RESEARCH PAPER
Professional communication competences of paramedics – practical and educational perspectives
 
More details
Hide details
1
Department of Informatics and Health Statistics, Institute of Rural Health, Lublin, Poland
 
2
Faculty of Pedagogy and Psychology, University of Economics and Innovation, Lublin, Poland
 
3
Faculty of Health Sciences, School of Economics and Law, Kielce, Poland
 
 
Corresponding author
Anna Włoszczak-Szubzda   

Department of Informatics and Health Statistics, Institute of Rural Health, Lublin, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2013;20(2):366-372
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Dissonance between the high ‘technical’ competences of medical professionals, including paramedics or emergency medical technicians (EMT), and the relatively low level of patient satisfaction with care received, is a phenomenon observed in many countries. Many studies show that it occurs in the case of an inadequate interpersonal communication between medical professionals and patients. The primary goal of the presented research was evaluation of the level (study of the state) of communication competences of paramedics, and determination of the factors on which this level depends. An additional goal was analysis of the needs and educational possibilities within the existing models of education in the area of interpersonal communication provided by higher medical education institutions.

Material and Methods:
The following three methods were used: 1) documentation analysis (standards, plans and educational programmes); 2) diagnostic survey concerning professional communication competences of paramedics; 3) self-reported communication skills in emergency medical services – adjective check list. The last two instruments were subject to standardization from the aspect of reliability and validity. The study group covered a total of 105 respondents in the following subgroups: 1) professional paramedics who, as a rule, were not trained in interpersonal communication (31 respondents); paramedic students covered by a standard educational programme (54 respondents); 3) paramedic students who, in addition to a standard educational programme, attended extra courses in professional interpersonal communications (20 respondents).

Results:
The results of studies indicate poor efficacy of shaping communication competences of paramedics based on education in the area of general psychology and general interpersonal communication. Communication competences acquired by paramedics during undergraduate education are subject to regression during occupational activity.

Discussion:
Methods of evaluating communication competences are useful in constructing group and individual programmes focused on specific communication competences, rather than on general communication skills.

 
REFERENCES (29)
1.
Smith-Cumberland TL, Feldman RH. EMTs’ attitudes’ toward death before and after a death education program. Prehosp Emerg Care. 2006; 10(1): 89–95.
 
2.
Ward J, McMurray R., The unspoken work of general practitioner receptionists: a re-examination of emotion management in primary care. Soc Sci Med. 2011; 72(10): 1583–7.
 
3.
Smith-Cumberland TL, Feldman RH. Survey of EMTs’ attitudes towards death. Prehosp Disaster Med. 2005; 20(3): 184–8.
 
4.
Goniewicz M, Włoszczak-Szubzda A. Psychoprofilaktyka akcji ratunkowej w kształceniu ratowników medycznych. In: Konieczny J, editor. Edukacja w ratownictwie medycznym. Poznań, Oficyna Wydawnicza Garmond, 2005.
 
5.
Myerscough PR, Ford MJ. Talking with Patients: Keys to Good communication. Oxford, Oxford Medical Publications, 1996.
 
6.
Salomon P. Psychologia w medycynie. Gdańsk, GWP 2002.
 
7.
Fengler J. Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk, GWP 2002.
 
8.
Jurkowski R. Komunikowanie się. Zarys wykładu. Warszawa, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, 2004.
 
9.
Wilczek-Różyczka E. Empatia i jej rozwój u osób pomagających. Kraków, WUJ, 2002.
 
10.
Matthews G, Zeinder M, Roberts RD. Emotional Intelligence: Science and Myth, Cambridge, MIT Press, 2004.
 
11.
Grzesiuk L. Style komunikacji interpersonalnej. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1979.
 
12.
Grzesiuk L, Trzebińska E. Jak ludzie porozumiewają się. Warszawa, Nasza Księgarnia, 1978.
 
13.
Thiel E. Komunikacja niewerbalna – mowa ciała. Wrocław, Astrum, 1997.
 
14.
Tkaczyk L. Komunikacja niewerbalna – postawa mimika, gest. Wrocław, Astrum 1997.
 
15.
Bierach AJ. Komunikacja niewerbalna. Wrocław, Astrum 1998.
 
16.
Morreale SP, Spitzberg BH, Barge JK. Human communication: Motivation. knowledge and skills. Belmont, California, Wadsworth Thomson Learning, 2002.
 
17.
Chen RP. Moral imagination in simulation-based communication skills training. Nurs Ethics. 2011; 18(1): 102–11.
 
18.
Belcher M, Jones L. Graduate nurses experience of developing trust in the nurse-patient relationship. Contemp Nurse 2009; 31(2): 142–52.
 
19.
Tropea S. Therapeutic emplotment: a new paradigm to explore the interaction between nurses and patients with a long-term illness. J Adv Nurs. 2012; 68(4): 939–47.
 
20.
Włoszczak-Szubzda A. Kompetencje komunikacyjne personelu medycznego. Badanie stanu oraz ocena potrzeb komunikacyjnych. Praca doktorska, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2009.
 
21.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.
 
22.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki.
 
23.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.
 
24.
Brown WE Jr, Margolis G, Levine R. Peer evaluation of the professional behaviors of emergency medical technicians. Prehosp Disaster Med. 2005; 20(2): 107–14.
 
25.
Williams A. Emotion work in paramedic practice: The implications for nurse educators. Nurse Educ Today 2012; 32(4): 368–72.
 
26.
Happel O, Papenfuss T, Kranke P. Training for real: simulation, team-training and communication to improve trauma management. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2010; 45(6): 408–15.
 
27.
Sine DM, Northcutt N. A qualitative analysis of the central values of professional paramedics. Am J Disaster Med. 2008; 3(6): 335–43.
 
28.
Grucza F. O przeciwstawności ludzkich interesów i dążeń komunikacyjnych, interkulturowym porozumiewaniu się oraz naukach humanistyczno-społecznych. In: Grucza F, Chomicz-Jung K, editors. Problemy komunikacji interkulturowej: Jedna Europa – wiele języków i wiele kultur. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1996.
 
29.
Beamer L. Learning intercultural communication competence. J Business Commun. 1993; 29(3): 285–303.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top