LETTER TO EDITORS
A voice in the discussion concerning causes for late diagnostics of cancer of the reproductive organ in women, based on the example of the Lublin Region
 
More details
Hide details
1
Chair of Oncology and Environmental Health, Faculty of Nursing and Health Sciences, Medical University, Lublin, Poland
 
2
Department of Health Informatics and Statistics, Institute of Rural Health, Lublin, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2014;21(2):221-223
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Cancerous diseases are the second cause of deaths in Poland, which results primarily from the fact of their late detection and low effectiveness of treatment, despite a constant improvement in the situation [1]. The number of cases of cancer in Poland is still alarming. At present, approximately 120,000 cases are noted annually, and for many years this number has been growing more rapidly than the number of the population. Cancerous diseases are the cause of approximately 40% of deaths among females and 30% of deaths among males aged 45–64, i.e. at reproductive age [2]. Since 2007, the number of the reported cases of malignant cancer in females has been systematically increasing. In 2010, 70,024 new cases were reported among the population of males, and 70,540 in females. In 2010, standard morbidity rates were 254/10 5 in males, and 205/105 in females. Per 100,000 cases of diseases, 365 are due to malignant cancer [3, 4]. For many years, epidemiologists have been interested in the geographic distribution of the values of standardized morbidity and mortality rates due to cancer in Poland. The presently observed distribution fluctuates around the standard which has been in effect for over three decades. The Gdańsk and Poznań Regions are at the top of the list of regions according to the values of standardized morbidity rates due to malignant cancer (ICD-10 C00-D-09). The Lublin Region is placed in the middle of this list, preceding, among others, the Regions of Białystok, Warsaw, and Opole [4]. Analysis of the health situation of the inhabitants of the Lublin Region in recent years confirms the all-Polish problem in the control of cancerous diseases.
 
REFERENCES (22)
1.
Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015 – Ministerstwo Zdrowia www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma…/docs/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf (access: 2013.11.30) (in Polish).
 
2.
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Założenia i cele operacyjne 2006–2015. http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/... (access: 2013.11.30) (in Polish).
 
3.
Kościelska B. Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w Regionie Lubelskim w 2010 roku. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Wojewódzki Rejestr Nowotworów; Lublin, 2013 (in Polish).
 
4.
Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2010 roku. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie; Warszawa, 2012 (in Polish).
 
5.
Ocena stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej; Lublin, 2010 (in Polish).
 
6.
www.profilaktykarakaszyjkimacicy.pl (access: 2012.02.09) (in Polish).7. Olesen SC, Butterworth P, Jacomb P, Tait RJ. Personal factor influence use of cervical cancerices: epidemiological survey and linked administrative data address the limitations of previous research. BMC Health Serv Res. 2012; 12: 34.
 
7.
Kierunki rozwoju onkologii w Polsce: Programowa Narada Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w dniu 04.04.2013 (access: 2012.02.09) (in Polish). www.pto.med.pl/aktualnosci/kierunki_rozwoju_onkologii_w_polsce_narada_pto_w_dniu_04_04_2013 (access: 2012.02.09) (in Polish).
 
8.
Bojar I, Cvejić R, Głowacka DM, Koprowicz A, Humeniuk E, Owoc A. Morbidity and mortality due to cervical cancer in Poland after introduction of the Act –National programme for control of cancerous diseases. Ann Agric Environ Med. 2012; 19: 4.
 
9.
Spaczyński M, Nowak-Markwitz E, Januszek-Michalecki L, Karowicz-Bilińska A. Profil socjalny kobiet a ich udział w Programie Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Polsce. Ginekol Pol. 2009; 80: 833–838 (in Polish).
 
10.
Wożniak I. Wiedza o schorzeniach nowotworowych narządów kobiecych i postawy kobiet wobec badań profilaktycznych. Probl Pielęg. 2008;16(1,2): 136–143 (in Polish).
 
11.
Bojar I, Biliński P, Boyle P, Zatoński W, Marcinkowski J, Wojtyła A. Prevention of female reproductive system cancer among rural and Urban Polish pregnant women. Ann Agric Environ Med. 2011;18: 1.
 
12.
Pięta B, Wierzchowska- Chmaj K, Opala T. Life style and risk of development of brest and ovaria cancer. Ann Agric Environ Med. 2012; 19(3): 379–384.
 
13.
Bojar I, Wożnica I, Holecki T, Diatczyk J. Dostępność badań cytologicznych oraz poziom wiedzy kobiet na temat ich znaczenia w profilaktyce chorób nowotworowych narządu rodnego. Med Og. 2010;16(1): 77–88 (in Polish).
 
14.
Black AT, McCulloch A, Martin RE, Kan L. Young women and cervical cancer screening: what barriers persist? Can J Nurs Res. 2011;43(1): 8–21.
 
15.
Marcinkowska M, Mazurkiewicz P, Kozaka J, Stencel A. Przyczyny niskiej frekwencji kobiet w profilaktycznych badaniach mammograficznych. Psychoonkologia 2010; 2: 57–63 (in Polish).
 
16.
Thompson B, Vilchis H, Moran C, Copeland W, Holte S, Duggan C. Increasing cervical cancer screening in the United States-Mexico border region. J Rural Health. 2014;30 (2): 196–205.
 
17.
Biała Księga. Zwalczanie raka jelita grubego i raka piersi w Polsce na tle wybranych krajów europejskich. Analiza zasobów systemu opieki onkologicznej i czynników warunkujących sukces. Ośrodek Analiz Uniwersyteckich Sp. z o.o., Warszawa-Kraków, 2011 (in Polish).
 
18.
Pacewicz M, Krajewska-Kułak E, Krajewska-Ferishah K. Profilaktyka raka szyjki macicy – poziom wiedzy kobiet i mężczyzn. Med Paliat. 2012; 4: 217–228 (in Polish).
 
19.
Chmielarczyk W, Galicka M, Wojtaszczyk K. Refleksje na temat perspektywy edukacji onkologicznej w Polsce. Nowotwory. Journal of Oncology 2011; 61(2): 178–180 (in Polish).
 
20.
Wdowiak A, Bąk M, Lewicka M, Kanadys K, Bakalczuk G. Opinie kobiet odnośnie przyczyn korzystania z porad lekarza ginekologa. Med Og Nauk o Zdr. 2011; 17(2): 71–74 (in Polish).
 
21.
Spleen AM, Lengerich EJ, Fabian T, Camacho RC. Health care avoidance among rural populations; results from a nationally representative survey. J Rural Health. 2014; 30(1): 79–88.
 
22.
Cebulska V, Kożlak V, Rzempowska J, Rajbiś-Jerzyk M. Poziom wiedzy i umiejętności kobiet w wieku średnim w zakresie dokonywania samooceny zdrowia. Hygeia Public Health 2011; 46(3): 372–375 (in Polish).
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top