RESEARCH PAPER
Dissatisfaction with work as a risk factor of musculoskeletal complaints among foresters in Poland
 
More details
Hide details
1
Maria Curie-Skłodowska University, Institute of Sociology, Lublin, Poland
 
2
Insitute of Rural Health, Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Stanisław Lachowski   

Maria Curie-Skłodowska University, Institute of Sociology, Lublin, Poland
 
 
Małgorzata Goździewska   

Insitute of Rural Health, Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2017;24(4):706-711
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Researchers indicate an important relationship between the level of job satisfaction and the state of health of the employees. Some elements of work related with its character, organization, and interpersonal relationships may evoke strong stress, manifested by, among others, an increased musculoskeletal tension which, in turn, may lead to permanent dysfunction of this system.

Objective:
The objective of the study was analysis of the relationship between the level of job satisfaction and occurrence of musculoskeletal disorders among employees of the State Forests.

Material and methods:
The research material was collected using two instruments: the modified Nordic Questionnaire for assessment of musculoskeletal disorders, and a questionnaire concerning job satisfaction. The study was conducted in a group of 396 employees of the State Forests from 8 regions of Poland.

Results:
The results of analysis confirmed a significant relationship between job satisfaction and the occurrence of musculoskeletal disorders. The lower the level of job satisfaction, the more frequent the experiencing of musculoskeletal disorders.

Conclusions:
Low level of job satisfaction is a risk factor for the occurrence of musculoskeletal disorders. Shaping of work conditions, which are the source of job satisfaction, should be considered as one of the main elements of prevention of musculoskeletal complaints.

 
REFERENCES (22)
1.
Parent-Thirion A, Fernandez- Macias E, J.Hurley, Vermeylen G. Fourtch European Working Conditions Survey. 2007. http://www.eurofound.europa.eu....
 
2.
Główny Urząd Statystyczny – “Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z praca” Warszawa 2014.
 
3.
European Agency for Safety and Health at Work. Thematic report on MSDs. Bilbao, Spain: European Agency for Safety and Health at Work. 2008.
 
4.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych- Absencja Chorobowa w 2014 roku” Warszawa 2015.
 
5.
Kompier M, van der Beek A. Psychosocial factors at work and musculoskeletal disorders. Scand J Work Environ Health. 2008; 34(5): 323–325.
 
6.
Widerszal-Bazyl M. Stres w pracy a zdrowie. Czyli o próbach weryfikacji modelu Roberta Kasprzaka oraz modelu: wymagania-kontrola-wsparcie. Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa 2003.
 
7.
Bongers PM, de Winter CR, Kompier MA, Hildebrandt VH. Psychosocial factors at work and musculoskeletal disease. Scand J Work Environ Health. 1993; 19: 297–312.
 
8.
Kawakami IA. Japan Work Stress and Health Cohort Study Group. Interpersonal conflict and depression among Japanese workers with high or low socioeconomic status: findings from the Japan Work Stress and Health Cohort Study. Soc Sci Med. 2010; 71(1): 173–80.
 
9.
Kaczkowska-Serafińska ME. Determinanty satysfakcji z pracy a postawy pracowników wobec miejsca pracy w MSP w Polsce i we Włoszech. Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Warszawa 2013.
 
10.
Kuorinka I, Jonsson B, Kilbom A, Vinterberg H, Biering-Sørensen F, Andersson G, Jørgensen K. Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. Apel Ergon. 1987; 18: 233–237.
 
11.
Kwestionariusz Social Readjustment Rating Scale (SRRS). Thomasa Holmesa i Richarda Rahe’a.
 
12.
Pikhart H, Bobak M, Siegrist J, Pajak A, Rywik S, Kyshegyi J, Gostautas A, Skodova Z, Marmot M. Psychosocial work characteristics and self rated health in four postcommunist countries. Epidemiol Comm Health. 2001; 55(9): 624–630.
 
13.
Ibrahim S, Smith P, Muntaner C. A multi-group cross-lagged analyses of work stressors and health using Canadian National sample. Soc Sci Med. 2009; 68(1): 49–59.
 
14.
Roulaleka S, Aditya J. Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy i ich wpływ na zdrowie. WHO, 2010: 58–60. (http://apps.who.int/iris/bitst...).
 
15.
Okunribido O, Wynn T. Ageing and work-related musculoskeletal disorders. A review of the recent literature. Health and Safety Executive 2010. Res Report SK17 9JN.
 
16.
Zheltoukhova K, Bevan S, Reich A. Fit For Work? Musculoskeletal Disorders and the Polish Labour Market. 2011 (http://www.fitforworkeurope.eu...).
 
17.
Solecki L. Wstępna ocena dolegliwości bólowych ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, zgłaszanych przez rolników indywidualnych. Med Pr. 2012; 63(3): 281–293.
 
18.
Kołłątaj B, Karwat D, Kołłątaj W, Sygit K, Sygit M. Realities of ambulatory multi-drug treatment of chronic diseases in rural areas of Lublin province, eastern Poland – comparison of situations in 2010 and 2013. Ann Agric Environ Med. 2015; 22(3): 530–535.
 
19.
Bugajska J, Żołnierczyk-Zreda D, Hildt-Ciupińska K. Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w kontekście psychospołecznych aspektów pracy. Bezp Pr. 2011; 4: 12–15.
 
20.
Absencja Chorobowa w 2014 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa 2015.
 
21.
Kania A, Łabęcka M. Orzeczenia Komisji Lekarskich ZUS wydane w 2009 roku. 2009. http://www.zus.pl/files/Komisj....
 
22.
Katz JN, Simmons BP. Clinical practice. Carpal tunnel syndrome. N Engl J Med. 2002; 346(23): 1807–1812.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top