RESEARCH PAPER
Occupational hazards in opinions of forestry employees in Poland
 
More details
Hide details
1
University of Life Sciences in Lublin, Poland
 
2
Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland
 
3
Department of Medical Anthropology, Institute of Rural Health, Lublin, Poland
 
4
Department of Biological Health Hazards and Parasitology, Institute of Rural Health, Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Agnieszka Buczaj   

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2019;26(2):242-248
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Work in forestry has been and continues to be considered a very difficult and risky occupation, with constant exposure to certain factors which create risk for employees’ health or even life. The objective of the study is recognition of the opinions of forestry workers concerning health risk, and to evaluate which of their selected demographic characteristics are connected with opinions concerning hazards at the workplace.

Material and methods:
An author-constructed survey was conducted among 135 forestry employees, containing items concerning primarily hazards occurring at workplaces in forestry. Forestry employees’ opinions pertaining to occupational hazards were analyzed from the aspect of independent variables, such as workplace, period of employment, age and education. The significance of the differences in the subgroups distinguished according to the above-mentioned variables, were assessed using the chi-square test.

Results:
Forestry employees most often indicated risk related with cold (83.7%) and hot (77%) microclimate. A high percentage of respondents (74.1%) were aware of the presence of biological hazards and risk caused by the possibility of contact with wild animals (55.6%) at their workplace. In addition, a considerable part of workers reported that the source of risk at their workplace is noise (34.1%), especially dangerous machinery (26.7%), dust (18.5%), chemical substances (15.6%), and forced body position at work (14.1%).

Conclusions:
Based on the results of the study concerning work safety and occupational hygiene among forestry employees, it was found that they are aware of hazards which may occur at their workplaces. The greatest differences in the perception of hazards were observed according to the type of workplace and period of employment.

 
REFERENCES (30)
1.
http://www.europarl.europa.eu/.... (access: 01.04.2019). (in Polish).
 
2.
Rocznik statystyczny leśnictwa 2018. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2018. ISSN 2657–3199. https://stat.gov.pl/obszary-te.... (access: 27.03.2019).
 
3.
Lasy Państwowe w liczbach 2018. Wydawca: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa. ISBN 978–83–65659–39–2. http://www.lasy.gov.pl/pl/info... (access: 27.03.2019) (in Polish).
 
4.
Nowacka W. Zagrożenia w leśnictwie i ich negatywne konsekwencje. Promotor BHP 2013; 4: 44–46. (in Polish).
 
5.
Nowacka W, Moskalik T. Negatywne skutki pracy w leśnictwie ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania drewna. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych. Forestry Letters. 2013; 105: 85–93. (in Polish).
 
6.
Cheta M, Marcu MV, Borz SA. Workload, Exposure to Noise, and Risk of Musculoskeletal Disorders: A Case Study of Motor-Manual Tree Feeling and Processing in Poplar Clear Cuts. Forests. 2018; 9: 300; doi:10.3390/f9060300.
 
7.
Fonseca A, Aghazadeh F, de Hoop C, Ikuma L, Al-Qaisi S. Effect of noise emitted by forestry equipment on workers’ hearing capacity. Int J Ind Ergon. 2015; 46: 105–112.
 
8.
Poje A, Spinelli R, Magagnotti N, Mihelic M. Exposure to noise in wood chipping operations under the conditions of agro-forestry. Int J Ind Ergon. 2015; 50: 151–157.
 
9.
Gembalska-Kwiecień A. Wpływ warunków pracy na błędne działanie pracownika. Bezp Pr Nauka Tech. 2013; 4: 18–21. (in Polish).
 
10.
Grzywiński W, Sawa L, Nowik A, Nowicki G. Struktura wypadków przy pracy w Regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku w latach 1990–2009. Sylwan 2013; 157(6): 403–411. (in Polish).
 
11.
Grzywiński W, Wandycz A. Technika pracy jako prewencja dolegliwości mięśniowo-szkieletowych u drwali. In: Paluch R, Jach K, Michalski R. (eds). Obciążenie układu ruchu. Przyczyny i skutki. Polska Akademia Nauk – Komitet Ergonomii, Wrocław 2006, s. 69–75. (in Polish).
 
12.
Choina P, Solecki L, Goździewska M, Buczaj A. Assessment of musculoskeletal system pain complaints reported by forestry workers. Ann Agric Environ Med. 2018; 25(2): 338–344. doi: 10.26444/aaem/86690.
 
13.
Lachowski S, Choina P, Florek–Łuszczki M, Goździewska M, Jezior J. Dissatisfaction with work as a risk factor of musculoskeletal complaints among foresters in Poland. Ann Agric Environ Med. 2017; 24(4): 706–711. doi: 10.26444/aaem/80985. Epub 2017 Dec 15.
 
14.
Grzywiński W, Tomczak A, Jelonek T, Skonieczna J, Jakubowski M. Obciążenie pracą na stanowiskach leśniczego i podleśniczego. Streszczenia konferencyjne. Konferencja katedr jednoimiennych, Znaczenie użytkowania lasu w gospodarce leśnej XXI wieku. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2016, s. 12 (in Polish).
 
15.
Kowalska M, Bugajska J. Problemy zdrowotne osób pracujących z komputerem. (Health problems among computer workers). Med Pr. 2009; 60(4): 321–325. (in Polish).
 
16.
Stojek NM. Ocena ryzyka zagrożenia czynnikami biologicznymi w miejscu pracy rolnika i leśnika. Ocena ryzyka zawodowego w rolnictwie. Lublin 2010: 79- 86 (in Polish).
 
17.
De Keukeleire M, Robert A, Luyasu V, Kabamba B, Vanwambeke SO. Seroprevalence of Borrelia burgdorferi in Belgian forestry workers and associated risk factors. Parasit Vectors. 2018; 11(1): 277. doi:10.1186/s13071-018-2860-2.
 
18.
Zákutná Ľ, Dorko E, Mattová E, Rimárová K. Sero-epidemiological study of Lyme disease among high-risk population groups in eastern Slovakia. Ann Agric Environ Med. 2015; 22: 632–636. doi: 10.5604/12321966.1185765.
 
19.
Jurke A, Bannert N, Brehm K, Fingerle V, Kempf VAJ, Kömpf D, et al. Serological survey of Bartonella spp., Borrelia burgdorferi, Brucella spp., Coxiella burnetii, Francisella tularensis, Leptospira spp., Echinococcus, Hanta-, TBE- and XMR-virus infection in employees of two forestry enterprises in North Rhine-Westphalia, Germany, 2011–2013. Int J Med Microbiol. 2015; 305: 652–662. doi: 10.1016/j.ijmm.2015.08.015.
 
20.
Zielińska-Jankiewicz K, Kozajda A. Wiedza wybranych grup zawodowych o rodzajach czynników biologicznych obecnych w środowisku pracy oraz o sposobach ochrony przed ich szkodliwym wpływem. Med Pr. 2003; 54(5): 399–406 (in Polish).
 
21.
Rigaud E, Jaulhac B, Garcia-Bonnet N, Hunfeld KP, Féménia F, Huet D, et al. Seroprevalence of seven pathogens transmitted by the Ixodes ricinus tick in forestry workers in France. Clin Microbiol Infect. 2016; 22: 735. e1–735.e9. doi: 10.1016/j.cmi.2016.05.014.
 
22.
Kiewra D, Szymanowski M, Zalewska G, Dobracka B, Dobracki W, Klakočar J, Czułowska A, Plewa-Tutaj K. Seroprevalence of Borrelia burgdorferi in forest workers from inspectorates with different forest types in Lower Silesia, SW Poland: preliminary study. Int J Environ Health Res. 2018; 28(5): 502–510. doi: 10.1080/09603123.2018.1489954.
 
23.
Grzywiński W, Kapelan A, Wiekiera J. Analysis of accident rate in the Regional Directorate of the State Forests in Poznań in the years 1995−2007. In: Sowa JM, Barszcz A, Szewczyk G [ed.]. Technology and ergonomics in the service of modern forestry. Wyd. UR w Krakowie, 2011; 55−71.
 
24.
Dutkiewicz J, Cisak E, Wójcik-Fatla A, Zając V, Sroka J. Profilaktyka chorób odkleszczowych. Bezp Pr Nauka Tech. 2014; 4: 22–24. (in Polish).
 
25.
Pawlak H, Maksym P, Pecyna A. Analysis of awareness concerning the occupational health and safety of food sector employees. Inż Rol. 2014; 3(151): 129–137. Doi: 10.14654/ir.2014.151.065.
 
26.
Lilley R, Feyer AM, Kirk P, Gander P. A survey of forest workers in New Zealand – Do hours of work, rest, and recovery play a role in accidents and injury? J Saf Res. 2002; 33: 53–71.
 
27.
Nowacka W, Moskalik T. Działania w zakresie profilaktyki negatywnych skutków pracy w leśnictwie. Studium przypadków w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 2014; 39/2B/2014 (in Polish).
 
28.
 
29.
Kozajda A, Zielińska-Jankiewicz K, Szadkowska-Stańczyk I. Wiedza wybranych grup zawodowych o rodzajach czynników biologicznych obecnych w środowisku pracy oraz o sposobach ochrony przed ich szkodliwym wpływem. Część II. Med Pr. 2005; 57(3): 205–211.
 
30.
Melemez K. Risk factor analysis of fatal forest harvesting accidents: A case study in Turkey. Saf Sci. 2015; 79: 369–378.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top