RESEARCH PAPER
Emotional changes occurring in women in pregnancy, parturition and lying-in period according to factors exerting an effect on a woman during the peripartum period
 
More details
Hide details
1
Division Mother’s and Child’s Health, University of Medical Sciences, Poznań, Poland
 
 
Corresponding author
Beata Pięta   

Division Mother’s and Child’s Health, University of Medical Sciences, Poznań, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2014;21(3):661-665
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Pregnancy, parturition and childcare, which are important moments in a woman’s life, are connected with many emotional states of a future mother, a pregnant woman and a lying-in woman. The perinatal period is the time when the risk of psychological disorders in a pregnant woman may increase by even several times.

Objective:
The objective of the study was recognition of the main emotional and psychological changes in pregnant women, those in labour and lying-in, according to the factors occurring during the peripartum period.

Material and Methods:
The study was conducted in the form of a survey and covered a group of 108 mothers who were hospitalized in gynaecological-obstetric and obstetric wards in the Karol Marcinkowski Gynaecological-Obstetric University Hospital in Poznań.

Results:
There are a number of factors which may exert a negative effect on the emotions of women in pregnancy, parturition, and during lying-in. The study showed that there is a close relationship between the occurrence of these factors and emotional states of the mothers after giving birth.

Conclusions:
Special attention should be given to women in whom already during pregnancy factors arise which may have a negative impact on their mental state. Emotions during pregnancy, parturition and lying-in are often quite extreme, and achieve a high intensity, as well being very variable within a short period of time.

 
REFERENCES (20)
1.
Krzyżanowska-Zbucka J. Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym. Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa 2008 (in Polish).
 
2.
Lepiarz A. Zmiany psychiczne doświadczane przez kobiety oczekujące narodzin dziecka. Gin Prakt 2010; 1: 54–57 (in Polish).
 
3.
Tymińska A. Poród – czy można go przeżyć inaczej? Mag Med. 1993; 4(6/7): 19, 21–22 (in Polish).
 
4.
Doliński D. Ekspresja emocji. Emocje podstawowe i pochodne. In: Strelau J (eds.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 1999.p. 351–368 (in Polish).
 
5.
Kosińska-Kaczyńska K, Horosz E, Wielgoś M, Szymusik I. Zaburzenia afektywne u położnic w pierwszym tygodniu po porodzie – analiza rozpowszechnienia i czynników ryzyka. Ginekol Pol. 2008; 79: 182–185 (in Polish).
 
6.
Mariańczyk K, Libera A, Oleszczuk J. Poczucie beznadziejności a style radzenia sobie ze stresem u kobiet po porodzie przedwczesnym. Ginekol Pol. 2010; 81: 342–346 (in Polish).
 
7.
Makara-Studzińska M, Morylowska-Topolska J, Sygit K, Sygit M, Goździewska M. Socio-demographical and psychosocial determinants of anxiety symptoms in a population of pregnant women in the regions of central and eastern Poland. Ann Agric Environ Med. 2013; 20(1): 195–202.
 
8.
Wojtyła A, Kapka-Skrzypczak L, Biliński P, Paprzycki P. Physical activity among women at reproductive age and during pregnancy (Youth Behavioural Polish Survey – YBPS and Pregnancy-related Assessment Monitoring Survay – PrAMS) – epidemiological population studies in Poland during the period 2010–2011. Ann Agric Environ Med. 2011; 18(2): 365–374.
 
9.
Wojtyła A, Kapka-Skrzypczak L, Paprzycki P, Skrzypczak M, Biliński P. Epidemiological studies in Poland on effect of physical activity of pregnant women on the health of offspring and future generations – adaptation of the hypothesis Development Origin of Health and Diseases. Ann Agric Environ Med. 2012; 19(2): 315–326.
 
10.
Wojtyła A, Bojar I, Boyle P, Zatoński W, Marcinkowski J, Biliński P. Nutritional behaviours among pregnant women from rural and urban environments in Poland. Ann Agric Environ Med. 2011; 18(1): 169–174.
 
11.
Gierszewska M, Klusek D, Lewandowska J. Oczekiwania kobiet rodzących wobec położnych pracujących na Sali porodowej. Pielęgniarstwo Polskie 2003; 2(16): 119–123 (in Polish).
 
12.
Kaźmierczak W, Fiegler P, Węgrzyn P, Cholewa D. Rola porodu rodzinnego we współczesnym położnictwie. Wiad Lek. 2006; 59: 5–6 (in Polish).
 
13.
American College of Obstetricians and Gynecologists Use of psychiatric medications during pregnancy and lactation. Clinical Management Guidelines for Obstetrician-Gynecologist. Obstetrics & Gynecology 2008; 111: 1001–1020.
 
14.
Steiner M, Yonkers K. Depresja u kobiet. Via Medica, Gdańsk 1999.
 
15.
Reroń A, Gierat B, Huras H. Ocena częstotliwości występowania depresji poporodowej. Gin Prakt. 2004; 12(3): 32–35(in Polish).
 
16.
Billert H, Gaca M, Mikulska J, Bręborowicz G. Ocena lęku u rodzących zdecydowanych na analgezję zewnątrzoponową. Ginekol Pol. 2007; 78: 532–538 (in Polish).
 
17.
Hannah P, Adams D, Lee A, Glover V. Links between Early post-partum mood and postnatal depression. Br J Psychiatry. 1992; 160: 777–780.
 
18.
Czerwiak G, Michalska M, Zdziebło K. Problemy emocjonalne związane z porodem. Ann Acad Med Siles. 2006; 60(1): 31–34 (in Polish).
 
19.
Oslislo A, Otffinowska A. Najważniejsza chwila w życiu. O pierwszym kontakcie matki z dzieckiem i możliwości jego realizacji w placówkach położniczych w Polsce. Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa 2008 (in Polish).
 
20.
Offtinowska A. Przygotowanie do porodu nie jest szkołą. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 1997; 6: 24–26 (in Polish).
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top