RESEARCH PAPER
Contamination of selected recreational areas in Lublin Province, Eastern Poland, by eggs of Toxocara spp., Ancylostoma spp. and Trichuris spp.
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Toxicology and Food Safety, Institute of Rural Health, Lublin, Poland
 
2
Department of Biological Threats of Health and Parasitology, Institute of Rural Health, Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Hubert Bojar   

Institute of Rural Health in Lublin ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2018;25(3):460-463
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
While using recreational areas, people take with them accompanying animals (dogs, cats). These animals are the main source and reservoir of dangerous zoonoses, including parasitoses caused by genera of nematodes, also called roundworms, Toxocara spp., Trichuris spp. and Ancylostoma spp. Attention should also be paid to the possibility of contamination of recreational areas with the eggs of intestinal parasites by wild animals (e.g. red fox).

Material and methods:
Sand was collected on beaches and leisure terrains located in recreational areas in Zwierzyniec, Rudka reservoir on the river Wieprz, ‘Echo’ reservoir, accessible to tourists to the Roztocze National Park, and the ‘Florianiecki’ reservoir, chich is inaccessible to tourists due to its location in the depths of the National Park. Material for the research was also collected from the ‘Zemborzycki reservoir in Lublin, A total of 300 sand samples were collected. The samples, approximately 500 g each, were collected into plastic bags from the superficial layer of sand, at a depth up to 3 cm. For egg detection, flotation with the Wasylikowa metod and the modified Quinn method were used. In the Quinn metod, the flotation solution is NaCl saturated solution, in the Wasylikowa method, 5% solution of NaOH is used.

Results:
The most contaminated grounds were areas by the water ‘Zemborzycki’ reservoir in Lublin. The eggs of intestinal parasites were isolated from 13 out of 24 samples examined. In sand collected from the beach by the ‘Echo’, ‘Florianiecki’ and ‘Rudka’ water resevoirs in Zwierzyniec, no eggs of intestinal parasites were detected.

Conclusions:
Such a dissemination of results may indicate a connection between the degree of occurrence of geohelmint eggs and the intensity of human movement, together with accompanying animals, in places that can be used for recreation.

 
REFERENCES (28)
1.
Tomczuk K, Szczepaniak K, Grzybek M, Studzińska M, Demkowska-Kutrzepa M, Roczeń-Karczmarz M, Kostro K, Krakowski L. Zwalczanie pasożytów przewodu pokarmowego saren i jeleni w wybranych obwodach łowieckich południowo-wschodniej Polski. Med Wet. 2014; 70: 630–635.
 
2.
Szczepaniak K, Listos P, Lopuszynski W, Skrzypek T, Kazimierczak W. Granulomatous peritonitis in a European brown bear caused by Baylisascaris transfuga. J Wildl Dis. 2012; 48: 517–519.
 
3.
Tomczuk K, Szczepaniak K, Łojszczyk-Szczepaniak A, Skrzypek T, Junkuszew A, Dudko P, Bojar W. Występowanie form dyspersyjnych pasożytów wewnętrznych w kale głuszców z hodowli na terenie Polski. Med Wet. 2017; 73: 702–707.
 
4.
Mizgajska-Wiktor H, Jarosz W. Potential risk of zoonotic infections in rekreational areas visited by Sus scrofa and Vulpes vulpes. Case study-Wolin Island, Poland. Wiad Parazytol. 2010; 56(3): 243–251.
 
5.
Mizgajska-Wiktor H. Psy, helminty i urbanizacja. Materiały XV Wrocławskiej Konferencji Parazytologicznej – Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia 03–05.09.2003. Wrocław Karpacz: 231.
 
6.
Stelmaszyk ZJ, Owsikowski J. Parazytozy dzieci niektórych szkół woj. zachodniopomorskiego. Wiad Parazytol. 2001; 47 (Supl. 2): 45.
 
7.
Turkowicz M, Cielecka D. Występowanie nicieni jelitowych u psów w okolicach Warszawy. Wiad Parazytol. 2002; 48(4): 407–411.
 
8.
Perec-Matysiak A, Hildebrand J, Zaleśny G, Okulewicz A, Fatuła A. Ocena stanu skażenia gleby jajami geohelmintów na terenieWrocławia. Wiad Parazytol. 2008, 54(4): 319–323. (Abstract in English).
 
9.
Mas-Coma S, Valero MA, Bargues MD. Effects of climate change on animal and zoonotic helminthiases. Rev Sci Tech Off Int Epiz 2008; 27(2): 443–452.
 
10.
Ronkiewicz J, Karczewska D, Rokicki J. Soil contamination with helminthh eggs in the areas of play-grounds in Lębork town. Wiad Parazytol. 2007; 57(1): 33–36.
 
11.
Grygierczyk D, Kwiatkowski S, Sadowska H. Soil contamination with Toxocara eggs in the Katowice area and its environs. Wiad Parazytol. 2003; 49(1): 57–60.
 
12.
Jarosz W. Soil contamination with Toxocara spp eggs in the Elbląg area. Wiad Parazytol. 2001; 47(2): 143–149.
 
13.
Rokicki J, Kucharska AP, Dzido J, Karczewska D. Contamination of play-grounds in Gdańsk city with parasite eggs. Wiad Parazytol. 2007; 53(3): 227–230.
 
14.
Mizgajska H, Luty T. Toxocara spp. in the Poznan urban area. Prz Epidemiol. 1998; 52: 441–446.
 
15.
Mizgajska H. Soil contamination with Toxocara spp. eggs in the Kraków area and two nearby villages. Wiad Parazytol. 2000; 46(1): 105–110.
 
16.
Mizgajska-Wiktor H, Jarosz W. A comparison of soil contamination with Toxocara canis and Toxocara cati eggs in rural and urban areas of Wielkopolska district in 2000–2005. Wiad Parazytol. 2007; 53(3): 219–225.
 
17.
Borecka A, Gawor J. Solil from the public places in Warsaw as the potential source of toxocariasis for human and animals. Proceedings of the 16th Parasitology Conference „Bioróżnorodność pasożytów” May 09–11. 2005; Wrocław – Karpacz, Poland; p.9.
 
18.
Gundłach JL, Sadzikowski AB, Tomczuk K. Contamination by Toxocara spp. eggs of selected urban and rural environments. Med Wet. 1996; 52(6): 394–396.
 
19.
Rzymowska J, Bartosik M, Kolasa S. Soil contamination of Lublin city with geohelminthh eggs. Proceedings of the 22nd Conference of Polish Parasitology Society Sept 01–04 2010, Puławy, Poland; p.92.
 
20.
Polska Norma PN-Z-19000-4/2001. Jakość gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby. Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych: Ascaris lumbricoides i Trichuris trichiura.
 
21.
Quinn R, Smith HV, Gidwood RWA. Studies on incidence of Toxocara and Toxocara spp. ova in the environment. I. A comparison of flotation procedures of recovering Toxocara spp. ova from soil. J Hyg Cambridge 1980; 84: 83–89.
 
22.
Blaszkowska J, Kurnatowski P, Damiecka P. Contamination of the soil by eggs of geohelminthhs in rural areas of Lodz district (Poland). Helminthhologia 2011; 48(2): 67–76.
 
23.
Kubiak K, Dziekońska-Rynko J, Góralska K, Dzika E, Dzikowiec M, Kempa A, et al. The helminthological evaluation of soil of the selected beaches of Olsztyn. Proceedings of the 22nd Conference of Polish Parasitology Society Sept 01–04 2010, Puławy, Poland; p.98.
 
24.
Kirchheimer R, Jacobs DE. Toxocara species egg contamination of soil from children’s play areas in southern England. Vet Rec. 2008; 163: 394–395.
 
25.
Dubna S, Langrova I, Jankovska I, Vadlejch J, Pekar S, Napravnik J, et al. Contamination of soil with Toxocara eggs in urban (Prague) and rural areas in the Czech Republic. Vet Parasitol. 2007; 144: 81–86.
 
26.
Motazedian HD, Mehrabani D, Tabatabaee SHR, Pakniat A, Tavalali M. Prevalence of helminth ova in soil samples from public places in Shiraz. La Revue de Santé de la Méditerranée orientale 2006; 12(5): 562–566.
 
27.
Zibaei M, Abdollahpour F, Birjandi M, Firoozeh F. Soil contamination with Toxocara spp. eggs in the public parks from three areas of Khorram Abad, Iran. Nepal Med Coll J. 2010; 12(2): 63–65.
 
28.
Bojar H, Kłapeć T. Contamination of soil with eggs of geohelminths in recreational areas in the Lublin region of Poland. Ann Agric Environ Med. 2012; 19(2): 267–270.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top