RESEARCH PAPER
Assessment of intake of iron and nutrients that affect bioavailability of daily food rations of girls
 
More details
Hide details
1
Department of Human Nutrition, University of the Environmental and Life Sciences, Wrocław, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2014;21(2):327-330
 
KEYWORDS
ABSTRACT
INTRODUCTION AND AIM In a human body iron occurs at a level of 3 to 5 g, 60-70 % of which are in hemoglobin, ca. 10% in myoglobin, and ca. 3% are accumulated in enzymes of cellular respiration or enzymes degrading toxic hydrogen peroxide. The other part of iron is accumulated in liver, spleen, kidneys and bone marrow. The dietary deficiency of iron appears at its insufficient level in a diet and at impaired absorption of iron ions present in food products by a body. Groups at an especially high risk of iron deficiencies include, among others, menstruating girls in the pubescence period and women with heavy and irregular menstruations, as well as vegetarians and patients with chronic enteritis. The aim of this study was to evaluate the intake of iron and nutrients that affect its bioavailability from daily food rations of girls. MATERIAL AND METHODS The study included 159 girls aged 17-18, students of high schools in the city of Wroclaw. The study was conducted between November 2010 and ay 2011. Girls were divided into 3 subgroups according to the BMI score. Girls’ diets were analyzed with the method of a direct interview of the last 24 hours before the test and the interview was repeated seven times. RESULTS The present study demonstrated that the intake of iron from food rations of almost all the girls surveyed was below the requirements defined for this age group. Statistically significant differences were noted in the intake of energy and nutrients among the three distinguished subgroups of girls. CONCLUSIONS Food rations of the surveyed girls were characterized by a low, compared to dietary allowances, calorific value, which resulted in deficiencies of nutrients increasing iron bioavailability.
 
REFERENCES (21)
1.
Huch R, Schaefer R. Niedobór żelaza i niedokrwistość z niedoboru żelaza. Wyd. MedPharm Polska, Wrocław, 2008 (in Polish).
 
2.
Grajeta H. Wpływ składników pokarmowych na wchłanianie żelaza. Bromat. Chem. Toksykol., 2006; 39(2): 111–119 (in Polish).
 
3.
Jamison JR. Clinical guide to nutrition & dietary supplements in disease management. Wyd. Churchill Livingstone, Victoria, Australia, 2006.
 
4.
Gronowska-Senger A. Zarys oceny żywienia. Wyd. SGGW, Warszawa, 2009 (in Polish).
 
5.
Keller JS. Podstawy fizjologii żywienia człowieka. Wyd. SGGW, Warszawa, 2000 (in Polish).
 
6.
Gröber U. Mikroskładniki odżywcze. Tuning metaboliczny – profilaktyka – leczenie. Wyd. MedPharm Polska, Wrocław, 2010 (in Polish).
 
7.
Zimmermann MB, Hurrell RF. Nutritional iron deficiency. Lancet, 2007; 370: 511–520.
 
8.
WHO/UNICEF/UNU. Iron deficiency anemia assessment, prevention and control. Geneva, WHO, 2001.
 
9.
Ezzati M, Lopez AD, Rodgers A, Murray CJL (eds.). Comparative quantification of health risks: global and regional burden of disease attributable to selected major risk factors. Geneva, WHO, 2004.
 
10.
Wądołowska L. Żywieniowe podłoże zagrożeń zdrowia w Polsce. Wyd. UWM, Olsztyn, 2010 (in Polish).
 
11.
Jarosz M, Bułhak-Jachymczyk B. Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wyd. PZWL, Warszawa, 2008 (in Polish).
 
12.
Kułaga Z, Różdżyńska A, Palczewska I, Grajda A, Gurzkowska B, Napieralska E, Litwin M oraz Grupa Badacza OLAF: Siatki centylowe wysokości, masy ciała i wskaźnika masy ciała dzieci i młodzieży w Polsce – wyniki badania OLAF. Stand. Med. 2010; 7: 690–700 (in Polish).
 
13.
Piotrowska E, Mikołajczak J, Biernat J, Żechałko-Czajkowska A. Ocena sposobu żywienia dziewcząt 16–18-letnich z Wrocławia i okolic w aspekcie zagrożenia chorobami żywieniowozależnymi. Cz. I. Składniki podstawowe. Bromat. Chem. Toksykol. 2012; 45(1): 39–48 (in Polish).
 
14.
Trafalska E, Grzybowski A. Charakterystyka sposobu żywienia młodych kobiet z niedoborem masy ciała. Now. Lek. 2006; 75(6): 538–542 (in Polish).
 
15.
Larson NI, Neumark-Sztainer D, Hannan PJ, Story M. Family meals during adolescence are associated with higher diet quality and healthful meal patterns during young adulthood. J Am Diet Assoc. 2007; 107: 1502–1510.
 
16.
Deegan H, Bates HM, McCargar LJ. Assessment of iron status in adolescents: dietary, biochemical and lifestyle determinants. J Adolescent Health. 2005; 37(75): 15–21.
 
17.
Hoppe M, Sjöberg A, Hallberg L, Hulthén L. Iron status in Swedish teenage girls: impact of low dietary iron bioavailability. Nutrition 2008; 24: 638–645.
 
18.
Wolnicka K, Taraszewska A. Ocena zawartości witamin i składników mineralnych w całodziennej racji pokarmowej uczniów V i VI klas wybranych warszawskich szkół podstawowych. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(2): 408–413 (in Polish).
 
19.
Szczepańska E, Bielaszka A, Mikoda M, Kiciak A. Ocena zawartości wapnia i żelaza w jadłospisach licealistek zamieszkałych na wsi i w mieście na terenie województwa śląskiego. Hyg Pub Health. 2011; 46(2): 266–272 (in Polish).
 
20.
Piotrowska E, Mikołajczak J, Biernat J, Żechałko-Czajkowska A. Ocena sposobu żywienia dziewcząt 16–18-letnich z Wrocławia i okolic w aspekcie zagrożenia chorobami żywieniowozależnymi. Cz. II. Witaminy i składniki mineralne. Bromat. Chem. Toksykol., 2012; 45(1): 49–58 (in Polish).
 
21.
Tussing-Humpherys LM, Liang H, Nemeth E, Freels S, Braunschweig CA. Excess adiposity, inflammation and iron-deficiency in female adolescents. J Am Diet Assoc. 2009; 109: 297–302.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top