RESEARCH PAPER
Evaluation of the frequency of childhood hospitalization due to thermal injuries in the Provincial Polyclinical Hospital in Toruń, Poland, 2007–2011
 
More details
Hide details
1
Department of Paediatric Nursing, Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
 
2
Department of Anesthesiology and Intensive Therapy, Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
 
3
Paediatrics, Urology and Paediatric Surgery Department, Children’s Hospital, L. Rydygier Provincial Hospital, Toruń, Poland
 
4
Neurological and Neurosurgical Nursing Department, Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
 
 
Corresponding author
Ewa Barczykowska   

Department of Paediatric Nursing, Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2018;25(1):26-30
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Burns constitute the most common and severe injuries suffered in childhood.

Objective:
The study was aimed at providing a retrospective analysis of the etiology, location, extent and depth of burns, as well as treatment methods and length of hospital stay.

Material and Methods:
A retrospective analysis of 508 cases of children treated due to a thermal injury between 1 January 2007 31 December 2011 was conducted at the Department of Paediatrics, Urology and Paediatric Surgery, Children’s Hospital, L. Rydygier Provincial Hospital in Toruń, Poland.

Results:
The sample group included more boys (58.9%) than girls (41.1%). The most numerous group comprised children aged 1–2 years (44.5%). Burns were largely suffered at home (91.9%). Injuries were largely caused by thermal burns (99.2%). Half of the children sustained injury to one body area (51.4%), while every third sufferer (37.9%) was affected by burns to body parts prone to trigger shock. Burns up to 5% of the Total Body Surface Area (TBSA) were suffered by half (51.2%) of the children. Most of the patients underwent conservative treatment (89.4%).

Conclusions:
Burns were mostly suffered by children at 1–2 years of age, with boys prevailing over girls. Injuries were largely suffered at the child’s family home, in the afternoon or evening, while the child was in the care of the parents. Scalds, caused by hot liquid, constituted the most frequent type of injury. The most numerous group of affected children comprised burns to limb areas, and thorax with limbs, with the TBSA of up to 5%. The great majority of the patients underwent conservative treatment, with a hospitalization period of up to 3 days.

 
REFERENCES (19)
1.
Matuszczak E, Dębek W, Chomicz A, Dzienis-Koronkiewicz E, Oksiuta M, Hermanowicz A. Analiza etiologii i epidemiologii oraz ocena wyników leczenia oparzeń u dzieci. Pediatr Pol. 2011; 86: 254–259.
 
2.
Kaźmierski M, Mańkowski P, Jankowski A. Rola lekarza rodzinnego w leczeniu oparzeń. Mag Med Lek Rodz. 2002; 11: 33–40.
 
3.
Kłapa Z, Musiał Z, Słowiczek M, Bułat W. Potrzeby edukacyjne rodziców dzieci oparzonych. Stud Med. 2008; 11: 17–21.
 
4.
Kaźmierski M, Mańkowski P, Jankowski A. Zastosowanie opatrunków hydrokoloidowych w leczeniu rany oparzeniowej u dzieci. Mag Med. Dodatek – Oparzenia. 2002; 1: 134–138.
 
5.
Hettiaratchy S, Dziewulski P. Pathophysiology and types of burns. BMJ. 2004; 328: 1427–1429.
 
6.
Stopfkuchen II, Jakubaszko J (ed.) Nagłe zagrożenia zdrowotne u dzieci. MedPharm Polska Wrocław, 2010.
 
7.
Strużyna J. Wczesne leczenie oparzeń. Wyd Lek PZWL Warszawa, 2006.8. Kurnatowski W. Ciężkie oparzenia – charakterystyka i wskazania terapeutyczne. Zakażenia 2003; 2: 83–88.
 
8.
Kurnatowski W. Ciężkie oparzenia – charakterystyka i wskazania terapeutyczne. Zakażenia 2003; 2: 83–88.
 
9.
Drago DA. Kitchen scalds and thermal burns in children five years and younger http://pediatrics.aappublicati... (access: 13.12.14).
 
10.
Gontko K, Ratajczak K, Naskręt M. Oparzenia u dzieci w województwie wielkopolskim w 2010 roku. Anest Ratow. 2012; 6: 402–408.
 
11.
Brodzińska B. Analiza porównawcza oparzeń leczonych w Oddziale Chirurgii Dziecięcej Oparzeń i Urologii SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie w latach 1985–1988 i 2006–2010. Leczenie Ran. 2012; 9 (supl. 1): 12–20.
 
12.
Grabowska A, Andrzejewska E, Walczewska A. Czy oparzenia u dzieci powodują zmiany w stężeniu markerów stresu oksydacyjnego w drogach oddechowych. Prz Pediatr. 2004; 34: 232–237.
 
13.
Rawlins JM, Khan AA, Shenton AF, Sharpe DT. Epidemiology and outcome analysis of 208 children with burns attending an emergency department. Pediatr Emerg Care. 2007 May; 23(5): 289–293. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu... (access: 13.12.14).
 
14.
Čelko AM, Grivna M, Dáňová J, Barss P. Severe chidhood burns in the Czech Republic: risk factors and prevention. Bull World Health Organ. 2009; 87: 374–381.
 
15.
Yavuz A, Ayse A, Abdullah Y, Belkiz A. Clinical and demographic features of pediatric burns in the ekstern provices of Turkey. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2011; 19: 6.
 
16.
Puchała J, Spodaryk M, Jarosz J. Oparzenia u dzieci – od urazu do wyleczenia. Wyd UJ Kraków, 1998.
 
17.
Auzbiter S. Przyczyny oparzeń u dzieci. Pielęg Położ. 2002; 7: 6–7.
 
18.
Mikołajczyk A, Porębska A, Łuczyński R. Analiza oparzeń u dzieci do 1-go roku życia. Rocz Oparzeń. 1996–97; 7/8: 163–166.
 
19.
Yen KL, Banku DE, O’Neill AM, Jurta RW. Household oven doors: a burn hazard in children. Arch Pediatr Adolesc Med. 2001; 155(1): 84–86. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu... (access: 13.12.14).
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top