RESEARCH PAPER
Anti-vaccine movements – health care, ignorance or a diversion aimed at destabilizing the health situation? Part 2. Contemporary conditions for the functioning and development of anti-vaccination movements
 
More details
Hide details
1
Chair and Department of Epidemiology and Clinical Research Methodology, Medical University, Lublin, Poland
 
2
Department of Paediatric Endocrinology and Diabetology with Endocrine – Metabolic Laboratory, Medical University, Lublin, Poland
 
3
Medical Institute, Jan Grodek State University, Sanok, Poland
 
4
Chair and Department of Conservative Dentistry with Endodonthic, Medical University, Lublin, Poland
 
5
Institute of Rural Health, Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Witold Piotr Kołłątaj   

Department of Paediatric Endocrinology and Diabetology, Medical University, Lublin, Gębali 6, 20-093, Lublin, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2020;27(4):553-561
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Vaccinations are a way accepted by science of the struggle against infectious diseases. Because of their epidemiological significance, vaccinations are considered compulsory in many countries and their evasion is penalized. The WHO experts list anti-vaccine attitudes and movements among the top 10 threats to human health. Most people’s refusals are mainly due to fears of anti-vaccine propaganda. Understanding this phenomenon will be the basis for improving the epidemiological situation in Poland.

Material and methods:
The study is based on the analysis of data stored in scientific databases, as well as information obtained from Google, Bing and Yahoo and newspapers, magazines and opinion-forming websites.

Results:
The anti-vaccine movements occur due different motivations, such as ignorance, fear and religious beliefs. Sometimes they can be supported by foreign services aimed at destabilization in selected areas of the globe.

Conclusions:
Increased activity and effective propaganda carried out by anti-vaccination movements is possible, among others, thanks to the development of the so-called 2nd generation of the Internet (Web2), enabling the free and difficult to control flow of information. Increasing data indicate that the activity of anti-vaccine movements may be a form of organized action (diversion in cyberspace) aimed at social, epidemiological, and economic destabilization of selected countries and regions. Among the various forms of combating anti-vaccination movements currently used are awareness-raising activities and restrictions on freedom on the Internet by monitoring information flow, blocking materials containing selected phrases or keywords associated with anti-vaccine propaganda, and sanctions imposed on people avoiding vaccination.

Kołłątaj BM, Kołłątaj WP, Karwat ID, Sobieszczański J, Panasiuk L. Anti-vaccine movements – health care, ignorance or a diversion aimed at destabilizing the health situation? Part 2. Contemporary conditions for the functioning and development of anti-vaccination movements. Ann Agric Environ Med. 2020; 27(4): 553–561. doi: 10.26444/aaem/126014
 
REFERENCES (59)
1.
Ten threats to global health in 2019. https://www.who.int/emergencie... (access: 2020.03.06).
 
2.
Immunization coverage. 2019. https://www.who.int/news-room/... (access: 2020.03.06).
 
3.
Stefanoff P. Na czym polega odporność zbiorowiskowa? [What is community immunity?] http://szczepienia.pzh.gov.pl/... (access: 2020.03.06). [in Polish].
 
4.
Immunization, Vaccines and Biologicals. Data, statistics and graphics. Immunization coverage or administered doses. https://www.who.int/immunizati... (access: 2020.03.06)
 
5.
Solecka M. Polska poniżej bezpiecznego poziomu wyszczepialności. [Poland below a safe level of vaccination.] https://www.mp.pl/szczepienia/... (access: 2020.03.06). [in Polish].
 
6.
Kancelaria Senatu RP: Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych. Kontrowersje wokół szczepień. OT-660. OPRACOWANIA. TEMATYCZNE. Kancelaria Senatu. Marzec 2018. [Chancellery of the Senate of the Republic of Poland: Thematic Analysis and Study Group. Controversies around vaccination. OT-660. THE STUDY. THEMES. Chancellery of the Senate. March 2018.] [in Polish].
 
7.
Wakefield AJ. MMR vaccination and autism. The Lancet. 1999; 354(9182): 949-950. https:// doi.org/10.1016/S0140-6736(05)75696-8 (access: 2020.03.06).
 
8.
Hussain A, Ali S, Ahmed M, Hussain S. The Anti-vaccination Movement: A Regression in Modern Medicine. Cureus. 2018; 10(7): e2919, doi: 10.7759/cureus.2919.
 
9.
Swales JD. The Leicester anti-vaccination movement. Lancet. 1992; 340: 1298, doi: 10.1016/0140-6736(92)93021-e.
 
10.
Volkoff V. Psychosocjotechnika, dezinformacja - oręż wojny. [Psychosociotechnics, disinformation - weapons of war.] Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski, Komorów 1999. [in Polish].
 
11.
Golicyn A. Nowe kłamstwa w miejsce starych. Komunistyczna strategia podstępu i dezinformacji. [New lies instead of old ones. Communist strategy of deception and misinformation.] Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski, Komorów 2007. [in Polish].
 
12.
Российская разведка решила потратить 30 млн на отработку вброса нужной информации в соцсети время публикации: 27 августа 2012., 10:09 | последнее обновление: 6 декабря 2017. [Russian intelligence decided to spend 30 million to test the stuffing of the necessary information on the social network publication time: August 27, 2012, 10:09 | last updated: December 6, 2017]. https://www.newsru.com/russia/... (access: 2020.03.06). [russian]
 
13.
Rosyjskie systemy manipulacji świadomością mas. 11 luty 2013 [ Russian mass consciousness manipulation systems. 11 February 2013]. https://przegladmilitarny.blog... (access: 2020.03.14). [in Polish]
 
14.
TVN24- Świat. "Dysput", "Monitor" i "Sztorm". Rosyjski wywiad chce manipulować siecią [TVN24- World. "Dysput", "Monitor" and "Sztorm". Russian intelligence wants to manipulate the network] https://www.tvn24.pl/wiadomosc... (access: 2020.03.14). [in Polish].
 
15.
“Szczepienia obniżają inteligencję i powodują autyzm”. Skandaliczny wykład na uniwersytecie. Wykład Marii D. Czajkowskiej-Majewskiej [‘Vaccination lowers intelligence and causes autism.’ A scandalous lecture at the university. Lecture by Maria D. Czajkowska-Majewska] https://innpoland.pl/135449,sz... (access: 2020.03.14) [in Polish].
 
16.
The Editors of The Lancet: Retraction—Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. Lancet. 2010; 375(9713). doi: https:// doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60175-4.
 
17.
Masowe szczepienia nie są potrzebne. Rozmowa z prof. Marią Dorotą Majewską [No mass vaccination is needed. Interview with prof. Maria Dorota Majewska] https://dziecisawazne.pl/masow... (access: 2020.03.14). [in Polish].
 
18.
Maria Dorota Majewska. Groźne nanocząstki w szczepionkach. Szczepionkowe ludobójstwo. [ Maria Dorota Majewska. Threatening nanoparticles in vaccines. Vaccine genocide.] https://vaccgenocide.wordpress... (access: 2020.03.14) [in Polish].
 
19.
Do: Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i do Zarządu Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa Katedra Profilaktyki Zdrowotnej Ul. Smoluchowskiego 11 60-179 Poznań [To: The Board of the Polish Society of Wakcynology, the Main Board of the Polish Pediatric Society and to the Board of the Association of Medical Hygiene Department of Health Prevention ul. Smoluchowskiego 11 60-179 Poznań] https://dziecisawazne.pl/wp-co... (access: 2020.03.14). [in Polish].
 
20.
Sienkiewicz D. Bezpieczne Szczepienia. Vademecum Pielęgniarki i Położnej. Wydawnictwo Apis, 2013: 131-140. [in Polish].
 
21.
Jak się tłumaczył pediatra antyszczepionkowiec. Pikieta i modlitwy kontra wiedza medyczna. [As an anti-vaccine pediatrician explained. Picket and prayers versus medical knowledge.] https://podyplomie.pl/aktualno... (access: 2020.03.14). [in Polish].
 
22.
Dr Jerzy Jaśkowski: „Nie ma przypadku aby jakakolwiek szczepionka komuś na coś pomogła.” [Dr Jerzy Jaśkowski: ‘There is no case that any vaccine would help anyone.’] https://wolna-polska.pl/wiadom... (access: 2020-03.22). [in Polish].
 
23.
Dr Hubert Czerniak: Szczepionki powodują autyzm i uszkodzenia mózgu. [Dr. Hubert Czerniak: Vaccines cause autism and brain damage.] https://wolna-polska.pl/wiadom... (access: 2020.03.22). [in Polish].
 
24.
Solecka M. Lekarze odradzający szczepienia. [Doctors resurgent vaccination.] https://www.mp.pl/szczepienia/... (access: 2020.03.22). [in Polish].
 
25.
Żbikowska M. Pediatra. Szczepienia to rujnowanie swojego zdrowia. [Vaccinations are ruining your health.] Głos Wielkopolski. 18 września 2015. https://gloswielkopolski.pl/pe... (access: 2020.03.22). [in Polish].
 
26.
Poseł Paweł Skutecki: jestem przeciwny obowiązkowym szczepieniom [MP Paweł Skutecki: I am against mandatory vaccination]https://www.medonet.pl/zdrowie... (access:2020.03.22). [in Polish].
 
27.
Zatorski K. Cejrowski: Chce pan zaszczepić moje dziecko? Wystarczy podpisać formularz. Lekarz: To bzdura [Cejrowski: Do you want to vaccinate my child? Just sign the form. Doctor: This is bullshit] http://wiadomosci.gazeta.pl/wi... (access: 2020.03.22). [in Polish].
 
28.
Przemysław Kucharczak. Renomowana śląska uczelnia uruchomiła nowy kierunek studiów z dziedziny, która... wywodzi się z magii i nie ma nic wspólnego z nauką. Z homeopatii. [A renowned Silesian university has launched a new field of study in a field that ... comes from magic and has nothing to do with science. From homeopathy.] https://www.gosc.pl/doc/196136... (access: 2020.03.22). [in Polish].
 
29.
Rotkiewicz M. Antyszczepionkowcy na czele z Liroyem zarażają Sejm. [ Anti-vaccines, led by Liroy, infect the Sejm] 8 marca 2016. https://www.polityka.pl/tygodn... (access: 2020.03.22). [in Polish]
 
30.
Larson H, Figueiredo A de, Karafillakis E, Rawal M. State of vaccine confidence in the EU 2018. Publications Office of the European Union, 2018.
 
31.
Praca & Pieniądze. 8 sposobów na zarabianie pieniędzy BEZ WYCHODZENIA Z DOMU [Work & Money. 8 ways to earn money WITHOUT LEAVING HOME] https://www.papilot.pl/lifesty.... (access: 2020.04.02). [in Polish].
 
32.
EU vs Disinfo: Disinformation cases. https://euvsdisinfo.eu/disinfo... (access: 2020.04.02).
 
33.
Dyer O. Vaccine safety: Russian bots and trolls stoked online debate, research finds. BMJ. 2018; 30(362): k3739, doi: 10.1136/bmj.k3739.
 
34.
Schwartz M J. Russian Trolls 'Spread Vaccine Misinformation' Online Bots and Trolls Account for Majority of Vaccine Tweets, Researchers Find. https://www.bankinfosecurity.c... (access 2020.04.02).
 
35.
Sutton J. Health Communication Trolls and Bots Versus Public Health Agencies’ Trusted Voices. Am. J. Public. Health. 2018; 108(10): 1281-1282, doi: 10.2105/AJPH.2018.304661.
 
36.
Broniatowski DA, Jamison AM, Qi S, AlKulaib L, Chen T, Benton A, et al. Weaponized Health Communication: Twitter Bots and Russian Trolls Amplify the Vaccine Debate. American Journal of Public Health. 2018; 108(10): 1378-1384, doi: 10.2105/AJPH.2018.304567.
 
37.
Wolfe RM, Sharp LK, Lipsky MS. Content and designattributes of antivaccination web sites. JAMA. 2002; 287: 3245-3248, doi: 10.1001/jama.287.24.3245.
 
38.
Kata A. A postmodern Pandora’s box: Anti-vaccination misinformation on the Internet. Vaccine. 2010; 28: 1709-1716, doi: 10.1016/j.vaccine.2009.12.022.
 
39.
Garapich A. Internet a decyzje zakupowe - rola Internetu w procesie zakupu leków i preparatów zdrowotnych. Polskie Badania Internetu, Warszawa 2012.
 
40.
Kata A. Anti-vaccine activists, Web 2.0, and the postmodern paradigm--an overview of tactics and tropes used online by the anti-vaccination movement. Vaccine. 2012; 28;30(25): 3778-3789, doi: 10.1016/j.vaccine.2011.11.112. Epub 2011 Dec 13.
 
41.
Funke D. A guide to anti-misinformation actions around the world. https://www.poynter.org/ifcn/a... (access: 2020.04.02).
 
42.
Forum Szczepień. Kolejny serwis społecznościowy wycina antyszczepionkowców. [Vaccination Forum. Another social networking site is cutting down vaccines.] https://forumszczepien.esculap... (access 2019.07.04). [in Polish].
 
43.
Technologie. Unia idzie na wojnę z rosyjską dezinformacją. Facebook, Twitter i Google mają co miesiąc składać raporty. [Technologies. The EU goes to war with Russian disinformation. Facebook, Twitter and Google are to report monthly.] 2018.12.06. http://wyborcza.pl/7,156282,24... (access: 2020.04.02). [in Polish].
 
44.
Dezinformacja to wyjątkowo niebezpieczna broń. 2016 [Misinformation is an extremely dangerous weapon]. Adres: http://www.polska-zbrojna.pl/h...# (access: 2020.04.02). [in Polish].
 
45.
Komisja Europejska ogłasza plan walki z kłamstwem w internecie. Oskarża Rosję o prowadzenie wojny informacyjnej w sieci. 6 grudnia 2018 [The European Commission announces a plan to fight the lie online. He accuses Russia of conducting information warfare on the web. December 6, 2018] https://polskatimes.pl/komisja... (access: 2020.04.02). [in Polish].
 
46.
Czubkowska S. Polscy antyszczepionkowcy czują się swobodnie w mediach społecznościowych [Polish opponents of vaccination feel free in social media] http://wyborcza.pl/7,156282,24... (access: 2020.04.02). [in Polish].
 
47.
NSA: Od szczepionki nie ma ucieczki [The Supreme Administrative Court in Poland: There is no escape from the vaccine] https://www.prawo.pl/zdrowie/o... (access: 2020.04.02). [in Polish].
 
48.
Sejm: Art. 109. Zarządzenia sądu opiekuńczego w sytuacji zagrożenia dobra dziecka. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59. [Polish Parliament: Art. 109. Order of the guardianship court in the event of a threat to the child's best interests. Family and Guardianship Code. OJ 1964 No. 9 item 59.] [in Polish].
 
49.
Rzecznik Praw dziecka. W sprawie konsekwencji za nieszczepienie dzieci. 2016. [Ombudsman for children. On the consequences for not vaccinating children. In 2016.] brpd.gov.pl/sites/default/files/wyst_2016_02_19_ms.pdf (access: 2020.04.20). [in Polish].
 
50.
Belluz J. The global crackdown on parents who refuse vaccines for their kids has begun. https://www.vox.com/science-an... (access: 2020.04.20).
 
51.
Szczepienia. Jak wygląda obowiązek szczepień w różnych krajach? [Vaccinations. What is the vaccination obligation in different countries?] http://szczepienia.pzh.gov.pl/... (access: 2020.04.20). [in Polish].
 
52.
Solecka M. Czy lekarz ma prawo odmówić opieki nad nieszczepionym dzieckiem? [Does the doctor have the right to refuse care for an unvaccinated child?] https://www.mp.pl/pacjent/pedi... (access: 2020.04.20). [in Polish].
 
53.
Solecka M. Bundestag zaostrzył przepisy dotyczące szczepień. [The Bundestag has tightened up vaccination regulations] https://www.mp.pl/szczepienia/... (access: 2020.04.20). [in Polish].
 
54.
Romik K. Włochy. Kara za brak szczepień. 19 maja 2019 [Italy. Penalty for failure to vaccinate. May 19, 2019.] https://wiadomosci.wp.pl/wloch... (access: 2020.04.20). [in Polish].
 
55.
Kennedy J. Populist politics and vaccine hesitancy in Western Europe: an analysis of national-level data. Eur J Public Health. 2019; 29(3): 512-516, https:// doi.org/10.1093/eurpub/ckz004 (access: 2020.04.30).
 
56.
Żuk P, Lisiewicz-Jakubaszko J. The anti-vaccine movement in Poland: The socio-cultural conditions of the opposition to vaccination and threats to public health. Vaccine. 2019; 37(11): 1491-1494. doi: 10.1016/j.vaccine.2019.01.073. Epub 2019 Feb 10.
 
57.
Regulamin Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych [Regulations of the Parliamentary Team for the Safety of the Program of Vaccinations for Children and Adults] http://orka.sejm.gov.pl/opinie... (access: 2020.04.30). [in Polish].
 
58.
Rightwing populists ride wave of mistrust of vaccine science. https://www.theguardian.com/wo... (access: 2020.04.30).
 
59.
Growing anti-vaccination movement linked to rise of populism. February 2019 https://www.theweek.co.uk/9983... (access: 2020.04.30).
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top