Mess E, Wrona A. Profilaktyka pierwotna raka szyjki macicy. Onkol Pol. 2011; 14(4): 185–189.
 
24.
Edwards QT, Maradiegue A, Seibert D, et al. Breast cancer risk elements and nurse practitioners’ knowledge, use, and perceived comfort level of breast cancer risk assessment. J Am Acad Nurse Pract. 2009; 21(5): 270–277.
 
25.
Spaczyński M, Nowak-Markwitz E, Kędzia W. Skrining raka szyjki macicy w kraju i na świecie. Ginekol Pol. 2007; 78: 354–360 (in Polish).
 
26.
Turkistanh EC, Sogukpinar N, Saydam BK, Aydemir G. Cervical cancer prevention and early detection – the role of nurses and midwives. Asian Pac J Cancer Prev. 2003; 4: 15–21.
 
27.
Binfa L, Pantoja L, Gonzalez H, et al. Chilean midwives and midwifery students’ views of women’s midlife health-care needs. Midwifery. 2011; 27: 417–423.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top