RESEARCH PAPER
Occupational injury rates in personnel of emergency medical services
 
More details
Hide details
1
Department of Emergency Medical Services, Medical University, Warsaw, Poland
 
2
Department of Medicine of Disasters, Medical University, Warsaw, Poland
 
3
Department of Public Health, Medical University, Warsaw, Poland
 
 
Corresponding author
Robert Gałązkowski   

Department of Emergency Medical Services, Medical University, Warsaw, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2015;22(4):680-684
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction and objectives:
The system of emergency medical services (EMS) in Poland was established in 2006. The risk of occupational injuries to EMS personnel is very high, irrespective of the country where they operate, as they face many hazards in their everyday work. The aim of this study is to describe the type, incidence and consequences of occupational accidents among the personnel of the National Emergency Medical Services in Poland (NEMS – land and air ambulance crews) in 2008–2012.

Material and Methods:
The study reviewed all occupational accidents among the EMS personnel reported to the National Labour Inspectorate in 2008–2012.

Results:
In the period reported, the number of accidents decreased from 32 in 2008 to just 6 in 2012. Traffic accidents predominated and most of the victims were male paramedics under 30 years of age. The most common injuries included multiple organ injuries and injuries of the cervical spine, chest and trunk.

Conclusions:
The growing professional experience of the EMS personnel has a beneficial effect on occupational injury rates as they tend to decrease with longer employment. Occupational accidents are definitely more common among ambulance crews than in the personnel of other organizational units of the National Emergency Medical Services.

 
REFERENCES (9)
1.
Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. [Act on the Emergency Medical System of 8 September 2006] (in Polish).
 
2.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. [Act on the Social Insurance System against the risk of occupational accidents and diseasesof 30 October 2002] (in Polish).
 
3.
Maguire BJ, Hunting KL, Smith GS, Levick NR. Occupational fatalities in emergency medical services: a hidden crisis. Ann Emerg Med. 2002; 40(6): 625–32.
 
4.
Ambulance Crash-Related Injuries Among Emergency Medical Services Workers – United States, 1991–2002. MMWR 2003; 52: 154–156.
 
5.
Hinkelbein J, Schwalbe M, Genzwuerker HV. Helicopter emergency medical services accident rates in different international air rescue systems. Open Access Emergency Medicine. 2010; 2: 45–49.
 
6.
Dąbrowska A, Dąbrowski M, Witt M. Bezpieczeństwo pracy personelu medycznego Zespołów Ratownictwa Medycznego. Anestezjologia i Ratownictwo. 2012; 6: 490–496 (in Polish).
 
7.
Binczycka-Anholcer M, Lepiesza P. Stres na stanowisku pracy ratownika medycznego. Hygeia Public Heath. 2011; 46(4): 455–461 (in Polish).
 
8.
Kowalczuk K, Krajewska-Kułak E, Klimaszewska K, Kondzior D. Wpływ obciążenia psychicznego pracowników zintegrowanego zespołu medycznego na zadowolenie z wykonywanej pracy. Problemy Pielęgniarstwa. 2009; 17(4): 315–320 (in Polish).
 
9.
Kowalczuk K, Jankowiak B, Krajewska-Kułak E, Sierakowska M, Lewko J, Krajewska K, Ostapowicz-Van Damme K. Ocena stopnia narażenia ratowników medycznych na agresję w miejscu pracy. Rocznik Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2009; 55(3): 76–80 (in Polish).
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top