RESEARCH PAPER
Emotional attitudes of young people completing secondary schools towards genetic modification of organisms (GMO) and genetically modified foods (GMF)
 
More details
Hide details
1
Institute of Rural Health, Lublin, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2014;21(1):205-211
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Objective:
The objective of the study was recognition of the opinions of adolescents completing secondary schools concerning genetically modified organisms and genetically modified food, especially the respondents’ emotional attitude towards scientific achievements in the area of live genetically modified organisms.

Material and Methods:
The study covered a group of 500 school adolescents completing secondary school at the level of maturity examination. The study was conducted by the method of a diagnostic survey using a self-designed questionnaire form.

Results:
Knowledge concerning the possible health effects of consumption of food containing GMO among adolescents competing secondary schools is on a relatively low level; the adolescents examined ‘know rather little’ or ‘very little know’ about this problem. In respondents’ opinions the results of reliable studies pertaining to the health effects of consumption of GMO ‘rather do not exist’. The respondents are against the cultivation of GM plants and breeding of GM animals on own farm in the future. Secondary school adolescents considered that the production of genetically modified food means primarily the enrichment of biotechnological companies, higher income for food producers, and not the elimination of hunger in the world or elimination of many diseases haunting humans.

 
REFERENCES (27)
1.
Heritage J. The fate of transgens in human gut. Nature Biotechnology. 2004. 22: 170–172.
 
2.
http://www.isaaa.org/resources... Brief43slides.pdf (dostęp: 2012- 10–16).
 
3.
James C. Global Status of Commercialized Biotech/ GM Crops. ISAAA. www.isaaa.org (dostęp: 2012- 10–16).
 
4.
Filiminow J, Berger S. Genetyka pod społeczną kontrolą. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności 2004; 3(5): 36–38 (in Polish).
 
5.
Łysak A. Zwierzęta transgeniczne (genetycznie zmodyfikowane) – instrument wszechstronnych zastosowań. Wiadomości Zootechniczne 2003; 2: 41–44 (in Polish).
 
6.
Malepszy S. Rośliny transgeniczne – nauka i praktyka rolnicza. W: Genetycznie modyfikowane organizmy. Kto ma rację?. Red. K. Kamieniecki, P. Kossobudzki, I. Nurzyńska, FDPA, Warszawa 2003 (in Polish).
 
7.
Pietrzyk S, Bloniarczyk K. Żywność genetycznie modyfikowana. Laboratorium 2007; 9: 34–38 (in Polish).
 
8.
Zimny J. Żywność modyfikowana genetycznie i bezpieczeństwo jej stosowania. Postępy Nauk Rolniczych 2007; 1: 31–32 (in Polish).
 
9.
Sadowski A, Piasecka M. Poziom wiedzy konsumentów na temat żywności modyfikowanej genetycznie. Journal of Agribusiness and Rural Development. 2011; 3 (21): 105–114 (in Polish).
 
10.
Kosicka-Gębska M, Gębski J. Żywność zmodyfikowana genetycznie – bariery i możliwości rozwoju w opinii respondentów. Roczniki Naukowe SGGW 2009; 10, 1: 182–185 (in Polish).
 
11.
Bartoszewski G. Genetycznie modyfikowane organizmy – szanse i zagrożenia. Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW. http://www.stowarzyszenie-samo... warszawa/2nd/10_bartoszewski.pdf (dostęp: 2012-10-16) (in Polish).
 
12.
Korzycka-Iwanow M. Nowe uwarunkowania własności intelektualnej w rolnictwie. Państwo i Prawo. 1999.p.6–7 (in Polish).
 
13.
Tomkiewicz E, Zając A. Żywność modyfikowana genetycznie w opinii konsumentów. Oeconomia. 2007; 6 (4): 118–119 (in Polish).
 
14.
www.kuchnia.wp.pl/mm/miszmasz/1406/1/1/gmo-niebezpiecznepozywienie-.html (dostęp: 2012-10-16) (in Polish).
 
15.
Dąbrowski Z. T, Twardowski T. GMO – Wprowadzenie. Kosmos: Problemy Nauk Biologicznych 2007; 56, (3–4): 209–211 (in Polish).
 
16.
Jaworska A. Kapuścińska J. Opinie konsumentów, handlowców oraz odbiór społeczny w Polsce, krajach UE oraz na świecie na temat żywności modyfikowanej genetycznie. Wiedza Techniczna 2010; 1: 63–64 (in Polish).
 
17.
Zimny J.: Żywność modyfikowana genetycznie i bezpieczeństwo jej stosowania. Postępy Nauk Rolniczych 2007; 1: 31–32 (in Polish).
 
18.
Zwierzchowski L. Transgeniczne zwierzęta i rośliny jako bioreaktory przyszłości. Kosmos 2000; 1–2(49): 123–133 (in Polish).
 
19.
Strelau J. Psychologia. GWP, Gdańsk 2006 (in Polish).
 
20.
Lisowska K. Genetycznie modyfikowane uprawy a zrównoważone rolnictwo i nasze zdrowie. JecoHealth. 2010; 4, 6: 304–305 (in polish).
 
21.
Grajek W. Modyfikacje genetyczne surowców. Postępy Nauk Rolniczych 2006; 5: 9–14 (in Polish.
 
22.
Ho MW. Ryan A. Cummins J. Hazards of transgenic plants with the cauliflower mosaic viral promoter. Microbial Ecology in Health and Disease. 1999; 11: 194–195.
 
23.
Lisowska K. Blaski i cienie modyfikacji genetycznych w rolnictwie http://www.wiadomosci24.pl (dostęp: 2012-10-16) (in Polish).
 
24.
PAN: GMO to szansa rozwoju dla rolnictwa. www.agronews.com.pl (dostęp: 2012-02-13) (in Polish).
 
25.
http://icppc.pl/antygmo/pliki/... (dostęp: 2012-10- 14) (in Polish).
 
26.
Koszowska A, Martela K, Dziubanek G i wsp. Wiedza i postawy młodzieży szkół średnich wobec problemu organizmów modyfikowanych genetycznie. JecoHealth, 2011; 15, 6: 276–277 (in Polish).
 
27.
Attitude towards genetically modified foods. http://ec.europa.eu/ public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf (dostęp: 2012-10-14).
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top