RESEARCH PAPER
Injuries treated in hospital among urban and rural inhabitants of eastern Poland
 
More details
Hide details
1
Independent Public Health Care Unit in Kraśnik
 
2
Medical University of Lublin, II Faculty of Medicine with the English Division, Department of Public Health, Poland
 
3
Department of Mathematics and Biostatistics, Medical University, Lublin
 
 
Corresponding author
Marek Kos   

Independent Public Health Care Unit in Kraśnik
 
 
Ann Agric Environ Med. 2017;24(3):507-512
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction and objective:
Injuries are a serious medical and social problem, especially when accompanied by distant or deferred effects, often causing serious dysfunctions and permanent disability for life. The study aimed at presenting the incidence of injuries of urban and rural population treated in a district hospital in eastern Poland.

Material and Methods:
The study was carried out in the Independent Public Health Care Institution in Kraśnik in 2011 among patients hospitalized in the Department of Trauma Surgery and Orthopedic Unit who sustained injuries. Medical records of 795 patients – 326 women and 469 men, aged 10–99 years, were analyzed.

Results:
During the period considered among those hospitalized due to injuries, men (59%), those aged 50–59 years (19.0%), and living in rural areas (72.7%) predominated. Injuries most commonly affected the head (18.87%), elbow and forearm (16.86%), knee and lower leg (16.60%), and the hip and thigh (13.96%). Average hospital stay was 5.65 days and was the longest for hip and thigh injuries (11.86 days).

Conclusions:
Injuries occurred most frequently in the population of patients living in rural areas, often among men, usually on weekdays and in the morning

 
REFERENCES (29)
1.
Bartoszcze-Tomaszewska M, Tomaszewski T, Woronko P, Stodółkiewicz A, Wojciechowicz J. Epidemiologiczna ocena obrażeń czaszki twarzowej spowodowanych wypadkami przy pracy w regionie lubelskim. Czas Stomatol. 1998; 51: 474–478.
 
2.
Hubert E, Szarmach J, Grabowska S, Piotrowski L, Preferansow J. Przyczyny i następstwa urazów części twarzowej czaszki powstałych na skutek wypadków w pracy w makroregionie północno-wschodnim. Med Pr. 1995; 46: 247–254.
 
3.
Polakowska B. W sprawie orzekania o zdolności do pracy osób po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych. Med Pr. 1990; 41: 348–352.
 
4.
Karski JB. Profilaktyka urazów w świetle działań Światowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Epidemiologia chorób niezakaźnych w Polsce – ich następstwa zdrowotne i społeczne. Problemy definiowania niepełnosprawności; May 27–28 2004; Puławy, Poland; Lublin, 2004.
 
5.
Karski JB. Wypadki, urazy i zatrucia. Dane statystyczne. Zdr Publ. 1999; CIX(11): 409–416.
 
6.
Białoszewski D, Słupik A, Lewczuk E, Gotlib J, Mosiołek A, Mierzwińska A. Incidence of falls and their effect on mobility of individuals over 65 years of age relative to their place of residence. Ortop Traumatol Rehabil. 2008; Sep-Oct;10(5): 441–8.
 
7.
Łabęcka M, Lorkiewicz-Muszyńska DE, Przystańska A, Kondrusiewicz K. Injuries due to human and animal aggresion in humans. Ann Agric Environ Med. 2013; 20(1): 91–95.
 
8.
Sygit K, Nasiłowska-Barud A, Karwat ID, Gorczyca R, Jędrych M, Kołłątaj W. Selected social and health problems in functioning of disabled rural and urban inhabitants in the Lublin Region – similarities and differences. Ann Agric Environ Med . 2010; 17: 287–299.
 
9.
Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015. Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007r. http://www.mz.gov.pl/__data/as... (access: 2014.05.07).
 
10.
Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013. http://lublin.stat.gov.pl/vade... (access: 2014.05.07).
 
11.
Armitage P. Metody statystyczne w badaniach medycznych. PZWL, 1978.
 
12.
Sawicki F. Elementy statystyki dla lekarzy. PZWL, 1982.
 
13.
Wiraszka R. Wypadkowość w rolnictwie indywidualnym na terenie województwa radomskiego w 1996 roku na podstawie materiału orzeczniczego KRUS. Med Og. 1998; 33: 183–194.
 
14.
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działalność prewencyjna KRUS w 2005 roku. KRUS, 2006. http://www.krus.gov.pl/fileadm... (access: 2014.05.07).
 
15.
Personiecka-Bryła I, Pikala M, Bryła M. Health inequalities among rural and urban inhabitants of Łódz Province, Poland. Ann Agric Environ Med. 2012; 19(4): 723–731.
 
16.
Bartoszcze-Tomaszewska M, Tomaszewski T, Stodółkiewicz A, Koliński P, Dobieżyńska B. Urazy czaszki twarzowej powstałe podczas pracy w rolnictwie w rejonie środkowowschodnim polski (część I). Wiad Lek. 2004; LVII 5–6(7–8): 301–305.
 
17.
Kalinowski P, Czerska B. Epidemiologia urazów wśród hospitalizowanych w 2006 roku w 6. Szpitalu Wojskowym w Dęblinie. Probl Hig Epidemiol. 2007; 88(4): 455–460.
 
18.
Baczuk L. Urazy u osób w wieku starszym. Post Nauk Med. 2008; 12: 793–796.
 
19.
Nogalski A, Jankiewicz L, Ćwik G, Karski J, Matuszewski Ł. Animal related injuries treated at the Department of Trauma and Emergency Medicine, Medical University of Lublin. Ann Agric Environ Med. 2007; 14: 57–61.
 
20.
Karwat ID, Gorczyca R, Krupa S. Causes and consequences of head injuries among rural population hospitalized in the Ward for Multi- Organ Injuries. I. Demographic and social structure. Ann Agric Environ Med. 2009; 16: 15–22.
 
21.
Karwat ID, Krupa S, Gorczyca R. Causes and consequences of head injuries among rural inhabitants hospitalised in a multi-organ injury ward. II. Circumstances, types and consequences of head injuries. Ann Agric Environ Med. 2009; 16: 23–29.
 
22.
Stevenson J. When the trauma patient is elderly. J of PeriAnesth Nurs. 2004; 19: 392–400.
 
23.
Chang TT, Schecter WP. Injury in the elderly and end-of-life decisions. Surg Clin N Am. 2007; 87: 229–245.
 
24.
Zagórski J, Filip RS. Age- and BMD-related differences in biochemical markers of bone metabolism in rural and urban women from Lublin Region, Poland. Ann Agric Environ Med. 2004; 11(2): 255–259.
 
25.
Filip RS, Zagórski J. Bone mineral density and osteoporosis in rural and urban women. Epidemiological study of the Lublin Region (eastern Poland). Ann Agric Environ Med. 2001; 8(2): 221–227.
 
26.
Filip RS, Zagórski J. Osteoporosis risk factors in rural and urban women from the Lublin Region of Poland. Ann Agric Environ Med. 2005; 12(1): 21–26.
 
27.
Sygit K, Nasiłowska-Barud A, Karwat ID, Gorczyca R, Jędrych M, Kołłątaj W. Selected social and health problems in functioning of disabled rural and urban inhabitants in the Lublin region – similarities and differences. Ann Agric Environ Med. 2010; 17: 287–299.
 
28.
Springer M, Wybraniec-Lewicka B, Czerwiak G, Michalska M, Krawczyńska J. Upadki i urazy wieku geriatrycznego. Stud Med. 2008; 9: 77–81.
 
29.
Wysocka B, Ślusarz R, Haor B. Epidemiologia urazów kręgosłupa w materiale własnym Pogotowia Ratunkowego we Włocławku: Badania retrospektywne. Piel Neurol i Neurochir. 2012; 1(3): 109–118.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top