RESEARCH PAPER
Inequalities in mortality of infants under one year of age according to foetal causes and maternal age in rural and urban areas in Poland, 2004–2013
 
More details
Hide details
1
Department of Public Health, Medical University of Bialystok, Poland
 
2
Department of Epidemiology and Population Studies, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
 
3
Institute of Rural Health, Lublin, Poland
 
4
Department of Developmental Medicine and Pediatric Nursing, Medical University of Bialystok, Poland
 
5
School of Public Health, Centre of Postgraduate Medical Education, Warsaw, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2016;23(2):285-291
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
European countries are characterized by low mortality during the infancy period compared to other areas of the world. However, there are significant disparities in the state of infant health which are related to socio-economic conditions and place of residence.

Objective:
Analysis of mortality in Poland from foetal and maternal causes (length of gestation, birth weight, maternal age) in the neonatal and post-neonatal period depending on place of residence (rural and urban areas) in 2004–2013.

Material and Methods:
Data on mortality during the neonatal and infancy period in 2004–2013 was obtained from the Central Statistical Office. Diagnosed cases of deaths in rural and urban areas were analyzed, taking into account the causes of death according to ICD-10, the duration of pregnancy in weeks, birth weight, and maternal age. Trend analysis and comparison of mortality between rural and urban areas were performed using the Poisson regression model.

Results:
In rural areas, neonatal and post-neonatal death rates due to congenital malformations were siginificantly higher than in urban areas. The mortality rate was also higher in rural areas in children born to women aged 20–34 years, and children born after 37 weeks gestation with low birth weight. In the cities, higher post-neonatal mortality was due to respiratory diseases, and in children born after 37 weeks gestation to mothers under the age of 20 years. A decrease in the mortality of newborns and infants was observed, but in rural areas neonatal mortality decreased significantly more slowly.

Conclusions:
The results indicate the need to intensify programmes aimed at improving access to prenatal and maternity care, especially among women in rural areas.

 
REFERENCES (40)
1.
Kim D, Saada A. The social determinants of infant mortality and birth outcomes in Western developed nations: a cross-country systematic review. Int J Environ Res Public Health. 2013; 10(6): 2296–2335.
 
2.
Mishina H, Hilton JF, Takayama JI. Trends and variations in infant mortality among 47 prefectures in Japan. J Eval Clin Pract. 2013; 19(5): 849–854.
 
3.
Organization for Economic Co-Operation and Development: Health at a Glance: Europe 2014. OECD, Paris 2014.
 
4.
World Health Organization. Health for All Database (HFA-DB). http://data.euro.who.int/hfadb (access: 2015.10.09).
 
5.
Marmot M. Health inequalities in the EU – Final report of a consortium. European Union 2013.
 
6.
EURO-PERISTAT: European Perinatal Health Report. The health and care of pregnant women and babies in Europe in 2010. http://www.europeristat.com/im... (access: 2015.10.09).
 
7.
Padilla CM, Deguen S, Lalloue B, Blanchard O, Beaugard C, Troude F, et al. Cluster analysis of social and environment inequalities of infant mortality. A spatial study in small areas revealed by local disease mapping in France. Sci Total Environ. 2013; 454–455: 433–441.
 
8.
Kihal-Talantikite W, Padilla C, Lalloue B., Rougier C, Defrance J, Zmirou-Navier D, et al. An explanatory spatial analysis to assess the relationship between deprivation, noise and infant mortality: an ecological study. Environ Health. 2013; 12: 109. doi: 10.1186/1476–069X-12–109.
 
9.
World Health Organization: European strategic approach for making pregnancy safer: Improving maternal and perinatal health. WHO, Copenhagen 2008.
 
10.
Główny Urząd Statystyczny: Obszary wiejskie. Powszechny Spis Rolny. GUS, Olsztyn 2013.
 
11.
Alexy B, Nichols B, Heverly M, Garzon L. Prenatal factors and birth outcomes in the public health service: a rural/urban comparison. Res Nurs Health. 1997; 20(1): 61–70.
 
12.
Hillemeier M, Weisman C, Chase G, Dyer A. Individual and community predictors of preterm birth and low birthweight along the rural – urban continuum an central Pennsylvania. J Rural Health 2007; 23(1): 42–48.
 
13.
Dadvand P, Sunyer J, Basagaña X, Ballester F, Lertxundi A, Fernández-Somoano A, et al. Surrounding greenness and pregnancy outcomes in four Spanish birth cohorts. Environ Health Perspect. 2012; 120(10): 1481–1487.
 
14.
Halamska M. Transformacja wsi 1989–2009: zmienny rytm modernizacji. Stud Lok Region. 2011; 44(3): 5–25.
 
15.
Rządowa Rada Ludnościowa: Sytuacja demograficzna Polski, raport 2013–2014. RRL, Warszawa 2014.
 
16.
Dziekoński O, Wóycicka I, Klimczak M. Polska wieś 2012. Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju. Warszawa, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2013.
 
17.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Dz.U. 2012 poz. 1100.
 
18.
Najwyższa Izba Kontroli: Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach planu finansowego na 2013 rok. NIK, Warszawa 2014.
 
19.
Najwyższa Izba Kontroli: Informacja o wynikach kontroli opieki nad matką i noworodkiem w oddziałach położniczych i neonatologicznych. NIK, Poznań 2010.
 
20.
World Health Organization: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems: tenth revision. 2nd edition. Geneva 2004.
 
21.
Luo ZC, Wilkins R. Degreeof rural isolation and birth outcomes. Paediatr Perinat Epidemiol.2008; 22(4): 341–349.
 
22.
Strutz KL, Dozier AM, van Wijngaarden E, Glantz JC. Birth outcomes across three rural-urban typologies in the Finger Lakes region of New York. J Rural Health. 2012; 28(2): 162–173.
 
23.
de Graaf JP, Ravelli AC, de Haan MA, Steegers EA, Bonsel GJ. Living in deprived urban districts increases perinatal health inequalities. J Matern Fetal Neonatal Med. 2013; 26(5): 473–481.
 
24.
Smith LK, Budd JL, Field DJ, Draper ES. Socioeconomic inequalities in outcome of pregnancy and neonatal mortality associated with congenital anomalies: population based study. BMJ. 2011; 343: d4306. doi: 10.1136/bmj.d4306.
 
25.
Jurewicz J, Hanke W, Sobala W, Buczyńska A. Stosowane w Polsce środki ochrony roślin a ryzyko zaburzeń reprodukcji u osób pracujących w rolnictwie i w gospodarstwach ogrodniczych. Med Pr. 2004; 55(3): 275–281.
 
26.
Langois PH, Scheuerle A, Horel SA, Carozza SE. Urban versus rural residence and occurrence of septal heart defects in Texas. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2009; 85(9): 764–772.
 
27.
Yang J, Carmichael SL, Canfield M , Song J, Shaw GM; National Birth Defects Prevention Study. Socioeconomic status in relation to selected birth defects in a large multicentered US case-control study. Am J Epidemiol. 2008; 167(2): 145–154.
 
28.
Ministerstwo Zdrowia: Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2014–2017. MZ, Warszawa 2014.
 
29.
Mayer ML, Slifkin RT , Skinner AC. The effect of rural residence and other social vulnerabilities on subjective measures of unmet need. Med Care Res Rev. 2005; 62(5): 617–628.
 
30.
Kent ST, McClure LA, Zaitchik BF, Gohlke JM. Area-level risk factors for adverse birth outcomes: trends in urban and rural settings. BMC Pregnancy Childbirth. 2013; 13: 129. doi: 10.1186/1471–2393–13–129.
 
31.
Varela MM, Nohr EA, Llopis-González A, Andersen AM, Olsen J. Socio-occupational status and congenital anomalies. Eur J Public Health. 2009; 19(2): 161–167.
 
32.
Suliga E. Nutritional behaviors of pregnant women in rural and urban environments. Ann Agric Environ Med. 2015; 22(3): 513–517.
 
33.
Pawłowska A, Filipp E, Pietrasik D, Krawczyńska M, Wilczyńska A, Niemiec KT. Analiza przebiegu ciąży oraz wyników położniczych u nastolatek rodzących w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Gin Prakt. 2005; 84(4): 41–45.
 
34.
Królikowska S. Sytuacja społeczna młodocianych matek. Rocz Socj Rodz. 2011; XXI: 79–101.
 
35.
Poeran J, Maas AF, Birnie E, Denktas S, Steegers EA, Bonsel GJ. Social deprivation and adverse perinatal outcomes among Western and non-Western pregnant women in a Dutch urban population. Soc Sci Med. 2013; 83: 42–49.
 
36.
Żukiewicz-Sobczak W, Paprzycki P, Zwoliński J. Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Lublin, Instytut Medycyny Wsi 2013.
 
37.
César JA, Victora CG, Barros FC, Santos IS, Flores JA. Impact of breast feeding on admission for pneumonia during postneonatal period in Brazil: nested case-control study. BMJ. 1999; 318(7194): 1316–1320.
 
38.
Singleton RJ, Wirsing EA, Haberling DL, Christensen KY, Paddock CD, Hilinski JA, et al. Risk factors for lower respiratory tract infection death among infants in the United States, 1999–2004. Pediatrics.2009; 124(4): e768–76. doi: 10.1542/peds.2009–0109.
 
39.
Denktaş S, Bonsel GJ, Van der Weg EJ, Voorham AJ, Torij HW, De Graaf JP, et al. An urban perinatal health program of strategies to improve perinatal health. Matern Child Health J. 2012; 16(8): 1553–1558.
 
40.
Hollowell J, Kurinczuk JJ, Oakley L, Brocklehurst P, Gray R. A systematic review of the effectiveness of antenatal care programs to reduce infant mortality and its major causes in socially disadvantaged and vulnerable women. Final report. National Perinatal Epidemiology Unit, University of Oxford 2009.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top