RESEARCH PAPER
Satisfaction with interpersonal relations among employees of State Forests in Poland
 
More details
Hide details
1
Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland
 
2
Institute of Rural Health, Lublin, Poland
 
3
Pope John Paul II State School of Higher Education, Biała Podlaska, Poland,
 
4
John Paul II Catholic University, Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Magdalena Florek-Łuszczki   

Institute of Rural Health, Lublin, Poland, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2018;25(2):300-306
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction and objective:
The aim of this study is to assess the interpersonal relations of employees of State Forests in Poland, as well as to indicate the factors related to the level of satisfaction with the relations among people employed in similar positions, and relations with superiors.

Material and methods:
The issues investigated were developed based on research conducted between 2014–2015 among employees of State Forests in Poland. In each of the 9 forest districts selected, 25 people were selected for testing from 3 groups of employees: foresters, deputy foresters and supervisors, together with administrative staff. Altogether, 399 people took part in the study conducted by means of a questionnaire.

Results:
The study showed that the overall level of satisfaction with interpersonal relations among employees of State Forests in Poland is high. Analysis indicated that the demographic characteristics of respondents, such as age, gender or place of residence, had no significant influence on satisfaction with interpersonal relations in the workplace. However, the level of satisfaction with interpersonal relations was positively affected by a high level of overall job satisfaction and satisfaction with remuneration. Decrease in the level of satisfaction was influenced by the accumulation of stressful life events and employment in administration.

Conclusions:
Satisfaction with interpersonal relationships in the workplace is an important indicator of employee mental health. Studies have shown the need to broaden the scope of research into the variables that determine the character and personality of an employee.

 
REFERENCES (23)
1.
Strzeszewski Cz. Praca ludzka zagadnienia społeczno-moralne. Wydanie internetowe na podstawie wydania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1978 opracował: Tomasz Wójcik Wrocław 2004; http://mop1.pwr.wroc.pl/kul/Pr....
 
2.
Bańka A. Jaskość życia w psychologicznych koncepcjach człowieka i pracy. W: Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia. Red. A Bańka, R Derbis, Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Działania Społecznego, Poznań-Częstochowa 1994; 19-40.
 
3.
Nowicka M. Społeczeństwo konkurencyjne? Postawy wobec pracy w Polsce i państwach Unii Europejskiej. Studia Europejskie 1999; 4: 51-73.
 
4.
Szałach S. Zaufanie w relacjach interpersonalnych wybrane aspekty. Edukacja Humanistyczna 2013; 1 (28): 177-183.
 
5.
Prince ON. Teachers Job Satisfaction and Motivation for School Effectiveness: An As sessment. Reports – Evaluative. University of Helsinki Finland. Helsinki 2006.
 
6.
Ghenghesh P. Job Satisfaction and Motivation - What Makes. Teachers Tick? Br J Educ Soc Behav Sci. 2013; 3(4): 456-466.
 
7.
Salma G, Sajid MA. Teacher’s Motivation & Job Satisfaction. Int J Manag Sci Busi Res. 2012; 1: 56-66.
 
8.
Lawson KJ, Noblet AJ, Rodwell JJ. Promoting employee wellbeing: the relevance of work characteristics and organizational justice. Health Promot Int. 2009; Sep; 24(3): 223-33.
 
9.
Inoue A, Kawakami N. Japan Work Stress and Health Cohort Study Group. Interpersonal conflict and depression among Japanese workers with high or low socioeconomic status: findings from the Japan Work Stress and Health Cohort Study. Soc Sci Med. 2010; Jul; 71(1): 173-80.
 
10.
Sarapata A (ed.). O zadowoleniu i niezadowoleniu z pracy. CRZZ, Warszawa 1977.
 
11.
Kurek D. Relacje interpersonalne a satysfakcja z pracy pracowników naukowo-dydaktycznych akademii obrony narodowej. Zeszyty Naukowe AON 2014; 2(95): 295-296.
 
12.
Ratajczak Z. Elementy psychologii pracy. UŚ, Katowice 1991.
 
13.
Siekanska M, Sekowski A. Job satisfaction and temperament structure of gifted people. High Ability Stud. 2006; 17(1): 75-85.
 
14.
Kohn M, Scholer C. Praca a osobowość – studium współzależności. PWN. Warszawa 1996.
 
15.
Robbins SP. Organizational behavior. Concepts controversies and applications. Prentice-Hall: International Editions 1991.
 
16.
Chusmir LH, Parker B. Success Strivings and Their Relationship to Affective Work Behaviors: Gender Differences. J Soc Psychol. 1992; 132(1): 87-99.
 
17.
Borys B. Sytuacje ekstremalne i ich wpływ na stan psychiczny człowieka. Psychiatria 2004; 1: 97–105.
 
18.
Dąbrowska M. Wpływ traumatycznych doświadczeń na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2006; 6 (4): 161-164.
 
19.
Aazami S, Shamsuddin K, Akmal S, Azami G. The Relationship Between Job Satisfaction and Psychological/Physical Health among Malaysian Working Women. Malays J Med Sci. Jul-Aug 2015; 22(4): 40-46.
 
20.
Saari LM, Judge TA. Employee Attitudes and Job Satisfaction. Hum Resource Management. 2004; 43 (4): 395–407.
 
21.
Ogińska-Bulik N. Potraumatyczny wzrost – zróżnicowanie ze względu na rodzaj doświadczonego zdarzenia oraz płeć i wiek badanych osób. Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica 2013; 17: 51-66.
 
22.
Springer A. Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika. Problemy Zarządzania 2011; 9, 4 (34): 162 – 180.
 
23.
Terelak JF, Jankowska P. Dopasowanie jednostka – organizacja a zadowolenie z pracy. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 2009; 1: 229-254.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top