RESEARCH PAPER
Thirty years of evolution of oral health behaviours and dental caries in urban and rural areas in Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Hygiene and Health Promotion, Medical University of Łódź, Poland
 
2
Department of Public Health Collegium Mazovia in Siedlce, Poland
 
3
Department of Health Care Policy and Medical Standards, Medical University of Łódź, Poland
 
 
Corresponding author
Ewelina Gaszynska   

Department of Hygiene and Health Promotion, Medical University of Łódź, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2014;21(3):557-561
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction and objective:
34 years ago, children living in rural areas had almost 2 more teeth affected by decay than those living in cities. Environmental differences are being reduced along with Poland’s civilization development. The aim of the study is to assess the extent to which the differences in the intensity of caries and oral health behaviours between the urban rural environment have been reduced have been reduced in the past 3 decades.

Material and Methods:
The data from 9 national surveys of 14,338 children aged 12 years and 5,425 adults aged 35–44 who lived in the city and in the countryside were analysed. Mean number of decayed (D), missing (M) and filled (F) teeth (DMFT) was determined during the examination, as well as oral health behaviours.

Results:
During the past 3 decades, in the statistical 12-year-old Polish child, tooth decay has been reduced from 7.3 to 3.6 teeth, and the environmental difference between the town and village children is now almost 5 times smaller. A similar trend is observed in children’s dental behaviours. Improving the oral health status and levelling of the environmental differences in the population aged 35–44 is much slower than in children.

Conclusions:
In the last three decades, the level of tooth decay has been reduced by half, but it is still 3 times higher than in other European countries. Environmental differences have been reduced particularly in children. Both the oral health status and urban/rural environment differences in the intensity of tooth decay may be regarded as one of the many measures of Poland’s social and civilization development. However, the analysed process is not monotonic; instead, it has some turning points.

 
REFERENCES (25)
1.
Konkluzje Rady w sprawie zmniejszania różnic zdrowotnych w UE poprzez zorganizowane działania na rzecz promowania zdrowego stylu życia z dn. 2 grudnia 2011r. http://eur-lex.europa.eu (access: 2013.01.01).
 
2.
Kwan S, Petersen PE. Oral health: equity and social determinants. In: Blas E, Kurup AS (eds.). Equity, social determinants and public health programmes. World Health Organization, Geneva 2010.p.159–176.
 
3.
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa. Projekt z 14 grudnia 2010 r. MRWiR, Warszawa 2011.p.7 (in Polish).
 
4.
Obszary wiejskie w Polsce. GUS, Warszawa, 2011 (in Polish).
 
5.
Hałasiewicz A. Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce i budowania spójności terytorialnej kraju, ekspertyza. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011 https://www.mrr.gov.pl/rozwoj_... (access: 2013.01.01) (in Polish).
 
6.
Leśniak-Moczuk K. Wpływ wybranych aspektów modernizacji na konwergencję wsi i miasta. In: Woźniak M (eds.). Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna, a modernizacja gospodarki. Wydawnictwo UR, Rzeszów 2010.p.252–264 (in Polish).
 
7.
Bojar I, Biliński P, Boyle P, Zatoński W, Marcinkowski JT, Wojtyła A. Prevention of female reproductive system cancer among rural and urban Polish pregnant women. Ann Agric Environ Med. 2011; 18: 183–188.
 
8.
Krzyżak M, Maślach D, Bielska-Lasota M, Juczewska M, Rabczenko D, Marcinkowski JT, Szpak A. Breast cancer survival gap between urban and rural female population in Podlaskie vivoidship, Poland, in 2001–2002. Population study. Ann Agric Environ Med. 2010; 17: 277–282.
 
9.
Filip RS, Zagórski J. Osteoporosis risk factors in rural and Urban women from the Lublin region of Poland. Ann Agric Environ Med. 2005; 12: 21–26.
 
10.
Społeczne nierówności w zdrowiu w Polsce. World Health Organization 2011 http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/... (access: 2013.01.01) (in Polish).
 
11.
Maniecka-Bryła I, Pikala M, Bryła M. Health inequalities among rural and urban inhabitants of Łódź Province, Poland. Ann Agric Environ Med. 2012; 19: 723–731.
 
12.
Kaługa Z, Litwin M, Wójcik P, Jakubowska-Winecka A, Grajda A, Gurzkowska B, Napieralska E, Różdżyńska A. Przyczyny i nasilenie zgonów dzieci wiejskich w latach 1999–2006 – porównanie z dziećmi miejskimi. Medycyna Ogólna 2010; 16: 63–76 (in Polish).
 
13.
Arnljot HA, Barmes DE, Cohen LK, Hunter BV, Ship I. Attitudes and Behavior related to Oral Health. In: Oral Health Care Systems. An international collaborative study. WHO, Quintessence Publishing Company Ltd. 1985.p.101–138.
 
14.
Chen M, Andresen RM. Oral Health Behavior: Multivariate Analyses. In: Chen M, Andersen RM, Barmes DE, Leciercq MH, Lyttle CS (eds.). Comparing Oral Health Care Systems. A Second International Collaborative Study. WHO in collaboration with Center for Health Administration Studies. The University of Chicago 1997.p.91–114.
 
15.
Wierzbicka M, Szatko F, Michalski A, Adamowicz-Klepalska B, Salinger M, Rucińska K, Zawadziński M. Adaptacja i wdrożenie systemu monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 1997 (in Polish).
 
16.
Wierzbicka M, Szatko F, Radziejewska M, Rucińska K, Zawadziński M, Iracki J, Michalski A. Monitoring zdrowia jamy ustnej 1998. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 1998 (in Polish).
 
17.
Wierzbicka M, Szatko F, Radziejewska M, Rucińska K, Zawadziński M, Iracki J, Michalski A. Monitoring zdrowia jamy ustnej 2000. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2000 (in Polish).
 
18.
Wierzbicka M, Szatko F, Zawadziński M, Pierzynowska E, Strużycka I, Dybiżbańska E, Iwanicka-Franowska E. Monitoring zdrowia jamy ustnej 2002. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2003 (in Polish).
 
19.
Wierzbicka M, Jodkowska E, Szatko F, Pierzynowska E, Ganowicz M, Zawadziński M. Monitoring zdrowia jamy ustnej 2005. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2005 (in Polish).
 
20.
Wierzbicka M, Szatko F, Jodkowska E, Małkiewicz E, Strużycka I, Ganowicz M, Zawadziński M, Rusyan E. Monitoring zdrowia jamy ustnej 2010. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2010 (in Polish).
 
21.
Wierzbicka M, Szatko F, Strużycka I, Małkiewicz E, Rusyan E, Ganowicz E, Ganowicz M, Gaszyńska E, Garus- Pakowska A. Monitoring zdrowia jamy ustnej 2012. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2013 (in Polish).
 
22.
Sarmadi R, Gabre P, Gahnberg L. Strategies for caries risk assessment in children and adolescents at public dental clinics in a Swedish county. Int J Paediatric Dent. 2009; 19: 135–140.
 
23.
Whelton H, Crowley E, O’Mullane D, Donaldson M, Kelleher V, Cronin M. Dental caries and enamel fluorosis among the fluoridated and non-fluoridated populations in the Republic of Ireland in 2002. Community Dent Health. 2004; 21(1): 37–44.
 
24.
Marthaler TM. Changes in Dental Caries 1953–2003. Caries Res. 2004; 38: 173–181.
 
25.
Stahlnacke K, Soderfeldt B, Unell L, Halling A, Axtelius B. Changes over 5 years in utilization of dental care by a Swedish age cohort. Community Dent Oral Epidemiol. 2005; 33: 64–73.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top