RESEARCH PAPER
Selected social and health problems in functioning of disabled rural and urban inhabitants in the Lublin Region-similarities and differences.
 
More details
Hide details
1
Department of Health Education, Faculty of Life Sciences, Szczecin University, Szczecin.
 
2
Department of Clinical Psychology, Medical University, Lublin
 
3
Chair and Department of Epidemiology, Medical University, Lublin
 
4
Institute of Agricultural Medicine, Lublin
 
5
Department of Mathematics and Biostatistics, Medical University, Lublin
 
6
Paediatric and Endocrinology Ward, Children Clinical Hospital, Lublin
 
 
Ann Agric Environ Med. 2010;17(2):287-299
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the study was determination of the frequency of occurrence of selected difficulties associated with disability and social problems which disturb the functioning of the disabled in rural and urban areas in the Lublin Region. The study was conducted by trained surveyors with the use of a standardized questionnaire which covered: 1) Demographic data: age, gender, education level and marital status; 2) Information concerning biological and legal disability, degree of disability, its causes, functional limitations due to disability; 3) Information pertaining to difficulties and barriers in daily living of the disabled population. The study covered 403 disabled selected by the method of targeted sampling--147 rural and 256 urban inhabitants. Log-linear model was applied for data analysis. Unfavourable demographic characteristics of the population of the disabled in the study: mean age 63; high percentage of never-married males and females; respondents possessing elementary education level; dominant number of those occupationally inactive. The most frequent limitations associated with disability: limitations in performing household jobs (70.9%), walking difficulties (68.1%). High intensity of material difficulties, in association with low education level and high percentage of those occupationally inactive, are the evidence of socio-economic deprivation of the population examined. Differences between rural and urban inhabitants was found: in the rural environment, compared to urban areas, the following were more frequently reported: lack of possibilities of rehabilitation in the place of residence, difficulties with access to medical specialist; alcohol abuse in the family, and family disagreements. Urban population more often than rural inhabitants perceived loneliness and isolation from the closest family.
 
REFERENCES (26)
1.
Analiza wybranych cech epidemiologicznych niepełnosprawności w Polsce – znaczenie dla organizacji ochrony zdrowia. DS 444 /08, The me Director: Karwat ID. UM, Lublin 2008.
 
2.
Bernat A, Klaus R: Niepełnosprawni a technologie informatyczne w Kanadzie. In: Klaus R (Ed.): Technologie informatyczne w służbie osób niepełnosprawnych, 2–10. Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa, Gorzów Wlkp. 2007.
 
3.
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych [Internet]: Niepełnosprawność w liczbach. Available from: http://www.niepelnosprawni.gov....
 
4.
Dziewulska J: Charakterystyka oczekiwań pacjentów oddziału dla przewlekle chorych i ich opiekunów, wobec pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej. In: Karwat ID (Ed.): Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych, jako problem medyczny i społeczny w Polsce, 226–233. T. I. Liber, Lublin 2002.
 
5.
Epidemiologiczna charakterystyka wybranych cech niepełnosprawności u dorosłych mieszkańców wsi. DS 444/06, Theme Director: Karwat ID. UM, Lublin 2006.
 
6.
Garbat M: Bariery występujące w otoczeniu osób niepełnosprawnych. In: Karwat ID (Ed.): Epidemiologia chorób niezakaźnych w Polsce, ich następstwa zdrowotne i społeczne. Definiowanie i nazewnictwo niepełnosprawności, 467–475. Liber, Lublin 2005.
 
7.
GUS: Narodowy Spis Powszechny – 1978. GUS, Warsaw 1979.
 
8.
GUS: Narodowy Spis Powszechny – 1988. GUS, Warsaw 1989.
 
9.
GUS: Narodowy Spis Powszechny – 2002. GUS, Warsaw 2003.
 
10.
GUS: Osoby niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe 2002. Część I. Osoby niepełnosprawne. GUS, Warsaw 2003.
 
11.
GUS: Rocznik Demograficzny . GUS, Warsaw 2010.
 
12.
GUS: Rocznik Statystyczny GUS 1996. GUS, Warsaw 1997.
 
13.
GUS: Rocznik Statystyczny GUS 2002. GUS, Warsaw 2004.
 
14.
GUS: Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego – 2009. GUS, Lublin 2009.
 
15.
Karwat ID, Gorczyca R, Krupa S: Causes and consequences of head injuries among rural population hospitalized in the Ward for Multi-Organ Injuries. I. Demographic and social structure. Ann Agric Environ Med 2009, 16, 15–22.
 
16.
Karwat ID, Krupa S, Gorczyca R: Causes and consequences of head injuries among rural inhabitants hospitalised in a multi-organ injury ward. II. Circumstances, types and consequences of head injuries. Ann Agric Environ Med 2009, 16, 23–29.
 
17.
Karwat ID: Analiza problemów medycznych i społecznych niepełnosprawnych mieszkańców wsi [dissertation]. Instytut Medycyny Wsi, Lublin 1996.
 
18.
Karwat ID: Major medical and social needs of disabled rural inhabitants. Ann Agric Environ Med 1998, 5, 117–126.
 
19.
Mackiewicz J, Machowicz-Matejko E, Sałaga-Pylak M, Piecyk-Sidor M, Zagórski Z: Work-related, penetrating eye injuries in rural environments. Ann Agric Environ Med 2005, 12, 27–29.
 
20.
Majewski T (Ed.): Osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Integracja 2005, 2007, 2008.
 
21.
Nash O: Hierarchical Log-Linear Models: Producte HILGLINEAR. In: Norusis MJ (Ed): SPSS/PC + Advanced Statistics 4.0., B-140. SPSS Inc., Chicago 1990.
 
22.
Niepełnosprawność w populacji wiejskiej oraz metody klasyfikacji niepełnej sprawności w świetle badań Instytutu Medycyny Wsi oraz innych ośrodków. Annual Report No 3.28.00, Theme Director: Karwat ID. IMW, Lublin 2000.
 
23.
Nogalski A, Jankiewicz L, Ćwik G, Karski J, Matuszewski Ł: Animal related injuries treated at the Department of Trauma and Emergency Medicine, Medical University of Lublin. Ann Agric Environ Med 2007, 14, 57–61.
 
24.
Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miasta Lublin w latach 2008–2013. Załącznik do Uchwały Nr 275/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2008–2013”. Available from: http://www.mopr.lublin.pl/doku....
 
25.
Putz J, Maksymiuk T, Wiesiołowska A: Prospektywny model niepełnosprawności mieszkańców wsi w 2020 roku. In: Karwat ID (Ed.): Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce, 97–103. T. II. Liber, Lublin 2002.
 
26.
Żak A, Żak K, Karwat ID: Typy ograniczeń życiowych związanych z rodzajem niepełnosprawności osób zamieszkałych na wsi. In: Karwat ID (Ed.): Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych, jako problem medyczny i społeczny w Polsce, 99–105. T. I. Liber, Lublin 2002.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top