RESEARCH PAPER
Obstacles in diagnosing and confirmation of occupational diseases in private farming in Poland.
 
 
More details
Hide details
1
Department of Public Health, Institute of Agricultural Medicine, Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Jerzy Zagórski   

Department of Public Health, Institute of Agricultural Medicine, Lublin, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2010;17(1):177-179
 
ABSTRACT
The World Health Organization (WHO) documents state that the improvement of public health is the primary aim of social and economic development. It is emphasised in these documents that the important goal is the reduction of the ‘health gap’ i.e. inequalities in the state of health and availability of health care between communities, both on the level of the European Region and in the individu-al countries, in order to improve the health of the whole population. Adequate and well-developed health policies of the European Union member States should create the basis for necessary progress.
 
REFERENCES (14)
1.
Jastrzębska J: Choroby zawodowe w rolnictwie oraz tryb ich stwierdzania u rolników indywidualnych. In: Zagórski J, Lachowski S (Eds): Zagrożenia zdrowotne i wypadkowość w rolnictwie. Instytut Medycyny Wsi, Lublin 1998.
 
2.
Jastrzębska J, Zagórski J: Zasady rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych u rolników indywidualnych. Ubezpieczenia w Rolnictwie. Mater Stud 2001, 4 (12), 25–32.
 
3.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych. Dz.U. z 1983 r. Nr 65, poz. 292 z późn. zm.
 
4.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dz.U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24 z późn. zm.
 
5.
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2006 roku. Centrala KRUS, Warszawa 2007.
 
6.
Wytyczne metodologiczne w sprawie rozpoznawania chorób zawodowych. MZiOS, Departament Inspekcji Sanitarnej. PZWL, Warszawa 1987.
 
7.
Zagórski J: Stan i perspektywy sytuacji zdrowotnej i socjalnej ludności wiejskiej. In: Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Podstawowe problemy i wyzwania, 129–133. Kancelaria Senatu RP, Warszawa 1997.
 
8.
Zagórski J, Jastrzębska J: Krytyczna ocena i propozycje nowych rozwiązań organizacyjnych w sprawach orzecznictwa i stwierdzania chorób zawodowych u rolników indywidualnych. Med Og 1997, 32, 117–123.
 
9.
Zagórski J: Krytyczna ocena aktualnych rozwiązań w ochronie zdrowia rolników indywidualnych w Polsce. Insp Pr 1998, 11 (189), 16–19.
 
10.
Zagórski J, Delekta M: Nowe rozwiązania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opieki zdrowotnej nad rolnikami indywidualnymi w Polsce. Ubezpieczenia w Rolnictwie. Mater Stud 1999, 1, 25–32.
 
11.
Zagórski J (Ed.): Choroby zawodowe i parazawodowe w rolnictwie. IMW, Lublin 2000.
 
12.
Zagórski J: Sytuacja zdrowotna wsi polskiej. Ubezpieczenia w rolnictwie. Mater Stud 2000, 4 (8), 117–127.
 
13.
Zagórski J: Health situation of Polish rural Inhibitants. J Int Assoc Agric Med Rural Health 2001, 24, 12–20.
 
14.
Zagórski J: Wypadkowość w rolnictwie polskim na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia (lata 1996–2005). In: Solecki L, Bujak F: Wypadki w rolnictwie – dynamika zmian w ostatniej dekadzie, 13–14. IMW, Lublin 2007.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top