RESEARCH PAPER
Social and health care needs of elderly people living in the countryside in Poland
 
More details
Hide details
1
‘DAR’ Medical Care Centre, Jarosław, Poland
 
2
Heath Care Institute, State Higher Technical and Economic Education Institution, Jarosław, Poland
 
3
Institute of Rural Health, Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Małgorzata Dziechciaż   

‘DAR’ Medical Care Centre, Jarosław, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2012;19(4):746-750
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
The needs of elderly people living in the countryside constitute serious health, social, financial and organizational problems. Aim of the study. To define the needs of elderly people living in the countryside regarding complex living actions. Data collected and methodology. The study was carried out among 89 village citizens from the Podkarpackie Voivodeship (N=55; 61.8% women; N=34; 38.2% men) aged 61-2. Average age in the group was 76.3 (+/ -7.9 years). Research methods were 3 different questionnaires, applied to evaluate: socio-demographic data, occurrence of diseases and rehabilitation usage, mental and intellectual status, as well as the Lawton scale (IADL) assessing complex life activities.

Results:
18 subjects (20.2%) were fully functional in the scope of complex everyday activities. The highest number were independent in their financial affairs (N=52; 58.4%), preparation and taking of medicine (N=45; 50.6%), and using the telephone (N=39; 43.8%). Lack of self-reliance was most commonly observed with difficult housework (N=62; 69.7%), shopping (N=55; 61.8%), and walking distances exceeding regular walks (N=46; 51.7%). No relation was observed between gender, usage of social welfare, and self-reliance in complex everyday activities. Deterioration in efficiency in the scope of complex everyday activities was observed which progressed with age, and was worse among the unmarried subjects. A relation between material situation and independence, based on the IADL scale, was confirmed, with the exception of using the telephone.

Conclusions:
1). People of old age living in the countryside most often need help with complex everyday housework, shopping, and walking distances exceeding regular walks. 2). With the advancement of age, the subjects need help with all IADL activities increased.

 
REFERENCES (13)
1.
Karwat JD, Bulak M, Tront T. Charakterystyka zdrowotnych i społecznych potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców wsi w starszym wieku. (Characteristic of health and social needs of disabled elder residents of rural areas) In: Solecki L. (ed). Problemy Ludzi Starszych i Niepełnosprawnych w Rolnictwie. (Problems of people in old age and disabled in agriculture). Instytut Medycyny Wsi. Lublin 2004 (in Polish).
 
2.
Brodzińska M, Dymek-Skoczyńska A, Talarska D, Wieczorowska-Tobis K. Podstawowe narzędzia służące do określania sprawności funkcjonalnej oraz potrzeb osób w wieku podeszłym – przegląd piśmiennictwa. (Basic tools to measure functional ability and needs of people in old age – references’ review) In: Talarska D, Wieczorowska-Tobis K. (eds). Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie. (Man in old age in modern socjety). Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań 2009 (in Polish).
 
3.
Jabłoński L, Wysokińska-Miszczuk J. Podstawy Gerontologii i wybrane zagadnienia z Geriatrii. (Bases on gerontology and selected issues of Geriatrics). Wydawnictwo Czelej. Lublin 2000 (in Polish).
 
4.
Karwat ID, Krawczyk A. Kategorie zdrowotnych i społecznych problemów osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkałych na wsi. (Categories of health and social problems of old people and disabled living in rural areas). In: Solecki L. (ed). Problemy Ludzi Starszych i Niepełnosprawnych w Rolnictwie. (Problems of people in old age and disabled in agriculture). Instytut Medycyny Wsi. Lublin 2004 (in Polish).
 
5.
Dzięgielewska M. Aktywność Społeczna i Edukacyjna w Fazie Starości. (Social and educational activity in the phase of old age) In: Szatur-Jaworska B, Błędowski P, Dzięgielewska M. (eds). Podstawy Gerontologii Społecznej. (Bases on Social Gerontology). Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR. Warszawa 2006 (in Polish).
 
6.
Błędowski P. Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starszych. (Local social policy toward people in old age) In: Szatur-Jaworska B, Błędowski P, Dzięgielewska M. Podstawy Gerontologii Społecznej. (Bases on Social Gerontology). O cyna Wydawnicza ASPRA – JR. Warszawa 2006 (in Polish).
 
7.
 
8.
Szatur-Jaworska B. Społeczne Skutki Starzenia się Ludności. (Social effects of Human ageing) In: Szatur-Jaworska B. (ed.). Podstawy Gerontologii Społecznej. (Bases on Social Gerontology). Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR. Warszawa 2006 (in Polish).
 
9.
Garbat M. Mieszkanie osoby niepełnosprawnej – jego funkcje oraz bariery w nim występujące. (Life of disabled – functions and existing barriers). In: Solecki L. (ed). Problemy Ludzi Starszych i Niepełnosprawnych w Rolnictwie. (Problems of people in old age and disabled in agriculture). Instytut Medycyny Wsi. Lublin 2004 (in Polish).
 
10.
Żak M, Karwat JD, Żak A. Główne rodzaje ograniczeń życiowych osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkałych na wsi, zależnie od rodzaju niepełnosprawności. (Main types of living limitations of people in old age and disabled living in rural areas, by disability level). In: Solecki L. (ed). Problemy Ludzi Starszych i Niepełnosprawnych w Rolnictwie. (Problems of people in old age and disabled in agriculture). Instytut Medycyny Wsi. Lublin 2004 (in Polish).
 
11.
Dziechciaż M, Płaszewska-Żywko L, Guty E. Najczęstsze choroby wieku podeszłego w populacji wiejskiej. (Most common illnesses of old age in population residing rural areas) In: Talarska D, Wieczorowska-Tobis K. (eds). Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie. (Man in old age in modern socjety). Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań 2009 (in Polish).
 
12.
Trafiałek E. Starzenie się i starość. (Ageing and old age) Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska. Kielce 2006 (in Polish).
 
13.
Wojciechowicz J, Stodółkiewicz A, Gawęda A, Tomaszewski T. Epidemiological evaluation of fractures of the mandible among country dwellers of the Lublin region, in material of Maxillofacial Surgery Clinic in Lublin, in years 2007-2010. J Pre-Clin Clin Res. 2011; 5(2): 66-69.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top