RESEARCH PAPER
Psychosocial determinants of disease acceptance in selected mental disorders
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Independent Medical Sociology Unit, Department of Humanities. Medical University of Lublin. Poland
 
2
Institute of Speech Pathology and Rehabilitation, Medical University of Lublin. Poland
 
 
Corresponding author
Renata Bogusz   

Independent Medical Sociology Unit, Department of Humanities. Medical University of Lublin. Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2017;24(4):644-647
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction and objective:
Every mental disorder may cause a number of negative consequences in the personal lives of the patients and their families as well as in their social relations. Acceptance of the disease is a crucial factor in the process of coping with the problems resulting from it. Acceptance of the disease may significantly influence the reduction of negative emotional reactions it causes. Consequently, it may contribute to better adaptation of the patients and hence may facilitate the process of recovery. The study attempts to define the socio-psychological conditioning of the degree of disease acceptance among patients treated for psychical disorders.

Material and Methods:
Opinion surveys were carried out in 2013 among a group of 240 patients treated in Mental Health Clinic in Chełm, eastern Poland. The study applied Acceptance Illness Scale – AIS B. Felton, T. A. Revenson, G.A. Hinrichsen, adapted in Poland by Z. Juczyński, as well as a socio-demographic questionnaire.

Results:
The analysis of the obtained results revealed a similar level of acceptance of such diseases as anxiety disorders (24.41±8.52), depression (22.80±7.51) and personality disorders (23.89±7.89). The medical records of all patients fitted among the low average.

Conclusions:
The greatest problem in the researched group related to the social consequences of the psychical disorders. Those questioned were afraid of the negative reactions of others and of being a burden to their families. The level of acceptance was not correlated with independent variables (age, gender, education, place of residence, general well-being).

 
REFERENCES (22)
1.
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (Polish Statistical Yearbook). Warszawa: GUS, 2012.
 
2.
Moskalewicz J, Boguszewska L. Poprawa stanu zdrowia psychicznego Polaków. Diagnoza i rekomendacje (Improving the mental health of Poles. Diagnosis and recommendations). In: Szymborski J (eds.) Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa. (Public health and social policy). Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2012.p.101–109.
 
3.
Brodniak WA. Społeczno-kulturowe uwarunkowania zaburzeń psychicznych. Próba syntezy (Socio-cultural conditions of mental disorders. Attempt of synthesis). In: Piątkowski W (eds.) Zdrowie, choroba, społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny. (Health, illness, society. Studies in sociology of medicine). Lublin: UMCS, 2004.p.45–65.
 
4.
Frąckowiak-Sochańska M. Zdrowie psychiczne kobiet i mężczyzn. Płeć społeczno-kulturowa A kategorie „zdrowia psychicznego” i „chorób psychicznych” (Mental health of women and men. Socio-cultural sex and the paradigms of „mental health” and „mental illnesses).” Now Lek 2011; 80: 394–406.
 
5.
Kulikowska A, Jarocka I, Jakubów P, Ładny J, Wojewódzka-Żelezniakowicz M, Czaban S. Wybrane czynniki socjodemograficzne i kliniczne jako predyktory prób samobójczych ze szczególnym uwzględnieniem zatruć (Selected socio-demographic and clinic factors as predicators of suicidal attempts, with focus on poisoning). Post Nauk Med 2010; 9: 751–756.
 
6.
Ho TP. The suicide risk of discharged psychiatric patients. J Clin Psych 2003; 64: 702–707.
 
7.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Dz. U. Nr 24 z 2011 roku, p. 128.
 
8.
Rüsch N, Angermeyer MC, Corrigan P. Mental illness stigma: concepts, consequences, and initiatives to reduce stigma. Eur Psychiatry 2005; 20: 529–539.
 
9.
Dyduch A, Grzywa A. Stygmatyzacja i czynniki ją warunkujące na przykładzie stygmatyzacji związanej z chorobą psychiczną (Stigmatization and its conditioning as exemplified in stigmatization related to a mental illness). Pol Merk Lek 2009; 153: 263–267.
 
10.
Gonzales-Torres MA, Oraa R, Aristegui M, Fernandez-Rivas A, Guimon J. Stigma and discrimi-nation towards people with schizophrenia and their family members. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2007; 42: 14–23.
 
11.
Jackowska E. Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących na schizofrenię – przegląd badań i mechanizmy psychologiczne (Stigmatization and marginalization of schizophrenics – overview of research and psychological mechanisms). Psychiatria Pol 2009; 6: 655–670.
 
12.
Corrigan PW, Watson AC, Barr L. The self-stigma of mental illness: implications for self-esteem and self-efficacy. J Soc Clin Psychol 2006; 25: 875–884.
 
13.
Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia (Measurement tools in promotion and psychology of health). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2001.
 
14.
Niedzielski A, Humeniuk E, Błaziak P, Fedoruk D. Stopień akceptacji choroby w wybranych chorobach przewlekłych (Illness acceptance in selected chronic illnesses). Wiad Lek 2007; 60: 224–227.
 
15.
Zawadzka B, Byrczek M. The formation of a temporal perspective as an aspect of adaptation to disease and treatment. Analysis based on studies of renal replacement therapy patients. Psychiatr Pol 2012; 46: 743–756.
 
16.
Marmurowska-Michałowska H, Dubas-Ślemp A. et al. Przystosowanie do choroby w grupie pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej – doniesienie wstępne (Adaptation to illness among patients with paranoid schizophrenia – initial brief). Studies on Schizophrenia 2004; 5: 324–329.
 
17.
Badura –Brzoza K, Piegza M, Błachu M, Ścisło P, Leksowska A, Gorczyca P. Ocena wpływu wybranych czynników psychicznych i socjodemograficznych na jakość życia pacjentów ze schizofrenią (Review of the influence of selected mental and socio-demographic factors onto the quality of schizophrenics’ life). Psychiatr Pol 2012; 46: 975–984.
 
18.
Cepuch G, Wojnar-Gruszka K, Kowalczyk M. Strategies for coping with pain presented by adolescents with hematopoietic malignancies. Folia Med Cracov 2012; 52: 71–82.
 
19.
Poppe C, Petrovic M, Vogelaers D, Crombez G. Cognitive behavior therapy in patients with chronic fatigue syndrome: the role of illness acceptance and neuroticism. J Psychosom Res 2013; 74: 367–72.
 
20.
Vilardaga R, Hayes SC, Atkins DC, Bresee C, Kambiz A. Comparing experiential acceptance and cognitive reappraisal as predictors of functional outcome in individuals with serious mental illness. Behav Res Ther 2013; 51:425–33.
 
21.
Janowski K, Kurpas D, Kusz J, Mroczek B, Jedynak T. Emotional control, styles of coping with stress and acceptance of illness among patients suffering from chronic somatic diseases. Stress Health 2014; 30:34–42.
 
22.
Lewko J, Polityńska B, Kochanowicz J. et al. Quality of life and its relationship to the degree of illness acceptance in patients with diabetes and peripheral diabetic neuropathy. Adv Med Sci 2007; 52: 144–146.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top