RESEARCH PAPER
Epidemiological analysis of diseases of children and adolescents requiring neurological and mobility rehabilitation in the Świętokrzyskie Rehabilitation Center in Czarniecka Góra, Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Nursing, School of Management, Częstochowa, Poland
 
2
The Independent Regional Public Psychiatric Hospital, Radom, Poland
 
3
Department of Epidemiology, Institute of Social Medicine, Warsaw Medical University, Poland
 
 
Corresponding author
Bożena Kosińska   

The Independent Regional Public Psychiatric Hospital, Radom, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2016;23(2):259-263
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction and objective:
Epidemiological analysis of the dynamics of admissions and patient characteristics is presented concerning 5,955 children and adolescents (3–18 years of age) hospitalized in 2007–2013 with neurological and mobility diseases in Świętokrzyskie Rehabilitation Centre (ŚRC) in southern Poland.

Material and Methods:
Within the period of 7 years, 18,647 patients were admitted to the ŚRC, of whom 9,546 were admitted to the daily ward and 9,109 to the stationary wards. 5,955 were children and adolescents aged 3–18, 1,499 were children aged 3–13 and almost three times more were patients aged 14–18. The correlation between the number of admissions in each year and the number of those hospitalized depending on the age and diagnosis was examined.

Results:
In the discussed period, in both age ranges, the group of deforming dorsopathies dominated, while cerebral palsy was the second most common cause of hospitalization, and the and post-traumatic disorder the smallest number. In the diagnoses of cerebral palsy and post-traumatic disease, boys constituted most of the hospitalized. In contrast, girls dominated in the group of deforming dorsopathies.

Discussion:
Analysis of the material of 5,955 patients revealed a number of quantitative data which assisted in the analysis of the epidemiological situation of this group of diseases – necessary for the planning of highly specialized treatment and rehabilitation. The greatest needs in terms of admissions to the ŚRC concerned the group of adolescents aged 14–18. The results of combined rehabilitation indicated the full use of places in the Świętokrzyskie Rehabilitation Center and also indicated the need for similar provincial and even regional centres.

 
REFERENCES (17)
1.
Grabowski ML. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – potencjał i możliwości rozwoju. In: Jędrzejczyk I, Regionalny program rozwoju na tle strategii Unii Europejskiej Europa 2020 z uwzględnieniem roli ubezpieczeń na przykładzie Województwa Świętokrzyskiego. Poznań, Iuris, 2012.p.301–304. (in Polish).
 
2.
Werens A. Czarniecka Góra – historia, czas dzisiejszy – perspektywy rozwoju. In: Jędrzejczyk I, Regionalny program rozwoju na tle strategii Unii Europejskiej Europa 2020 z uwzględnieniem roli ubezpieczeń na przykładzie Województwa Świętokrzyskiego. Poznań, Iuris, 2012. p.289–299. (in Polish).
 
3.
Werens A. Czarniecka Góra. Historia uzdrowiska. Końskie, Arslibris, 2005.
 
4.
International Statistical Classification of Diseases and Health Related Problems. 10th ed. (WHO, 1992). Kraków, Vesalius, 1999.
 
5.
Lubecki M. The role of orthopedic-rehabilitation centers in the Polish model of rehabilitation in the second half of the twentieth century. Hygeia Public Health. 2011; 46(2): 249–255.
 
6.
Lubecki M. The Polish model of rehabilitation accepted and recommended by WHO. Hygeia Public Health. 2011; 46(4): 506–515.
 
7.
Lubecki M. Historia wybranych ośrodków rehabilitacyjno-ortopedycznych w Polsce. Ośrodek rehabilitacyjno-ortopedyczny w Świebodzinie. Hygeia Public Health. 2012; 47(1): 113–131. (in Polish).
 
8.
Wilczyński J. Boczne skrzywienia kręgosłupa. Rozpoznanie i korekcja. Część 1. Kielce, Wszechnica Świętokrzyska, 2000. (in Polish).
 
9.
Gorelick P.B, Alter M. (eds.). Handbook of Neuroepidemiology. New York, Martin Dekker, 1994.
 
10.
Mutch L, Alberman E, Hagberg B, Kodoma K, Perat M. Cerebral palsy epidemiology: Where are we now and where are we going. Adnotations. Rev Med Child Neurol. 1992; 34: 547–555.
 
11.
Michałowicz R. (eds.). Mózgowe porażenie dziecięce. 3rd ed. Warszawa, PZWL, 2001. (in Polish).
 
12.
Gryglewicz D, Milewska D. Epidemiologia chorób układu nerwowego. In: Mazur R. (eds.). Neurologia kliniczna. Gdańsk, Via Medica, 2005.p.29–45. (in Polish).
 
13.
Galas-Zgorzalewicz B, Gurda B, Kluczyński A. i wsp. Epidemiologia mózgowego porażenia dziecięcego. In: Dni Neurologii Dzieci i Młodzieży: Postępy w rehabilitacji w chorobach układu nerwowego u dzieci. Poznań, 1993.p.46–49. (in Polish).
 
14.
Zgorzalewicz B, Mieszczanek T, Zgorzalewicz M. Epidemiologia opisowa mózgowego porażenia dziecięcego. Ortop Traumatol Rehabil. 2001; 3(4): 467–471. (in Polish).
 
15.
Mieszczanek T. Selected epidemiologic aspects of cerebral palsy in the population of children and adolescents in west-east Poland. Neurol Dziec. 2003; 12(24): 13–22.
 
16.
Kułak W, Sobaniec W. Cerebral palsy in north-eastern Poland. J Pediatr Neurol. 2004: 2(2): 79–84.
 
17.
Biel-Ziółek K. Ciernista droga nadziei. Lublin, PTN, 1997. (in Polish).
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top