RESEARCH PAPER
Occurrence of alcohol addiction in the adult population living in rural areas
 
More details
Hide details
1
Department of Human Sciences in Medicine, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
 
2
Agricultural Farm, Western Pomerania, Poland
 
3
Department of Social Medicine and Public Health, Chair of Social Medicine, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
 
4
Independent Public Health Care Institute of Higher Education, Szczecin, Poland
 
5
Faculty of Physical Education University, Rzeszów, Poland
 
6
Independent Laboratory of Health Promotion, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
 
 
Corresponding author
Paulina Zabielska   

Chair and Department of Public Health of the Pomeranian Medical University in Szczecin, Żołnierska, 48, 71-210 Szczecin, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2018;25(4):659-664
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Risky alcohol consumption is one of the main threats to the health of both individuals and society as a whole. These threats affect, among others, health, safety and financial situation. Their scale and intensity cause the issue of alcohol consumption to become a significant challenge for public health.

Objective:
The aim of the study was assessment of the occurrence of the problem of alcohol consumption among residents of rural areas in Western Pomerania and the Lubuskie Province of Western Poland.

Material and methods:
The study was conducted on 350 residents of rural areas – 236 females (66.4%) and 114 males (32.6%), median age – 42 y. (range – 20–76 years). The tools used included MAST and AUDIT questionnaires, Health Behaviour Inventory (HBI), Social Activity Questionnaire (SA), and original questions.

Results:
In the studied group the problem with proper alcohol consumption occurred. High convergence was observed between results obtained by individual respondents with both tools (r=0.868 with p<0.001). Median on the AUDIT scale indicated the possibility of alcoholism occurrence in the studied group, whereas the MAST test indicated the necessity to conduct an in-depth alcohol diagnosis. Factors that differentiated the points scored by respondents in AUDIT test included gender – more women drank alcohol in a risky way (Z=-2.54, p=0.011), education, health behaviours, professional passivity, and using various forms of support. In the AUDIT test, the alcoholism threat was over 7 times higher in people without permanent employment (vs. employed people), OR=7.41 (95% CI-4.56–12.04), and in MAST test it was over 4 times higher in these individuals: OR =4.45 (95% CI–2.64–7.49).

Conclusions:
Results indicate the need to intensify the work of regional facilities for solving alcohol problems, as well as educational campaigns in schools and health care facilities.

 
REFERENCES (33)
1.
Murawska A. Zmiany w poziomie jakości życia ludności na obszarach wiejskich w Polsce. J Agribus Rural Dev. 2012; 3(25): 169–180.
 
2.
Rural Development in the EU. Statistical and Economic Information. Report 2016 https://ec.europa.eu/agricultu... (access: 2017.04.04).
 
3.
ESPON. Scientific dialogue on cities, rural areas and rising energy prices. Luxembourg, 2013.
 
4.
Halamska M. Transformacja wsi 1989–2009: Zmienny rytm modernizacji. Studia Regionalne i Lokalne. 2011; 2(44): 5–25.
 
5.
Główny Urząd Statystyczny. Bank Danych Lokalnych http://stat.gov.pl/obszary-tem... (access: 2016.11.19).
 
6.
OECD. Alcohol consumption https://data.oecd.org/healthri... (access: 2017.01.23).
 
7.
Jakubczyk A, Michalska A, Szejko N, Wojnar M. Stosunek lekarzy rodzinnych do interwencji związanych z używaniem alkoholu – polskie wyniki międzynarodowego projektu badawczego ODHIN. AiN. 2015; 28(2): 91–102.
 
8.
Wieczorek Ł. Stygmatyzacja osób uzależnionych od alkoholu oraz systemu leczenia uzależnień w Warszawie i w społeczności lokalnej. AiN. 2015; 28(2): 103–117.
 
9.
Kabata B. Difficulties in treatment of alcohol dependence in general practice in rural areas. Hyg Pub Health. 2011; 46(3): 385–389.
 
10.
Zgliczyński WS. Alkohol w Polsce. INFOS. BAS – Biuro Analiz Sejmowych. 2016; 11(215): 1–4.
 
11.
Morse R, Flavin D. The definition of alcoholism. JAMA 1992; 268(8): 1035–1039.
 
12.
Waszkiewicz N, Szulc A. Diagnoza nadużywania alkoholu. Przegl Lek. 2009; 66(9): 529–534.
 
13.
Kroch S, Radomska M, Krzyżanowska-Kierepka E, Szkolnicka B, Kamenczak A, Rakus A. Rozpoznanie uzależnienia alkoholowego przy pomocy kwestionariuszy CAGE i SAAST w wybranych populacjach terapeutycznych. Przegl Lek. 2001; 58: 263–266.
 
14.
Morawski J, Świątkiewicz G. Polska wersja testu uzależnienia od alkoholu CAGE. Probl. Alk. 1985; 35: 9–18.
 
15.
Selzer ML. The Michigan alcoholism screening test: the quest for a new diagnostic instrument. Am J Psychiatry. 1971; 127: 1653–1658.
 
16.
Babor TF, Grant M. From clinical research to secondary prevention—international collaboration in the development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). Alcohol Health Res World. 1989; 13(4): 371–374.
 
17.
Babor TF, de la Fuente JR, Saunders J, Grant M. AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test. Guidelines for use in primary health care. Geneva: World Health Organization, 1992.
 
18.
Pokorny AD, Miller BA, Kaplan HB. The brief MAST: a shortened version of the Michigan Alcoholism Screening Test. Am J Psychiatry. 1972; 129(3): 342–345.
 
19.
Anderson P. Evaluation and monitoring of action on alcohol. WHO, Regional Publications. European Series. 1991; 32: 110–111.
 
20.
Saunders JB, Aasland OG, Babor TF, De La Fuente JR, Grant M. Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO collaborative project on early detection of persons with harmful alcohol consumption, II. Addiction. 1993; 88: 791–804.
 
21.
Maisto SA, Krenek M. Historia używania i aktualne używanie substancji psychoaktywnych. In: Miller P. Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. Warszawa: Wydaw. UW; 2013. p. 63–91.
 
22.
Seppä K, Mäkelä R, Sillanaukee P. Effectiveness of the Alcohol Use Disorders Identification Test in Occupational Health Screenings. Alcohol Clin Exp Res. 1995; 19: 999–1003.
 
23.
Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych. 2009.
 
24.
Eurostat. European Statistical Office http://ec.europa.eu/eurostat/w... (access: 2016.09.23).
 
25.
Rocznik Statystyczny 2013. Warszawa: GUS www.stat.gov.pl (access: 2017.02.28).
 
26.
Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2014. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie http://szczecin.stat.gov.pl/pu... (access: 2017.02.28).
 
27.
Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2014. Zielona Góra: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl... (access: 2017.02.28).
 
28.
Arendt A, Laszczyńska M, Bażydło M, Kotwas A, Karakiewicz B. Estimation of health behawior in men aged over 40 years. Probl Hig Epidemiol. 2014; 95(3): 659–666.
 
29.
Kurpas D, Mroczek B, Bielska D. Rural and urban disparities in quality of life and health-related behaviors among chronically ill patients. Rural Remote Health (Internet). 2014; 14: 2485 http://www.rrh.org.au/articles... (access: 2017.01.19).
 
30.
Rubinsky AD, Kivlahan DR, Volk RJ, Maynard Ch, Bradley KA. Estimating risk of alcohol dependence using alcohol screening scores. Drug Alcohol Depen. 2010; 108: 29–36.
 
31.
Saunders WM, Kershaw PW. Screening tests for alcoholism – findings from a community study. Br J Addict. 1980; 75: 37–41.
 
32.
Taracha E, Habrat B, Smela J, Gruszczyński W. Badania przesiewowe żołnierzy Zasadniczej Służby Wojskowej w kierunku nadużywania alkoholu. Próba zastosowania oznaczania aktywności heksozoaminidazy w moczu jako markera przewlekłego picia alkoholu. Alkohol Narkom. 2002; 15(l): 83–94.
 
33.
Trinks A, Festin K, Bendtsen P, Nilsen P. Reach and effectiveness of a computer-based alcohol intervention in a Swedish emergency room. Int Emerg Nurs. 2010; 18: 138–146.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top