RESEARCH PAPER
Health consequences of work in childhood in opinions of respondents from agricultural families
 
More details
Hide details
1
Institute of Rural Health, Lublin, Poland
 
2
Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Stanisław Lachowski   

Institute of Rural Health, Lublin, Poland
 
 
Ann Agric Environ Med. 2013;20(3):624-630
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
The engagement of children in work on a family farm is a common phenomenon in many countries worldwide. An excessive loading of children with work creates many risks for their health or even life. Studies concerning the effect of work on health concern mainly the negative consequences for the health of working children.

Objective:
The objective of the study was the recognition of opinions of adults from agricultural families concerning the effect of work in childhood on their state of health.

Material and Methods:
The study was conducted by the method of a diagnostic survey using a questionnaire technique, and covered a group of 482 adults from agricultural families. The selection of the study group was targeted according to the following criteria: 1) agricultural family origin, 2) respondents’ age 20 – 65, 3) completed education.

Results:
The majority of respondents expressed the opinion that work in childhood had no impact on their health. At the same time, 2/5 of respondents considered that work on their parents’ farm exerted an effect on their health in childhood (current effects), whereas nearly 1/3 admitted that an engagement in work in childhood also affected their present state of health as adults (distant effects). Respondents who experienced the impact of work on health perceived both positive and negative consequences of performing agricultural work activities in their childhood. Opinions concerning the effect of work on health depended on loading with agricultural work in childhood. The higher the level of loading with work activities, the more frequently the respondents perceived the impact of work on their health.

Conclusions:
The engagement of children in agricultural work in a small amount of working time, and adjustment of the endowed jobs to their capabilities brings about many benefits for health with low health risk. In turn, the engagement of children in work from their youngest years and overloading them with work exerts a negative effect on health, especially in later life.

 
REFERENCES (27)
1.
Szozda R. Z historii medycyny pracy. [From history of occupational medicine] Atest. 2004; 3: 56–57.
 
2.
Chassagne S. Rèfelxions d’un historien sur le travail des enfants en Europe (XIX-XXè) Ethics and Economics. 2003; 1: 1–5.
 
3.
Nardinelli C. Child Labor and the Factory Acts. The Journal of Economic History. 1980; 4: 739–755.
 
4.
IPEC action against child labour. Geneva: ILO; 2004.
 
5.
Lachowski S, Zagórski J. eds. Zagrożenia zdrowia dzieci angażowanych do prac w rodzinnym gospodarstwie rolnym. [Health risk among children engaged in work on family farms] Lublin: IMW; 1999.
 
6.
Bytniewski M. Fizjologiczne aspekty pracy fizycznej dzieci i młodzieży wiejskiej. [Physiological aspects of physical work performed by rural children and adolescents] In: Lachowski S, Zagórski J, (eds). Zagrożenia zdrowia dzieci angażowanych do prac w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Lublin: IMW; 1999: 31–47.
 
7.
Bałagowska A, Malinowski A. Ergonomia dla każdego. [Ergonomics for everyone]. Poznań: Sorus; 1997.
 
8.
Prashar A, Dudek W, Prystupa A, Mosiewicz J. Clinical and theoretical contrast of common non-septic causes of bone degeneration. JPCCR 2012; 6(1): 7–9.
 
9.
Contribution des enfants au travail de la terre et á sa preservation: Les liens entre l’agriculture et les droits de l’enfant. Gatineau: Agence canadienne de dèveloppement international 2006.
 
10.
IPEC action against child labour. 2004 Geneva: ILO.
 
11.
Safety and health In agriculture. Report VI (1) 88 th Session ILO. Geneva Geneva: ILO; 2000.
 
12.
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2003 roku. [Occupational accidents and farmers’ occupational diseases and preventive actions by the Farmers Social Insurance Fund] Warszawa: KRUS; 2004.
 
13.
Bujak F. Maszyny rolnicze jako źródło wypadków wśród dzieci. [Machinery as a source of accidents among children]. Med Ogól. 1999; 2: 173–185.
 
14.
Pickett W, Hartling L, Crumley E, Klasen T P, Brison R J A. Systematic Review of Prevention Strategies for Childhood Farm Injuries. Toronto: Toronto Final Report submitted to Safe Kids Canada; 2003.
 
15.
Kelley J. Special Risk Populations In Agricultural Communities. In: Agricultural Medicine. Occupational and Environmental Health for the Health Professors ed. Donham J K, Thelin A. Wiley-Blackwell: Blackwell Publishing: 2006; 29–64.
 
16.
Prevention of Agricultural Injuries Among Children and Adolescents. American Academy of Pediatrics. 2001; 4: 1016–1019.
 
17.
Dunn A, Burns C, Satler B. Environmental health of children. J Pediatric Health Care. 2003; 5: 223- 231.
 
18.
Styk J. Ewolucja chłopskiego systemu wartości. Analiza historyczno-socjologiczna. [Evolution of farmers’ system of values. Historical-sociological analysis]. Lublin: UMCS; 1988.
 
19.
Lachowski S, Zagórski J. Child labour for the benefit of the family in rural Poland. Ann Agric Environ Med. 2011; 18: 25–31.
 
20.
Lachowski S, Zagórski J. Obciążenie praca dzieci z rodzin rolniczych zmiany w ostatnim dziesięcioleciu. [Loading children from agricultural families with work]. Lublin: IMW; 2010.
 
21.
Lachowski S, Lachowska B. Mental wellbeing of children engaged in agricultural work activities and quality of family environment Ann Agric Environ Med. 2007; 14: 115–121.
 
22.
Roman-Liu D. Obciążenie fizyczne układu mięśniowo-szkieletowego. [Physical load on musculoskeletal system]. In: Ryzyko zawodowe. Zawieska WM, (ed). Warszawa: CIOP; 2007: 405–425.
 
23.
Tobiasz-Adamczyk B. Wybrane element socjologii zdrowia i choroby.[Selected aspects of sociology of health and disease]. Kraków: UJ; 2000.
 
24.
Blair SL. Children’s participation In household labor: Child socialization versus the Reed for household labor. J Youth Adolesc. 1992; 2: 241–58.
 
25.
Lachowski S, Bujak F, Zagórski J, Lachowska B. Postawy rodziców wobec angażowania dzieci do prac we własnym gospodarstwie rolnym. [Attitudes of parents towards engagement of children in work on family farm]. Lublin: IMW; 2002.
 
26.
Lachowski S. Praca dzieci wiejskich a ich rozwój fizyczny i stan zdrowia. [Work of rural children and their physical development and state of health]. Lublin: IMW; 1999.
 
27.
Cęcelek G. Przedmiot zainteresowań i problematyka pedagogiki pracy. [Object of interest and scope of problems concerning pegagogy of work]. In: Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy. Czapka M, (ed). Bytom: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu; 2005: 77–98.
 
eISSN:1898-2263
ISSN:1232-1966
Journals System - logo
Scroll to top