RESEARCH PAPER
Solec Spa – worldwide unique properties of Polish health resort in the service of rural medicine
 
More details
Hide details
1
Institute of Natural Medicine in Solec Zdrój, Poland
 
2
Department of Nursing, University of Management, Częstochowa, Poland
 
3
The Independent Regional Public Psychiatric Hospital, Radom, Poland
 
4
Department of Epidemiology, Warsaw Medical University, Poland
 
 
Corresponding author
Bożena Kosińska   

The Independent Regional Public Psychiatric Hospital, Radom, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2018;25(1):46-49
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Solec Spa is health resort in south-eastern Poland. Its unique balneorehabilitation significance worldwide is determined by chloride-iodine-sodium water with a high content of hydrogen sulphide. This water, classified as highly mineralized sodium-chloride (seltzer) sulphide, bromide, iodide, boron water, contains naturally approximately 0.9 g/l divalent sulphur compounds, which is the highest concentration noted among the mineral waters of the world. The effectiveness of the Solec waters is proven in: inflammatory and autoimmunological locomotor system diseases, degenerative joint disorders (osteoarthritis), post-traumatic and post-operative orthopedic diseases, skin diseases and allergic disorders. One of the main indications for balneotherapy in Solec Spa and Busko Spa is chronic brucellosis.
 
REFERENCES (27)
1.
Gonda-Soroczyńska E. Przestrzeń uzdrowiskowa w krajobrazie kulturowym wsi na przykładzie uzdrowiska Solec-Zdrój. Infrastructure and Ecology of Rural Areas. 2011; 1: 39–49. (in Polish).
 
2.
Kajoch A. (eds.). Atlas of Polish Health-Resorts. Warszawa – Wrocław, PPWK, 1990. (in Polish).
 
3.
Helis M. (eds.). Solec-Zdrój wczoraj i dziś. Kielce – Solec-Zdrój, SSK Solec-Zdrój, 2008. (in Polish).
 
4.
Szybowska R, Kupiec B. Kościół pw. Świętego Mikołaja w Solcu – Zdroju. Kielce, Wydawnictwo „Jedność”, 2013. (in Polish).
 
5.
Kondracki J. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa, PWN, 1994. (in Polish).
 
6.
Daniewski W. Solec, wody alkaliczne, siarczano-słono-wapniowe, zawierające jod, sól gorzką i sól glauberską. Warszawa, 1896. (in Polish).
 
7.
Kaczyński A. O możliwości uzyskania termy siarczano-solankowej w Solcu Zdroju. Acta Balneologica Polonica. 1938; 2: 5. (in Polish).
 
8.
Dzierżyński M. Wody siarczkowo-siarkowodorowe. In: Jankowiak J. (eds.). Balneologia kliniczna. 2nd ed. Warszawa, PZWL, 1971. p. 130–134. (in Polish).
 
9.
Kulikowska J. Przyczyny do poznania genezy wód mineralnych regionu Buska i Solca oraz możliwości zwiększania ich zasobów. Problemy uzdrowiskowe. 1976; 6–8: 191–212. (in Polish).
 
10.
Łajczak A. Źródła mineralne Niecki Nidziańskiej. Czasopismo Geograficzne. 2001; 72(2): 151–184. (in Polish).
 
11.
Dietl J. Źródła lekarskie w Solcu. Kraków, 1858. (in Polish).
 
12.
Anyszek J. Woda solecka i jej znaczenie lecznicze. Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik Turystyczny. 1936; 3: 21 – 25. (in Polish).
 
13.
Smarzyński H. Powiat Busko Zdrój przed 1.X.1939 r. i w okresie okupacji niemieckiej w latach 1939–1945. Kraków, PWN, 1960. (in Polish).
 
14.
Mazur W. Solec. Część III. Problemy Uzdrowiskowe. 1975; 4(92): 109–117. (in Polish).
 
15.
Lipiec I. Preliminary chemical analysis of stability components and estimation of the trend in the Solec Spa therapeutic water quality changes. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. 2009; 436: 323–328.
 
16.
Herman G, Gągol J. Wody podziemne aglomeracji kieleckiej i Buska Zdroju. [in:] LXXVII Zjazd Naukowy Pol. Tow. Geol., Państw. Inst. Geol., Warszawa. 2006: 205–209. (in Polish).
 
17.
Lipiec I, Wiktorowicz B. Hydrogeochemical characteristic of sulphurous waters from the Solec-Zdrój area. Prz. Geol. 2015; 63: 908–911. (in Polish).
 
18.
Jankowiak J. (eds.). Balneologia kliniczna. 2nd ed. Warszawa, PZWL, 1971. (in Polish).
 
19.
Juszkiewicz-Borowiec M, Chodorowska G, Wojnowska D. Salty mineral sulphide-hydrogen sulphide water from Busko-Solec SPA in the treatment of psoriasis and seborrhoic dermatitis of the scalp. Balneologia Polska. 2005; 3–4: 84–87.
 
20.
Beklemiszev N.D. Chroniczeskij i latentnyj brucellez. Izd. AMN. Ałma Ata. 1965. (in Russian).
 
21.
Beklemiszev N.D. (eds.). Immunoterapija pri alergii k mikrobam. Izd. Nauka. Ałma-Ata.1980. (in Russian).
 
22.
Arct W.A. Ortopedyczne problemy narządu ruchu w brucelozie. Warszawa-Wrocław, PWN, 1972. (in Polish).
 
23.
Dziubek Z. The brucellosis infections consequences of the people. Życie Weterynaryjne. 1981; 56 (10–12): 306–308.
 
24.
Kasatkina I.L, Beklemiszev N.D. Patogenez porażenij sustavov pri brucellezie. Izd.AMN. Ałma Ata. 1976. (in Russian).
 
25.
Kassur B, Dziubek Z. Bruceloza (Brucellosis). In: Kassur B. (eds.). Choroby zakaźne i inwazyjne. 2nd ed. Warszawa, PZWL; 1979. p. 166–175. (in Polish).
 
26.
De Figueiredo P, Ficht T.A, Rice-Ficht A, Rosetti C.A, Adams L.G. Pathogenesis and Immunobiology of Brucellosis. Amer. J. Pathol. 2015; 185 (6): 1505–1512.
 
27.
„Solec-Zdrój Zakład Wód Mineralnych Siarczano-Słonych i Kąpieli Mułowych”. Zarząd Zakładu Zdrojowego w Solcu-Zdroju. 1936. (in Polish).
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top