RESEARCH PAPER
An attempt to assess knowledge about tobacco dependence among students at the Medical University in Wroclaw
 
More details
Hide details
1
The Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Department of Cancer Epidemiology and Prevention, Warsaw, Poland
 
2
Medical University of Wroclaw, Department and Clinic of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Wroclaw, Poland
 
3
Medical University of Wroclaw, Department of Social Medicine, Wroclaw, Poland
 
4
Institute of Rural Health, Department of Health Promotion, Food and Nutrition, Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Kinga Janik-Koncewicz   

The Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Department of Cancer Epidemiology and Prevention, Warsaw, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2012;19(3):345-349
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Tobacco smoking is still one of the greatest, avoidable, singular causes of death. Although students of medical faculties are expected to have solid knowledge about smoking hazards, a significant number of them still smoke.

Aim:
The aim of the study was to assess knowledge on tobacco dependence in a sample of students at the Medical University in Wroclaw.

Material and Methods:
Between 2009-2011, non-compulsory lectures on the diagnosis and treatment of tobacco dependence were provided for 3rd to 6th year students of medicine at the Medical University in Wroclaw (170 students). The questionnaire contained 10 questions about smoking-related diseases and medicines used in tobacco dependence treatment.

Results:
21% of students smoked cigarettes and 79% were never smokers. 36% of the study group was exposed to passive smoking at the university. Nearly 80% of survey respondents agreed with the statement that cigarette smoking can lead to psychological addiction as strong as drug addiction, but more than 12% of the respondents perceived smoking just as a strong habit. Only 6 out of 10 surveyed students recognised tobacco dependence as an illness classified in an international classification of diseases and health problems (ICD-10). The correct amount of the chemical substances to be found in tobacco smoke was known by 67.1% of all surveyed students. The vast majority of the surveyed students indicated correctly 2 brands of nicotine replacement therapy, but none of them could name even one chemical and corresponding trade name of the pharmaceutical with central effect.

Conclusions:
The level of knowledge about the diagnosis and treatment of tobacco dependence among the students of the Medical Faculty in Wroclaw Medical University is low, and requires improvement through educational activities at both facultative and compulsory study level. Special attention should be paid to pharmaceutical treatment of the tobacco dependence syndrome.

 
REFERENCES (32)
1.
WHO report on the global tobacco epidemic, 2011: warning about the dangers of tobacco. World Health Organization, Geneva 2011.
 
2.
Zatoński W, Mańczuk M, Sulkowska U, Przewoźniak K. Palenie tytoniu a umieralność na choroby odtytoniowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2009; 7(2): 58-77 (in Polish).
 
3.
Globalny sondaż dotyczący używania tytoniu przez osoby dorosłe (GATS) Polska 2009-2010. Ministerstwo zdrowia, Warszawa 2010 (in Polish).
 
4.
Zatoński W A, the HEM project team. Epidemiological analysis of health situation development in Europe and its causes until 1990. Ann Agric Environ Med. 2011; 18(2): 194-202.
 
5.
Panasiuk L, Mierzecki A, Wdowiak L, Paprzycki P, Lukas W, Godycki-Cwirko M. Prevalence of cigarette smoking among adult population in eastern Poland. Ann Agric Environ Med. 2010; 17 (1): 133-138.
 
6.
Kurpas D, Jasińska A, Wojtal M, Sochocka L, Seń M. Palenie tytoniu wśród studentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Przegl Lek. 2007; 64(10): 795-796 (in Polish).
 
7.
Siemińska A, Jassem J M, Uherek M, Wilanowski T, Nowak R, Jassem E. Postawy wobec palenia tytoniu wśród studentów pierwszego roku medycyny. Pneumonol Alergol Pol. 2006; 74: 378-382 (in Polish).
 
8.
Jaskólecki H, Tyrpień M, Stęplewski Z, Jośko J. Socjomedyczne i psychologiczne uwarunkowania decyzji o zaprzestaniu palenia tytoniu u studentów medycyny. Nowiny Lek. 2007; 76(5): 418-421 (in Polish).
 
9.
Batura-Gabryel H, Kuźniar B, Świerkocki K. Palenie tytoniu wśród studentów. Nowiny Lek. 2000; 69(7): 640-647 (in Polish).
 
10.
Siemińska A, Jassem-Bobowicz J M, Uherek M, Wilanowski T, Nowak R, Jassem E. Postawy wobec palenia tytoniu wśród studentów I i VI roku medycyny z rocznika studiów 2002-2008. Pneumonol Alergol Pol. 2009; 77: 371-379 (in Polish).
 
11.
Wójtowicz-Chomicz K, Borzęcki A. Postawy studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wobec nałogu palenia tytoniu przez członków ich rodzin w domu. Fam Med Prim Care Rev. 2010; 12(3): 861-863.
 
12.
Przewoźniak K, Zatoński W. Palenie tytoniu przez studentów medycyny. W: Zatoński W, Przewoźniak K. (ed.). Palenie tytoniu w Polsce: postawy, następstwa zdrowotne, profilaktyka. Centrum Onkologii-Instytut, Warszawa 1999: 163-180 (in Polish).
 
13.
Florek E, Piekoszewski W. Toksykologiczne aspekty palenia tytoniu. Pol Med Rodz. 2004; 6: 789 (in Polish).
 
14.
Zatoński W, Przewoźniak K. (ed.) Palenie tytoniu w Polsce: postawy, następstwa zdrowotne, profilaktyka. Centrum Onkologii-Instytut, Warszawa 1999 (in Polish).
 
15.
Zatoński W, Jankowski P, Banasiak W, Kawecka-Jaszcz K, Musiał J, Narkiewicz K, Opolski G, Podolec P, Torbicki A, Zembala M. Wspólne stanowisko dotyczące rozpoznawania i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Uzupełnienie „Konsensusu dotyczącego rozpoznawania i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu”. Kardiol Pol. 2011; 69(1): 96-100 (in Polish).
 
16.
La Vecchia C, Negri E, Franceschi S, Gentile A. Family history and the risk of stomach and colorectal cancer; Cancer 1992; 70 (1): 50-55.
 
17.
Groppelli A, Gorgi D M A, Ombomni S. Persistent blood pressure induced by heavy smoking. J Hypertens. 1992; 10(5): 495-499.
 
18.
Samochowiec J, Rogoziński D, Hajduk A. et al. Diagnostyka, mechanizm uzależnienia i metody leczenia uzależnienia od nikotyny. Alkohol Narkom. 2001; 14: 323-40 (in Polish).
 
19.
Chełchowska M, Laskowska-Klita T. Zaburzenia sercowo-naczyniowe i płucne związane z paleniem tytoniu. Bromat Chem Toksykol. 2003; 3: 269 (in Polish).
 
20.
Lavi S, Prasad A, Yang EH et al. Smoking is associated with epicardial coronary endothelial dysfunction and elevated white blood cell count in patients with chest and early coronary artery disease. Circulation 2007; 115: 2621-2627.
 
21.
Zatoński W A, Mańczuk M, Kielce PONS team. POlish-Norwegian Study (PONS): research on chronic non-communicable diseases in European high risk countries – study design. Ann Agric Environ Med. 2011; 18(2): 203-206.
 
22.
Zatoński W. Palenie tytoniu. W: Wojtczak A. (ed.). Choroby wewnętrzne. Tom 3. Rozdział 5. PZWL, Warszawa 1995 (in Polish).
 
23.
Słomiński J M, Kędziora K. Wpływ palenia tytoniu na układ oddechowy ciężarnej, płodu, noworodka i niemowlęcia. W: Kobieta i Tytoń – aktualne badania w Polsce. Red. E. Florek, W. Piekoszowski, J. Wrzosek. Wyd. Akademia Medyczna, Poznań 2002 (in Polish).
 
24.
Światowa Organizacja Zdrowia. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja 10. Wydanie 1. Vesalius, Kraków 2006 (in Polish).
 
25.
American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fourth Edition. Text Revision (DSM-IV-TR). Arlington, VA, 2000.
 
26.
Smith DL, Legatt PA. An international review of tobacco smoking among medical students. J Postgrad Med. 2007; 53(1): 55-62.
 
27.
Uchwała Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 (in Polish).
 
28.
Wojtyła A. Application of the hypothesis of Developmental Origin of Health and Diseases (DOHaD) in epidemiological studies of women at reproductive age and pregnant women in Poland. Ann Agric Environ Med. 2011; 18(2): 355-364.
 
29.
Center for Disease Control and Prevention. Tobacco use and cessation – global health professional survey pilot study, 10 countries, 2005. Morb Mortal Wkly Rep. 2005; 54: 505-509.
 
30.
Brandys J, Panas M, Skowron A, Przybycień A. Stan wiedzy studentów farmacji wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie o uzależnieniu od palenia papierosów. Przegl Lek. 2009; 66(10): 709-713 (in Polish).
 
31.
Silagy C. Physician advice for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2000; 2: CD000165.
 
32.
Kołłątaj W, Kołłątaj B, Karwat ID, Piecewicz-Szczęsna H. Postawy studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wobec palenia tytoniu. Probl Hig Epidemiol. 2010; 91(3): 495-500 (in Polish).
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top