REVIEW PAPER
Epidemiology of human toxocariasis in Poland – A review of cases 1978–2009
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Laboratory of Genetic Epidemiology, Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Warsaw, Poland
 
2
Department of Water and Soil Safety, Institute of Rural Health, Lublin, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2015;22(1):28-31
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Toxocariasis is a helminthozoonosis due to the infection of humans with larvae belonging to the Toxocara genus. Humans become infected as a result of accidental consumption of infected eggs containing third stage larvae (L3) nematodes from Toxocara canis or Toxocara cati species. Toxocariasis was recognized for the first time in the early 1950s, and the first cases of toxocariasis in Poland were described a few years later. Toxocariasis is clinically classified into several types: classic and incomplete visceral larva migrans (VLM) syndrome, ocular larva migrans (OLM) syndrome, neurological toxocariasis (NLM), covert toxocariasis and asymptomatic toxocariasis. In 1994–2005, 18,367 sera of people suspected of being infected with Toxocara were analysed, 1.8–76% had anti- Toxocara antibodies. In the period 1978–2009, 1,022 clinical cases of toxocariasis were recognized in Poland. In the opinion of the authors, in order to reduce the frequency of toxocariasis in human populations, some prophylaxis should undertaken, e.g. public education of zoonotic diseases, systematic control of animal, deworming of pets, cleaning pets’ faeces by the owners.
 
REFERENCES (50)
1.
Baever PC, Snyder CH, Carrera GM, Dent JH, Lafferty JW. Chronic eosinophilia due to visceral larva migrans. Pediatrics 1952; 9: 7–19.
 
2.
Bogdanowicz J, Pstrągowska W, Szczepańska H. Eozynofilia a askaridioza. Pediatr Pol. 1959; 34: 541–549 (in Polish).
 
3.
Pawłowski Z. Toxocariasis in humans: clinical expression and treatment dilemma. J Helminth. 2001; 75: 299–305.
 
4.
Eberhard ML, Alfano E. Adult Toxocara cati infections in U.S. children: report of four cases. Am J Trop Med Hyg. 1998; 59: 404–406.
 
5.
Despommier D. Toxocariasis: clinical aspects, epidemiology, medical ecology, and molecular aspects. Clin Microbiol Rev. 2003; 16: 265–272.
 
6.
Fisher M. Toxocara cati: an underestimated zoonotic agent. Trends Parasitol. 2003; 19: 167–170.
 
7.
Li MW, Zhu XQ, Gasser RB, Lin RQ, Sani RA, Lun ZR, Jacobs DE. The occurrence of Toxocara malaysiensis in cats in China, confirmed by sequence-based analyses of ribosomal DNA. Parasit Res. 2006; 99: 554–557.
 
8.
Wider HC. Nematode endophthalmitis. Trans Am Acad Ophthalmol Otolaryngol. 1950; 55: 99–109.
 
9.
Magnaval J-F, Glickman LT, Dorchies P, Morassin B. Highlights of human toxocariasis. Korean J Parasitol 2001; 39: 1–11.
 
10.
Kozan E, Gonenc B, Sarimehmetoglu O, Aycicek H. Prevalence of helminth eggs on raw vegetables used for salads. Food Contr. 2005; 16: 239–242.
 
11.
Gaspard P, Wiart J, Schwartzbrod J. Parasitological contamination of urban sludge used for agricultural purposes. Waste Manage Res. 1997; 15: 429–436.
 
12.
Lee KT, Min HK, Chung PR, Chang JK. Studies on the including possibility of human visceral larva migrans associated with eating habit of raw liver of domestic animals. Korean J Parasitol. 1976; 14: 51–60.
 
13.
Hoffmeister B, Glaeser S, Flick H, Pornshlegel S, Suttorp N, Bergmann F. Cerebral toxocariasis after consumption of raw duck liver. Am J Trop Med Hyg. 2007; 76: 600–602.
 
14.
Wolfe A, Wright IP. Human toxocariasis and direct contact with dogs. Vet Rec. 2003; 152: 419–422.
 
15.
Fillaux J, Santillan G, Magnaval J-F, Jensen O, Larrieu E, Sobrino-Becaria CD. Epidemiology of toxocariasis in a steppe environment: the Patagonia study. Am J Trop Med Hyg. 2007; 76: 1144–1147.
 
16.
Taylor MR, Keane CT, O’Connor P, Girdwood A, Smith H. Clinical features of covert toxocariasis. Scan J Infect Dis. 1988; 19: 693–696.
 
17.
Nichols RL. The etiology of visceral larva migrans. J Parasit. 1956; 42: 349–362.
 
18.
Dzbeński TH. Toksokaroza ośrodkowego układu nerwowego. Pol Prz Neurol. 2007; 3: 29–32 (in Polish).
 
19.
Petryszak A, Nosal P, Nowosad B. Zanieczyszczenie jajami Toxocara spp. gleby zieleńców miejskich Krakowa. Conference “Zoonoses: the still actual problem”; Dec 6 2002; Warsaw, Poland (in Polish).
 
20.
Gundłach JL, Sadzikowski AB, Tomczuk K. Zanieczyszczenie jajami Toxocara sp. wybranych środowisk miejskich i wiejskich. Medycyna Wet. 1996; 52: 395–396 (in Polish).
 
21.
Mizgajska H, Luty T. Toksokaroza u psów i zanieczyszczenie gleby jajami Toxocara spp. w aglomeracji Poznańskiej. Przeg Epid. 1998; 52: 441–446 (in Polish).
 
22.
Petryszak A, Nosal P. Zanieczyszczenie jajami glist Toxocara spp. gleby zieleńców miejskich Bytomia. Rocz Nauk Zootech. 2003; 17(Suppl.): 779–782 (in Polish).
 
23.
Borecka A, Gawor J. Gleba z warszawskich skwerów jako potencjalne źródło toksokarozy ludzi i zwierząt. XVI Wroclaw Parasitological Conference “Biodiversity of parasites”; June 9–11 2005; Karpacz, Poland (in Polish).
 
24.
Borecka A, Gawor J, Niedworok M, Sordyl B. Częstość występowania jaj inwazyjnych Toxocara spp. w środowisku przydomowym dzieci ze zdiagnozowaną toksokarozą w woj. łódzkim. Wiad Parazyt. 2010; 56: 141–144 (in Polish).
 
25.
Gawor J, Borecka A, Żarnowska H, Marczyńska M, Dobosz S. Environmental and personal risk factors for toxocariasis in children with diagnosed disease in urban and rural areas of central Poland. Vet Parasit. 2008; 155: 217–222.
 
26.
Magnaval J-F, Glickman LT, Dorchies Ph. La toxocarose, use zoonose helminthigue majeure. Vet Med Rev. 1994; 145: 611–627.
 
27.
Pawłowski ZS, Lesicka U, Łużna A, Mizgajska H, Stefaniak J, Szewczyk- Kramska B. Toksokaroza u dzieci w województwie poznańskim. Badania epidemiologiczne i kliniczne. Conference “Clinical aspects of selected parasitic infections in man (toxoplasmosis, toxocarosis, giargiosis); Oct 18 1996; Warsaw, Poland (in Polish).
 
28.
Śpiewak E. Występowania Toxocara canis wśród dzieci regionu łódzkiego – pięcioletni okres obserwacji. Conference “Parasitoses- clinical problems”; June 6 2003; Białystok, Poland (in Polish).
 
29.
Cielecka B, Majda-Stanisławska E, Kuszewski W. Częstość występowania inwazji Toxocara u dzieci w regionie łódzkim i jej znaczenie kliniczne. Conference “Parasitoses-clinical problems”; June 6 2003; Białystok, Poland (in Polish).
 
30.
Wnukowska N, Bitkowska E, Dzbeński TH. Serologiczna weryfikacja klinicznych rozpoznań toksokarozy u 13 714 osób badanych w latach 1995–2002. Conference “Parasitoses – clinical problems”; June 6 2003; Białystok, Poland (in Polish).
 
31.
Jarosz W, Kacprzak E, Rychlicki W, Mizgajska-Wiktor H. Soil contamination with Toxocara spp. and toxocarosis in people from rural areas of Poznań region (Kołaczkowo, Lusowo). Wiadomości Parazytologiczne 2003; 49: 399.
 
32.
Żarnowska H, Borecka A, Gawor J, Marczyńska M, Dobosz S, Basiak W. The evaluation of risk factors of toxocarosis in children in central Poland – serological and epidemiological study. J Helminth. 2008; 82: 123–127.
 
33.
Papierkowski A, Górnicka G, Emeryk A, Kozłowska T. Toksokaroza trzewna u trojga dzieci. Wiad Lek. 1992; 45: 141–143 (in Polish).
 
34.
Sieczko W, Patrzałek M. Przebieg jawnej toksokarozy u 10-letniego chłopca. Wiad Lek. 1992; 45: 70–72 (in Polish).
 
35.
Bakunowicz-Łazarczyk A, Proniewska-Skretek E, Walkowiak M, Grochowski J. Pasożytnicze zapalenia błony naczyniowej u dzieci. Klin Oczna. 1992; 94: 46–47 (in Polish).
 
36.
Żygulska-Mach H, Krukar-Baster K, Ziobrowski S. Ocular toxocariasis in children and youth. Doc Ophthalmol. 1993; 84: 145–154.
 
37.
Juszko J, Marczyńska M, Żarnowska-Prymek H. Przebieg kliniczny toksokarozy u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem postaci ocznej. Conference “Clinical aspects of selected parasitic infections in man (toxoplasmosis, toxocarosis, giargiosis); Oct 18 1996; Warsaw, Poland (in Polish).
 
38.
Celińska B, Garlicka A, Wierzchowska E, Zych-Litwin C, Dymon M, Rewicka M. Przypadki toksokarozy w materiale Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie. Conference “Clinical aspects of selected parasitic infections in man (toxoplasmosis, toxocarosis, giargiosis); Oct 18 1996; Warsaw, Poland (in Polish).
 
39.
Łużna-Lyskov A, Andrzejewska I, Lesicka U, Szewczyk-Kramska B, Luty T, Pawłowski Z. Clinical interpretation of eosinophilia and ELISA values (OD) in toxocarosis. Acta Parasit. 2000; 45: 35–39.
 
40.
Zagórski ZF, Biziorek B, Mackiewicz J, Krwawicz L, Haszcz D. Ocular toxocariasis in mid-eastern Poland. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2002; 43: 4301.
 
41.
Wędrychowicz A, Goździk J, Krasowska-Kwiecień A, Kacińska E, Wiecha O, Kubiczek K, Ratajczak MZ. Manifestation of toxocariasis in children with neuroblastoma treated with autologous hematopoietic transplants. Pediatr Hematol Oncol. 2006; 23: 369–379.
 
42.
Dobosz S, Marczyńska M, Popielska J, Żarnowska-Prymek H. Toksokaroza u dzieci w Polsce – powód diagnostyki i objawy kliniczne. Pediatr Współcz Gastroenterol Hepatol Żywienie Dziecka. 2007; 4: 247–250 (in Polish).
 
43.
Niedworok M, Sordyl B, Płaneta-Małecka I, Borecka A, Gawor J, Małecka-Panas E. Obraz kliniczny toksokarozy u dzieci w województwie łódzkim. Prz Lek. 2008; 2: 83–87 (in Polish).
 
44.
Krzesiek E, Reich M, Iwańczak B. Współistnienie zarażenia Toxocara spp. z chorobami układu pokarmowego u dzieci w materiale własnym. Pediatr Współcz Gastroenterol Hepatol Żywienie Dziecka. 2008; 10: 173–177 (in Polish).
 
45.
Urban B, Bukanowicz-Łazarczyk A, Szumiński M. Clinical features, the effectiveness of treatment and function of vision organ in children and adolescents with ocular toxocariasis. Klin Oczna. 2006; 110: 364–366.
 
46.
Karney A, Mordasiewicz-Goliszewska M, Dobosz S, Krynicka-Czech B, Kowalewska-Kontecka B, Marczyńska M. Objawy kliniczne toksokarozy u dzieci badanych w Oddziale Hospitalizacji Jednego Dnia Instytutu Matki i Dziecka w latach 2008–2009. Pediatr Pol. 2010; 85: 576–581 (in Polish).
 
47.
Wiśniewska-Ligier M, Woźniakowska-Gęsicka T, Sobolewska-Dryjańska J, Markiewicz-Jóźwiak A, Wieczorek M. Analysis of the course and treatment of toxocariasis in children – a long-term observation. Parasit Res. 2012; 110: 2363–2371.
 
48.
Havasiová K, Dubinský P, Stefancikova A. A serological study of human Toxocara infection in Slovak Republic. J Helminth. 1993; 67: 291–296.
 
49.
Caucanas JP, Magnaval JF, Pascal JP. Prevalence of toxocaral disease. Lancet 1988; 1049.
 
50.
Buijs J, Borsboom G, van Gemund JJ, Hazebroek A, van Dongen PAM, van Knapen F, Neijens HJ. Toxocara seroprevalence in 5-years-old elementary schoolchildren: relation with allergic asthma. American Journal of Epidemiology 1994; 140: 839–847.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top