RESEARCH PAPER
Level of information about gynaecological prevention in teenagers at risk from social exclusion, referred by family court rulings to juvenile attendance centres – a pilot study
 
More details
Hide details
1
I Chair And Department Of Gynecological Oncology And Gynecology, Medical University, Lublin, Poland
 
2
Chair of Humanities, Independent Medical Sociology, Medical University, Lublin, Poland
 
3
Faculty of Philosophy and Sociology, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland
 
4
Faculty of Law, Canon Law and Administration, John Paul II Catholic University, Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Marcin Bobiński   

I Chair And Department Of Gynecological Oncology And Gynecology, Medical University, Lublin, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2015;22(3):546-550
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction and objective:
The objective of the study was to present preliminary results of a pilot study concerning the level of knowledge of gynaecological prevention, conducted in teenagers referred by court rulings to a juvenile attendance centre.

Material and Methods:
The instrument was an anonymous survey questionnaire completed by participants in health prevention classes in late 2010 and early 2011. The studied group consisted of teenagers aged 15–17 years (mean age: 15.72 years, median = 16 years, SD = 0.679) who were under probation officers’ supervision in the Zamość region of south-eastern Poland. The sample size was 101 persons – 51 boys (50.50%), 50 girls (49.5%).

Results:
According to the respondents, the most important reasons for seeing a gynaecologist were: menstrual disorders (70.30%), suspicion of pregnancy (63.37%) and pain or burning sensations while urinating (58.42%). The following were regarded as prevalent cancers in women: cancers of the breast (99.01%), cervix (89.1%), and ovaries (62.38%). Over 92% of subjects stated that it was possible to protect oneself from cervical cancer, but only 41.5% of respondents indicated the correct definition of the term ‘cytology’. Statistical analysis focused on differences between genders. A higher self-assessment of mental health was shown in boys.

Conclusions:
Teenagers of similar background may find it more difficult to gain access to knowledge about health prophylaxis, including gynaecological prevention. Efforts should be intensified in order to ‘equalize health opportunities’ through appropriate preparation of teaching curricula (including health education and philosophy of medicine).

 
REFERENCES (25)
1.
Tatoń J. Filozofia w medycynie. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003.p. 57 (in Polish).
 
2.
Szarfenberg R. Pojęcie wykluczenia społecznego. In: Duda M, Gulla B (eds.). Przeciw wykluczeniu społecznemu. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2008 (in Polish).
 
3.
Warzywoda-Kruszyńska W, Petelewicz M. Bieda w dzieciństwie jako zagrożenie biedą i wykluczeniem społecznym. Łódź, Wydawnictwo Biblioteka, 2010 (in Polish).
 
4.
Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2008. Social Inclusion, Pensions, Healthcare and Long-term Care. European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Unit E2.
 
5.
J. Czapiński after: Bera R, Czechowska-Bieluga M, Kanios A, Sarzyńska-Mazurek E. Providing equal development opportunities for children and youth at risk of social exclusion. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011: 22.
 
6.
Gaś ZB (ed.). Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Lublin, Pracownia Wydawnicza Fundacji “Masz Szansę”, 2008 (in Polish).
 
7.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości ws. ośrodków kuratorskich (Dz. U. 120, 1294) (in Polish).
 
8.
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. (Dz.U. 1982; 2010, no. 33, item 178) (in Polish).
 
9.
Information concerning juvenile attendance centers available on the Ministry of Justice site: http://www.bip.ms.gov.pl/pl/dz... (access: 2013.06.13) (in Polish).
 
10.
Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego 2012. http://www.stat.gov.pl/lublin/... (access: 2013.07.13) (in Polish).
 
11.
Bogusz R. Zdrowie jako wartość deklarowana i realizowana. In: Piątkowski W (ed.). Zdrowie, choroba, społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2004 (in Polish).
 
12.
Ostrowska A. Zróżnicowania społeczne i nierówności w zdrowiu. In: Piątkowski W. (ed.). Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej. Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN, 2010.p.42–43 (in Polish).
 
13.
Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.p.220 (in Polish).
 
14.
Zadworna-Cieślak M, Ogińska-Bulik N. Zachowania zdrowotne młodzieży – uwarunkowania podmiotowe i rodzinne. Warszawa, DIFIN SA, 2011.p.118–128 (in Polish).
 
15.
Jakubowicz O, Milewska S, Rzepa T, Żaba R. Wybrane aspekty postawy wobec wstydliwej choroby a orientacja seksualne (badania wstępne). MAes 2013; 14(2): 69–80 (in Polish).
 
16.
Rocznik Demograficzny http://www.stat.gov.pl/cps/rde... (access: 2013.06.13) (in Polish).
 
17.
Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego w 2012 r. http://www.stat.gov.pl/cps/rde... (access: 2013.06.13) (in Polish).
 
18.
Malinowski A. Dojrzewanie biologiczne i inicjacja seksualna u młodzieży łódzkiej. In: Mierniki zachowań zdrowotnych Materiały Krajowej Konferencji Naukowej, Warsaw 9–10 December 1999; Warszawa, IGNIS, 1999.p.129–135 (in Polish).
 
19.
Woynarowska B. Zachowania seksualne młodzieży 15-letniej. In: Woynarowska B, Mazur J. (ed.). Wyniki badań HBSC 2010. Warszawa, 2012.p.117–126.
 
20.
Izdebski Z, Ostrowska A. Seks po polsku. Zachowania seksualne jako element stylu życia Polaków. Warszawa, MUZA SA, 2003.p.164.
 
21.
Woynarowska B, Mazur J (eds.). Zachowania zdrowotne, zdrowie i postrzeganie szkoły przez młodzież w Polsce w 2002 roku. Raport techniczny z badań. Warszawa, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Epidemiologii Instytutu Matki i Dziecka 2002.p.139 (in Polish).
 
22.
Spaczyński M, Nowak-Markwitz E, Januszek-Michalecka L, Karowicz-Bilińska A. Profil socjalny kobiet a ich udział w Programie Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Polsce. Ginekol Pol. 2009; 80: 833–838 (in Polish).
 
23.
Charzyńska-Gula M. Pomiar wiedzy, umiejętności i zachowań zdrowotnych uczniów jako kryterium efektywności programów szkolnej edukacji zdrowotnej (z doświadczeń w realizacji Środowiskowego Programu Wychowania Zdrowotnego w Szkole). In: Mierniki zachowań zdrowotnych. Materiały Krajowej Konferencji Naukowej, 9–10 December 1999; Warszawa, IGNIS, 1999.p.136–142 (in Polish).
 
24.
Dyczewski B. Kampanie społeczne jako szansa w przezwyciężaniu społecznej defaworyzacji. In: Hirszel K, Szczepanik R, Zbonikowski A, Modrzejewska D (eds.). Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży. Warszawa, DIFIN SA, 2010.p.149 (in Polish).
 
25.
Quesnel-Allee A, Jenkins T. Social policies and health inequalities. In: Cockerham WC (ed.). Medical sociology, Oxford, Blackwell, 2010.p.471.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top