RESEARCH PAPER
Knowledge of young women concerning the impact of natural feeding on the growth and state of health of a baby
 
More details
Hide details
1
Chair and Department of Paediatric Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University, Lublin, Poland
 
2
The I Faculty of Medicine with Dentistry Division, Medical University of Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Alina Trojanowska
trojanowska-a@wp.pl
 
 
Ann Agric Environ Med. 2017;24(3):484-488
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Proper nutrition in childhood has a huge significance for the optimal physical and psychical growth and good state of health of a baby. Natural feeding is admittedly the healthiest method of feeding infants. In spite of increased knowledge about the short and long-term benefits of feeding babies with human milk, the percentage of infants nourished only by breastfeeding is still too low. Knowledge about the health benefits of breast milk should be spread among young women.

Objective:
The aim of the study was to attempt to discover how much knowledge young women have about the impact of natural feeding on the growth and state of health of a baby, as well as estimating the need for education in this area.

Material and Methods:
Questionnaire study conducted in 2013 among 155 young women (average age 25.43±5.98 years) in Poland and in Belgium.

Results:
Own studies show that natural feeding still needs promotion and support. Knowledge about this among respondents varied and was incomplete. Often, they did not know all the benefits of natural feeding. The majority of respondents were aware that breastfeeding influenced the growth and health of the baby, but they did not have full knowledge about it. The respondents also did not have sufficient knowledge about the advantages of natural feeding in subsequent adult life. Only a small percentage of respondents (15%) had good knowledge about the benefits of breastfeeding. A higher level of knowledge occurred among women living in Poland who were older, better educated, lived in cities, and had breastfed earlier.

Conclusions:
A quite varied and not too high level of knowledge among young women about the benefits of natural feeding was observed, which points to the necessity of intensification of educational activities among them in this area

 
REFERENCES (30)
1.
Huang J., Peters K.E., Vaughn M. G., Witko Ch. Breastfeeding and trajctories of children’s cognitive development. Developmental Science 2014;17(3):452–461.
 
2.
Tozzi A.E., Bisiachi P., Tarantino V., Chiarotti F., D’elia L., De Meli B. et al. Duration of breastfeeding and neuropsychological development. Development Medicine&Child Neurology 2012;54:843–848.
 
3.
Szajewska H., Norvath A., Dziechciarz P. Postępy w gastroenterologii i żywieniu dzieci w 2008 roku. Medycyna Praktyczna Pediatria 2009;2:30–43. Development in gastroenterology and feeding children in 2008.
 
4.
Kowalewska-Kantecka B. Unikalna wartość pokarmu kobiecego dla zdrowia dziecka. Pielęgniarka i Położna 2006;6:4–5. Unique value of human milk for child’s health.
 
5.
Kramer M.S., Aboud F., Mirnova E. Promotion of Breastfeeding Intervention Trial (PROBIT) Study Group. Breastfeeding and child cognitive development: new evidence from a large randomized trial. Arch Gen Psychiatry 2008;65:578–584.
 
6.
Muszyńska A., Pokorna-Kalwak D., Mastalerz-Migas A., Steciwko A. Sposoby żywienia niemowląt-karmienie naturalne czy sztuczne? Family Medicine&Primary Care Review 2010;12(3):744–746. Methods of feeding the infants – natural or artificial?.
 
7.
Krauss H., Ignaś I., Sosnowski P., Marcinkowski J., Śliwińska I., Klincewicz B. Karmienie naturalne a zdrowie dziecka. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 2009;11(3):145–152. Natural feeding and child’s health.
 
8.
Oddy W. The long-term effects of breast-feeding on asthma and atopic disease. Adv Exp Med Biol 2009;639:237–251.
 
9.
Greer F.R., Sicherer S.H., Burks A.W. American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition; American Academy of Pediatrics Section on Allergy and Immunology: Effects of early nutritional interventions on the development of atopic disease in infants and children: the role of maternal dietary restriction, breastfeeding, timing of introduction of complementary foods, and hydrolyzed formulas. Pediatrics 2008;121:183–191.
 
10.
Chmielewska A., Szajewska H. Żywienie niemowląt-aktualne wytyczne. Lekarz 2012;2:22–27. Feeding infants – the current recommendations.
 
11.
Ong K.K, Forouhi N. Communicating the benefits of breast feeding. Arch Dis In Child 2007;92:471–472.
 
12.
Tymecka I., Rugała A. Karmienie naturalne chorych niemowląt-teoria a praktyka. W: Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Pielęgniarstwo a jakość życia człowieka. 2000.09.7–8.; Kraków:106–110. Natural feeding of sick infants – theory and practice.
 
13.
Rugała A., Tymecka I. Znaczenie karmienia naturalnego dla niemowląt chorych i niepełnosprawnych. W: Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Pielęgniarka, położna w promocji zdrowia. 1999.12.15; Warszawa:1–6. Meaning of natural feeding for sick and disabled infants.
 
14.
Dzwonkowska S. Karmienie niemowląt. Pielęgniarka i Położna 2011;10:10. Feeding the infants.
 
15.
Kaminowska M., Szczepański M., Andryszuk B., Kamionowski G., Milewski R. Analiza wpływu czynników okołoporodowych oraz wiedzy matek z zakresu laktacji na sposób żywienia niemowląt. Pediatria Polska 2010;85(1):25–34. Analysis of the impact of perinatal factors and mothers’ knowledge in the field of lactation on infant nutrition.
 
16.
Gartner L., Morton J., Lawrence R., Naylor A., O’Hare D., Shandler R. et al. American Academy Pediatrics Section on Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2005;115:496–506.
 
17.
Riordan J. Breastfeeding the Preterm Infant. Breastfeeding and Human Lactation. Jones&Bartlett Publishers, USA 2004:367–407.
 
18.
Van Acker F., Bekker E. A functional assessment of the impact of advantages and disadvantages on breastfeeding attitude. International Journal of Methodology and Experimental Psychology 2012;33(3):533–545.
 
19.
Frochlich J., Boivin M., Rice D., Mc Graw K., Muson E., Corcoran K. et al. Influencing university students’ knowledge and attitudes toward breastfeeding. Journal of Nutrition Educatin and Behavior 2013;45(3);282–284.
 
20.
Niemierko B. Pomiar wyników kształcenia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. Measurement of learning results.
 
21.
Rakuś-Kwiatosz A., Frańczak P., Pac-Kożuchowska E. Ocena sposobu żywienia niemowląt w świetle aktualnych zaleceń. Czynniki Ryzyka 2011;1:18–27. Assessment of infant nutrition method in the light of current recommendations.
 
22.
Laskowska J., Książyk J. Aktualne wytyczne dotyczące karmienia piersią. Pediatr Med. Rodz 2011;7(2):110–114. Current recommendations regarding breastfeeding.
 
23.
Książyk J., Janiec A. Wybrane zagadnienia dotyczące żywienia dzieci. Medycyna Praktyczna Pediatria 2009;6:-18. Selected issues related to children nutrition.
 
24.
Sikorski J., Renfrew M.J., Pindora S. Ocena skuteczności różnych metod promocji karmienia piersią-przegląd systematyczny. Medycyna Praktyczna Pediatria 2005;1:17–18. Assessment of effectiveness of different methods of promoting breastfeeding – systematic review.
 
25.
Grummer-Strawn L., Shealy K. Progress in protecting, promoting and supporting breastfeeding: 1984–2009. Breastfeed Med 2009;4:31–39.
 
26.
Banaszkiewicz A., Baranowska B. Karmienie piersią w teorii i w praktyce. Medycyna Praktyczna Pediatria 2012;31:413. Breastfeeding in theory and practice.
 
27.
Mikiel-Kostyra K. Ocena skuteczności różnych metod promocji karmienia piersią-przegląd systematyczny. Medycyna Praktyczna Pediatria 2006 wyd. specj.;1:25–28. Assessment of effectiveness of different methods of promoting breastfeeding – systematic review.
 
28.
Majczakowska W., Wożniak I., Zagórski J. Karmienie naturalne niemowląt-problemy i przyczyny niepowodzeń. Medycyna Ogólna 2005;11:156–166. Natural feeding of infants – problems and reasons of failures.
 
29.
Cierpka A., Żuralska L., Olszewski J., Gaworska-Krzemińska A. Wiedza położnic na temat karmienia piersią. Prob Pielęg 2007;2(3):178. Knowledge of midwives on breastfeeding.
 
30.
Gebuza G., Gierszewska M., Każmierczak M., Michalska E., Kotzbach R. Przygotowanie kobiet do karmienia piersią. Prob Pielęg 2010:18(4):406–412. Preparing women for breastfeeding.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top